Vyhledávání
6.6.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Vzdělávání a zaměstnávání Romů v Praze
17-06-2008 - Tisková zpráva

Účastníci projektu Podpora Romů v Praze. Zleva: Tomáš Bystrý,  Jana Cardová a Tomáš Ščuka (Foto: Jana Šustová) Projekt Podpora Romů v Praze je zaměřen na vzdělávání a zaměstnávání Romů a probíhá v období 2005 – 2008 v rámci programu Iniciativy Společenství Equal. V současné době se po třech letech úspěšné realizace chýlí ke konci. Za tuto dobu se jej zúčastnilo 1.980 pražských Romů, z nichž se 824 zúčastnilo vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, 216 (z toho 126 žen) díky projektu získalo zaměstnání, 11 osob (z toho 8 žen) si založilo živnost a 85 Romů pokračuje ve studiu na střední nebo vysoké škole. V současné době je 540 klientů zaregistrováno na Internetové burze práce, 281 pravidelně navštěvuje Internetové centrum a 85 romských žáků se zúčastnilo motivačních výcviků.

Hlavním impulzem pro přípravu a realizaci projektu byl fakt, že v Praze žije podle kvalifikovaných odhadů 24.000 Romů, z nichž je 80 % nezaměstnaných, především díky nízké vzdělanosti a kvalifikaci a diskriminaci na trhu práce. Projekt si klade za cíl umožnit pražským Romům získat vzdělání a zaměstnání a bojovat se všemi formami diskriminace. Hlavním realizátorem je Občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s národními partnery: Hlavním městem Praha, občanskými sdruženími dlouhodobě se zabývajícími touto tématikou R-Mosty a Romea, Městskou částí Praha 3 a Základní školou Havlíčkovo náměstí. Projekt má i dva zahraniční partnery – portugalské město Coimbra a Regionální rozvojovou agenturu Murska Sobota ze Slovinska. Projekt čerpá finance z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR; jeho rozpočet na tři roky činí 26.948.000 Kč.

Mezi nejvýznamnější realizované aktivity tříletého projektu patří:

Příprava žáků základních škol na vstup na střední školy, do níž bylo zapojeno 200 žáků ze 6. – 9. tříd základních škol. 72 z nich podalo přihlášku na střední školu nebo odborné učiliště a dosud bylo přijato 71 žáků.

Příprava středoškoláků na přijímací řízení na vysoké školy, kterou navštěvovalo 31 studentů, 20 z nich podalo přihlášku a k dnešnímu dni bylo 7 přijato na vysokou školu.

Příprava romské mládeže na vstup na trh práce, do které bylo zapojeno 160 mladých Romů, a Dílna romských žen, jejímiž vzdělávacími a rekvalifikačními kurzy prošlo celkem 90 žen, z nichž 44 našlo zaměstnání.

Oslovování potenciálních pražských zaměstnavatelů zástupci Hlavního města Prahy. Díky této aktivitě bylo kontaktováno 53 pražských společností a navázána úzká spolupráce s mnoh az nich (např. Česká pošta, Dopravní podnik HMP ad.).

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 38 osob, přičemž největší zájem byl o kurzy práce s PC, svářečské kurzy, kosmetické kurzy a získání osvědčení řidičského průkazu skupiny D.

Důležitou součást projektu tvoří Internetová burza práce a Internetové centrum. Na burze je momentálně zaregistrováno 540 uživatelů a 60 společností. Tyto webové stránky s pracovními nabídkami pomohly zaměstnat již 25 osob. Internetové centrum s počítači a odbornými poradci je otevřeno v Moravské ulici 42 na Praze 2, celkem poskytlo 3.300 služeb 281 klientům. Díky poradenství v Internetovém centru našlo práci 15 klientů.

Kurzy na ukončení základního vzdělání, o které byl velký zájem a přihlásilo se do nich 42 účastníků, z nichž si 24 základní vzdělání dokončilo.

Tisková konference k projektu Podpora Romů v Praze (Foto: Jana Šustová) Školením pro mladé romské novináře prošlo 45 uchazečů, z nichž 22 úspěšně absolvovalo. V rámci projektu bylo proškoleno 10 terénních zprostředkovatelů práce, kteří poskytli služby 54 klientům, z nichž 37 bylo zaměstnáno.

Hlavním výstupem projektu je Mezinárodní komparativní studie s analýzou situace v oblasti vzdělávání a zaměstnávání Romů v ČR, Slovinsku a Portugalsku, popis jednotlivých aktivit a prezentace inovativních modelů řešení situace v této oblasti, jejíž tištěná verze bude vydána v závěru projektu v červnu 2008.

“Jsme velice rádi, že se do projektu zapojilo téměř 2.000 pražských Romů, z nichž 216 díky projektu získalo zaměstnání a 85 studuje na vysněné střední nebo vysoké škole. Kromě úspěšné realizace jednotlivých aktivit považujeme za velmi důležité šíření výstupů projektu, a to jak na národní tak na mezinárodní úrovni. To umožní předat získané cenné zkušenosti, dobré praxe a inovativní modely vzdělávání a zaměstnávání jak institucím a organizacím v České republice, tak v dalších evropských zemích”, říká Jelena Silajdžić, ředitelka občanského sdružení Slovo 21

Nedílnou součástí projektu je šíření výstupů a dobrých praxí získaných během tří let. V České republice již proběhlo 8 kulatých stolů v Olomouci, Chomutově, Mostě, Zlíně, Ostravě, Nymburce, Ústí nad Labem a Brně. Na těchto kulatých stolech byla prezentována studie s inovativním modelem celoživotního vzdělávání Romů zástupcům samospráv, státních úřadů a neziskových organizací. Celkem se jich zúčastnilo 145 osob.

Dalším krokem je organizace seminářů zaměřených na prezentaci a sdílení zkušeností z projektu Podpora Romů v Praze i z celého partnerství Equal, které se uskuteční celkem v sedmi českých městech (Sokolov, Beroun, Jaroměř, Rokycany, Liberec, Bruntál a Jihlava), dosud se jich zúčastnilo 95 osob.

Velký zájem ze strany škol zaznamenaly workshopy zaměřené na prezentaci kurzu na doplnění základního vzdělání v dálkové formě, kterých se dosud v osmi českých městech zúčastnilo 120 odborníků a specialistů z odborů školství, úřadů práce, psychologických poraden atd.

Šíření výstupů proběhlo také na mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci se španělskou organizací Fundación Secretariado Gitano, která se stala poradním orgánem španělské vlády.

Byla vydána brožura Podpora Romů v Praze s představením projektu a jeho výsledků a s příběhy 11ti klientů, kterým konkrétní aktivity projektu pomohly zkvalitnit jejich dosavadní životní úroveň a vyvrcholením šíření výstupů je mediální kampaň Skin Fashion.Související články
DatumNadpisRubrika
20.06.2008Slovo 21 a Projekt Podpora Romů v PrazeO Roma Vakeren
20.06.2008Jaké překvapení přináší kampaně Skin FashionO Roma Vakeren
20.06.2008Španělská organizace Fundación Secretariado Gitano se stala poradním orgánem španělské vládyO Roma Vakeren
20.06.2008Romea byla jedním z partnerů projektu Podpora Romů v PrazeO Roma Vakeren
20.06.2008Jana Cardová: Díky rekvalifikaci v rámci projektu Podpora Romů jsem si splnila svůj senO Roma Vakeren
20.06.2008Nadějný novinář Tomáš BystrýO Roma Vakeren
20.06.2008Tomáš Ščuka - student Policejní akademie v PrazeO Roma Vakeren
20.06.2008Základní škola na Havlíčkově náměstí v Praze 3 umožňila zájemcům doplnit si základní vzděláníO Roma Vakeren
02.11.2007O projektu Podpora Romů v PrazeO Roma Vakeren
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz