Vyhledávání
30.11.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Vyšla Stínová zpráva o rasismu v Evropě 2009/2010

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace, který připadá na 21. března, zveřejnil včera Český helsinský výbor Stínovou zprávu Evropské sítě v boji proti rasismu (ENARu). Stínová zpráva má dvě části. První, vydaná pod názvem „Rasismus a diskriminace v České republice,” se týká pouze ČR a jejími autory jsou Selma Muhič Dizdarevič a František Valeš z ČHV. Druhá část je celoevropská.

Co se týče zprávy o situace v České republice, její shrnutí je následující:

Společně s Romy zůstávají nejvíce zranitelnou skupinou cizinci s různými pobytovými statuty. Ekonomická krize ve spojení s represivní a neadekvátní integrační politikou přispěla k nárůstu jejich nezaměstnanosti a z ní se odvozujícího upadání do ilegality. Stát zároveň stále není schopen účinně reagovat na činnost zprostředkovatelských pracovních agentur, které často zneužívají pracovní migranty, a to během jejich snahy získat vstupní vízum, nebo během jejich pobytu v zemi. V České republice (ČR) je často kontrolují prostřednictví dluhů, do nichž se migranti museli dostat, aby mohli v ČR žít a pracovat. Aby došlo ke zlepšení pozice příslušníků třetích zemí, je nezbytné vzít v úvahu následující doporučení:

- Právní předpisy upravující různé pobytové statuty cizinců by měly být více stabilní a o změnách by mělo být včasně informováno. Neustálé změny právních podmínek jsou pro cizince matoucí a omezující.

- Zahraničním zaměstnancům by měla být dána delší lhůta k získání nového zaměstnání, pokud ztratí práci, na jejímž základě jim bylo uděleno povolení k pobytu, a to jako nástroj předcházení jejich okamžitého upadnutí do ilegality. Právní systém by měl stíhat a trestat agentury, které zneužívají zahraniční pracovníky a v ČR působí protizákonně.

- Zdravotní pojištění by mělo být rozšířeno pro všechny nezletilé cizince mladší 18ti let, jimž bylo vydáno vízum na dobu delší než 90 dnů, a to prostřednictvím jejich automatického zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění.

Sociální vyloučení zranitelných skupin ve vzdělání, bydlení, zaměstnávání a zdravotní péči se nadále týká Romů, cizince postihuje co do přístupu k zaměstnání a zdravotní péči. Proto by mělo být vzato v úvahu následující:

- Diskriminace v bydlení, zejména na základě etnické nebo sociální příslušnosti, by měla být sankcionována a směrnice, týkající se nájemního bydlení, vydávané obcemi by měly být důkladněji sledovány ze strany centrálních úřadů. Měly by být uskutečněny kampaně, rozšiřující povědomí o tom, že diskriminace v bydlení a zaměstnávání je protiprávní, a o tom, jakým způsobem ji lze odhalit.

- Migranti by měli hrát mnohem významnější roli v Národním plánu sociální ochrany a inkluze.

V oblasti boje proti diskriminaci byl ve sledovaném období učiněn zásadní pokrok v rovině legislativní, neboť došlo ke schválení antidiskriminačního zákona, tedy implementování antidiskriminačních směrnic EU do vnitrostátního právního řádu. Zákon však nelze považovat za optimální, v některých aspektech je značně kritizován odbornou veřejností. V rovině praxe, a to včetně implementace systémových opatření, zůstává diskriminace, a to zejména Romů, signifikantním problémem. V oblasti zaměstnávání a bydlení, obdobně v přístupu ke zboží a službám jsou Romové pravidelně konfrontováni s diskriminací, zvláště citelný je tento problém v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. V případě zaměstnávání jde o komplexní problém, úzce svázaný s nízkou kvalifikací Romů, vyplývající z diskriminace ve vzdělávání, kde se přes rozsudek ECHR D.H. vs ČR dosud nepodařilo systémově předcházet diskriminačnímu zařazování romských dětí do zvláštních škol pro děti s lehkou mozkovou poruchou. Stát rovněž neučinil žádoucí systémová opatření v souvislosti s nucenými sterilizacemi romských žen v minulosti, jakkoliv vláda „vyslovila politování“, s nároky na zadostiučinění však poškozené odkázala na soudní řešení v individuálních věcech. V tomto kontextu je nutno doporučit:

- Provést změnu antidiskriminačního zákona zejména směrem k posílení kompetencí ombudsmana jako Equality Body a začlenění nástroje actio popularis.

- Pokračovat v účinné implementaci systémových opatření v jednotlivých oblastech boje proti diskriminaci, iniciovaných v minulých obdobích

- Podporovat, též ve smyslu finančních dotací, nevládní organizace působící v oblasti boje s diskriminací.

V oblasti rasistického násilí byl ve sledován období posílen a zefektivněn postup státu vůči neonacistickému hnutí, a to jak vůči kriminálním, tak politickým aktivitám, včetně rozpuštění neonacistické Dělnické strany. Vstoupil v účinnost rekodifikovaný trestní zákoník, mj. obsahující důraznější postih trestné činnosti z nenávisti. V praxi zůstává nejvýraznějším problémem slabé postavení obětí trestných činů, včetně násilí z nenávisti, a to jak legislativně vzato, tak v praxi trestního řízení. Zároveň je problémem nedostatečná evidence trestných činů z nenávisti. Základními doporučeními jsou:

- Rekodifikovat právní úpravu směrem k posílení práv obětí.

- Zlepšit přístup policistů k obětem s cílem zamezit sekundární viktimizaci.

- Podpořit nezávislý monitoring násilí motivovaného nenávistí a dále oficiální statistiky rozdělovat dle etnicity oběti či jiného důvodu.

Podrobnou zprávu týkající se České republiky najdete ZDE

Zprávu o celoevropské situaci ohledně rasismu a diskriminace najdete ZDESouvisející články
DatumNadpisRubrika
26.11.2014O menšinách máme dostatek informací, říkají mladí. Často ale věří nenávistným fámámZprávy ze života Romů
18.03.2014Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za rasismus, premiér kritiku odmítáZprávy ze života Romů
18.01.2014Nucená sterilizace a naše zákonyO Roma Vakeren
20.07.2013František Kotlár: "Dělat něco proti rasismu a neslušnosti pokládám za přirozené."O Roma Vakeren
06.07.2013Na sociálních sítích přibývá xenofobiích výzev a odkazůO Roma Vakeren
14.04.2013Jsou Češi rasisté?Zprávy ze života Romů
13.04.2013Výstava Proti rasismu poukazuje na nebezpečí předsudkůZprávy ze života Romů
21.03.2013Postoj Čechů k Romům se nelepší. Ztížilo se i postavení muslimů, tvrdí ČHVZprávy ze života Romů
21.03.2013Evropou zmítají protiislámské nálady, v Česku sílí nenávist vůči RomůmZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz