Vyhledávání
5.6.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kterou vede Anna Poláková. Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každý pátek od 20 do 21 hodin. Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz.Vítáme Vás u pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Pale hin parašťovin u amen sam pale tumenca. Jek ora šunena amaro vakeriben "O Roma vakeren"!

Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu také dnes pro vás máme připravenou celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a samozřejmě nebude chybět romská hudba.

The adaďives predal tumende kerďam reporty, andalo amaro dživipen. Phenaha tumenge nevimata u šunena the romane giľa - šukar šuniben.

Peršo amenca džana pre Mikulaško, jak sas romane čhavore u vakerela amenca tiž o sociolog Ivan Gabal.

Úvodem se vydáme do pražského klubu Radost FX na Mikulášskou nadílku a sociolog Ivan Gabal ná představí výsledky analýzy, kterou zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vakeraha tiž pal oda, so te keren, kaj o Roma te nadživen andro odcirdne lokality.

Ve druhé polovině O Roma vakeren se opět společně vydáme do pražské Langhans Galerie na debatu Cesta z města s podtitulem -starostové, stát romská ghetta - možnosti řešení. Hosty besedy byli senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek, sociolog Ivan Gabal, předseda sdružení Romů na Moravě inženýr Karel Holomek a další osobnosti, které jsme pozvali k mikrofonu. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.


=[ Reportáž ]=
Sdružení Romodrom připravilo bohatou mikulášskou nadílku s pestrým programem pro romské děti a děti uprchlíků
V následujících minutách se společně vydáme do pražského klubu Radost FX, který byl v úterý zcela zaplněn. Pobavit se sem přišli Romové se svými dětmi z celé Prahy. Občanské sdružení Romodrom pro všechny připravilo bohatou mikulášskou nadílku s pestrým programem. Nechyběli ani čerti, Mikuláši i andělé. Marek Polák pozval k mikrofonu jednu koordinátorek akce Michaelu Cinnovou.

Ilustrační foto: Jana Šustová "Já jsem z občanského sdružení Romodrom, kde mám na starosti volnočasové aktivity. Jednak vedu klub, který funguje v Domě dětí a mládeže v Karlíně a jednak různě organizuji volnočasové akce pro děti. Na svatého Mikuláše jsme na děti také mysleli a uspořádali jsme za účasti Radosti FX, která nám poskytla prostory, mikulášskou akci, kde vystoupil dětský soubor paní Fečové, potom to byl dále dětský boxerský soubor a potom to byly kapely Bengas a Gothart."

Kdo akci sponzoroval?

"Akci sponzorovali různí sponzoři, jednalo se především o materiální pomoc, která se týkala hlavně nadílky."

Jakým dětem je to hlavně určené?

"Tato akce je určena dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jednak jsou to děti z dětských domovů, jsou to děti uprchlíků atd."

Co jiného pořádáte pro tyto děti?

"Pro tyto děti, co se týče společných akcí, máme například velikonoční akci, vyhledávání vajíček a naší hlavní společnou aktivitou je letní tábor, který se nám například vloni za spoluúčasti sponzorů podařilo zorganizovat v Chorvatsku, takže jsme děti odvezli k moři."

Výtěžek jde kam?

"Tato akce je po děti zdarma, platí pouze dospělí a výtěžek ze vstupného je věnován právě na realizaci tohoto letního tábora."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
17.01.2015Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a vzdělávací programy lidem ohroženým sociálním vyloučenímO Roma Vakeren
01.02.2014Zakázku na výrobu dřevěných zásněžek nakonec Romodrom nedostalO Roma Vakeren
07.12.2013Sdružení Romodrom uspořádali adventní mši v kostele Svatého Martina ve zdiO Roma Vakeren
28.11.2013Pozvánka na bohoslužbu a adventní duchovní obnovuZprávy ze života Romů
06.10.2012Občanské sdružení Romodrom už působí i v LiberciO Roma Vakeren
03.12.2011Sdružení Romodrom v Karlíně otevřelo Centrum předškolní výchovyO Roma Vakeren
09.07.2011Občanské sdružení Romodrom poskytuje sociální služby již 10 letO Roma Vakeren
28.05.2011Občanské sdružení Romodrom slaví 10. výročí od svého vznikuO Roma Vakeren
06.08.2010Romodrom pořádá letní tábor pro dětiO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Sociolog Ivan Gabal zdůrazňuje potřebu práce s jednotlivými rodinami a diferencovaný přístup k Romům
Pražská galerie Langhans se včera stala dějištěm debaty Cesta z města. Pořadatelem bylo sdružení Agora Central Europe a Lidové noviny. Akce byla podpořena z grantu nadace VIA. Účastníci diskutovali o tom, co se vlastně stalo ve Vsetíně a hovořilo se také o možnostech řešení podobných situací z pohledu starostů, státu a Romů. Akce se zúčastnil i sociolog Ivan Gabal, jehož agentura zpracovala a představila výsledky projektu Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Výsledky nám přiblíží sociolog Ivan Gabal.

Ivan Gabal na besedě (Foto: Jana Šustová) "My jsme od loňského října do letošního července pracovali na zmapování sociálně odloučených romských lokalit, kolik jich je, kde jsou, jak jsou veliké, v jaké jsou situaci a podobně, za druhé jsme se zabývali i sledováním toho, čemu se říká absorpční kapacita organizace, veřejná správa, která je v okolí těchto lokalit, která se má zabývat a bude zabývat programy integrace a brzdění sociálního vyloučení, za třetí jsme hledali možnosti změny, jak to dělat jinak, aby se u nás zastavil segregační a izolační proces a nastartovala se integrace. To jsme dali dohromady a dnes víme, že máme zhruba 320 sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije asi 60 až 80 tisíc lidí, kteří především a v převaze jsou na sociálních dávkách, nemají práci, že vyrůstá první generace dětí, které nepoznaly práci ve své rodině, které to budou mít v životě velmi obtížné, aby se vrátily do majoritní společnosti. Nastínili jsme hlavní strategie změny, to jak na úrovni státu a systému, tak na úrovni obcí. Vzhledem k tomu, že se vynoří poměrně velké peníze z Evropského sociálního fondu na tyto integrační programy, tak si myslím, že jsou všechny předpoklady k tomu, aby po deseti letech nečinnosti se konečně začaly věci hýbat k lepšímu. Jsem v tom optimistou."

Vy jste řekl 10 let, už 10 let poukazují samotní Romové, lídři romští, že ta situace se zhoršuje, zhoršovala se postupně, bylo to takové plíživé. Na tento problém poukázaly výsledky analýzy a teď kauza Vsetín. Kdo za tím vším je? Kdo může za tu situaci? Jak s tou situací naložit?

Vsetínsko na mapě sociálně vyloučených romských lokalit "Česká společnost a politika byla hodně zaměstnaná v období minulých 15-ti, 17-ti let sama sebou, privatizací, budováním demokratických institucí, reformou, odstraňováním komunismu a zejména také transformací pracovního trhu a ekonomiky. A v tomto procesu nejenom skončila povinnost zaměstnání, ale také šance na pracovní místa pro nekvalifikované pracovní síly. Mnoho průmyslových podniků zbankrotovalo nebo bylo privatizováno, restrukturalizováno a naopak se vytvořil sociální systém, který vyplácí dávky, které dávají větší příjmy, než dává nekvalifikovaná práce. To znamená, že se vytvořily jakoby systémové okolnosti, v nichž nekvalifikovaná část populace bez silného zájmu měnit svůj život, hledat nové příležitosti, hledat nové vzdělání, začít podnikat, snažit se, propadla ke dnu. A stalo se to podstatné části romské populace. To, že to vládní orgány včas nezachytily, že se kolem toho spíš hodně mluvilo, a to i ze strany romských lídrů a málo dělalo. Já jsem nezachytil jasně formulovaný program změny ze strany romských lídrů, to je prostě fakt, že se hodně mluvilo o multikulturalismu a toleranci a reálně šlo o toleranci sociálního vyloučení. To si myslím, že byla veliká chyba. Takže bych řekl, že odpovědnost je jak na politice české, tak na okolnostech cesty k demokracii a k trhu, kterým jsme prošli a tak na konec do určité míry i na samotných Romech, kteří se nechali do té situace propadnout a nevyvinuli úsilí, v těch velmi tvrdých podmínkách hledat nové příležitosti a nový zdroj obživy."

Analýzu si objednalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou připraveny nějaké programy pro to, aby se ta situace začala měnit?

"My jsme ji dělali na kontrakt, to znamená, my jsem byli najati, vyhráli jsme výběrové řízení. Analýzu jsme dodělali, odevzdali jsme ji, prezentujeme ji všude, vykládáme ji všude a hádáme se, diskutujeme a řekl bych, že jsem navrhli tu reálnou politiku a co by se mělo dělat. Teď je na příslušných orgánech, zejména na vládě, aby ty kroky začala realizovat. To už musí právě politici. My jsme do toho vkládali určitou výzkumnou a odbornou znalost."

Říkáte, že to prezentujete, s jakými názory, nebo vůbec s čím se setkáváte ze strany politiků? Přijímají tu vaši analýzu?

"Já musím říct, že jsem velice příjemně překvapený jejím přijetím jak ze strany Romů, s kterými mluvím, tak ze strany řady politiků. I dnes starosta Čunek řekl, že to četl a že v podstatných rysech s tím souhlasí a to znamená a je předpoklad, že to vyvolává jakýsi konsensus, ale ten program je nesmírně náročný, nákladný a pracný. To, k čemu se například vsetínská radnice rozhodla, bylo krátké, rychlé, velmi nákladné, přechodné řešení a nikoliv ta útrpná cesta do kopce, práce s jednotlivými rodinami, práce s jednotlivými dětmi a diferencovaný přístup k Romům, kdy rozlišuji, co kdo je vlastně schopen a má ambici dělat. To bude dlouhá cesta. Já uvádím neustále ten příklad, že Spojené státy začaly Afroameričany pobízet pozitivními diskriminačními programy někdy v roce 1964, kdy si to vlastně mohutný černošský pochod ve Washingtonu vynutil. Dnes už dvě třetiny těchto lidí jsou ve středních a vyšších vrstvách, třetina je ještě stále v té devastující situaci, ale je třeba vidět, že uběhlo 40 let. My prostě buď během 6-ti měsíců postavíme z kontejnerů byty první kategorie a tam nastěhujeme lidi, kteří nám nevyhovují, neboť je nemůžeme mít ve městě, a pak za 3 roky to uděláme znovu a pak zase znovu a tím budeme pokaždé utrácet 40, 50 milionů. A nebo se vydáme tou klopotnou cestou, na níž budeme po těch lidech vyžadovat a vytvářet předpoklady, aby si na své bydlení sami vydělali jako každý druhý v této zemi."

Říká se, že s vámi nechtělo spolupracovat Ministerstvo školství.

"Já bych neřekl, že nechtěli spolupracovat. Oni měli velké výhrady, tehdejší vedení ministerstva, vůči tomuto projektu, zejména právě v tom, že chtěli pokračovat v té politice 'My žádné romské děti nerozlišujeme a nevidíme a my jsme dnes v situaci, kdy nevíme, kolik romských dětí vůbec dokončí základní školu, kolik jich je s neukončeným základním vzděláním, kolik jich máme v učňácích, kolik jich máme na středních školách, my prostě nevíme nic a jenom zaznamenáváme, že vzápětí po ukončení základní školy, ze 7., z 8. třídy, okamžitě jdou na pracovní úřad pro dávky, mnozí y nich končí na drogách, v prostituci, a v těchto hrozných věcech a nedokážeme je rozlišit.' My si myslíme, že není žádný problém rozlišit romské kluky a holky a nastavit ty programy tak, aby měli větší šanci, když pocházejí z rodin, kde samozřejmě ta úroveň zvládnutí jazyka, češtiny, matematiky a všeho není na takovém standardu jako u ostatních dětí. To není nic ošklivého, nic proti nikomu, je potřeba tu faktickou situaci znát a pak ji můžu řešit a jestliže právě resort školství odmítne poznání situace, pak mluvil sám proti sobě a ty výsledky dneska vidíme. Já si myslím, že ten resort školství opravdu musí v tomto ohledu zásadně obrátit a změnit politiku a nastavit jí moderně, podle problémů, které máme, podle současných standardů západoevropských školských systémů. To, co bylo na školství, byla prehistorie."

Jak by se měly tyto problémy, vůbec tato situace řešit v obcích?

Starosta Petr Pávek (Foto: Jana Šustová) "Na obcích bude ležet velká zodpovědnost. Jakmile se podaří nějakým způsobem odstranit bariéry v oblasti sociální politiky a vzdělanosti, protože obce budou muset koncipovat podle své vlastní situace integrační programy pro Romy, kteří žijí v této obci, a pro životní situaci, v které se nachází. To znamená, budou muset být podporovány odbornou kapacitou, nemůžou rozumět všemu, financemi, ale budou muset vyjádřit politickou vůli. My jsme tady dnes diskutovali s panem starostou Čunkem, kdo vlastně rozhodl, a jestli vlastně vůbec měli nějakou alternativní koncepci, a ukázalo se, že neměli. Že oni neměli žádnou představu, jak jít jinak než cestou, kterou zvolili a to si myslím, že je ta chyba. To si myslím, že je potřeba, aby obce začaly reálně posuzovat svojí politickou odpovědnost a vůli situaci změnit a ne ji jenom odtlačit dál od svých hranic. Pan starosta Pávek právem dnes poukazoval, že je nepřijatelné, aby taková města jako Vsetín vystěhovávala svoje dlouhodobě nezaměstnané a sociálně vyloučené do menších obcí, kde je to už neřešitelný problém."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
27.02.2016Vláda chce snížit počet ghett v ČeskuO Roma Vakeren
17.10.2015Premiér se sešel se starosty obcí, kde jsou sociálně vyloučené lokalityO Roma Vakeren
13.06.2015Nová Analýza sociálně vyloučených lokalit zaznamenala 606 místO Roma Vakeren
27.05.2015Počet ghett se od roku 2006 zdvojnásobil, žije v nich až 115 tisíc lidíZprávy ze života Romů
28.11.201330 tisíc Romů v Moravskoslezském kraji žije ve vyloučených lokalitáchZprávy ze života Romů
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
21.04.2013Studentský recept proti chudoběZprávy ze života Romů
10.12.2011Jak se pozná sociálně vyloučená lokalitaO Roma Vakeren
05.11.2011Fotografická výstava Proměny v Moravskoslezském krajiO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Zprávy ]=

Mladí lidé bez kvalifikace mají opět šanci. Nabízí jim ji druhé kolo projektu při oblastní charitě Jihlava Park in park. Letos už ji využilo několik desítek dnešních zahradníků, malířů, natěračů a údržbářů. Nabízí vzdělání mladým lidem z Vysočiny ve věku do 26 let, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce pro nedostatečnou kvalifikaci. Zdaleka přitom nejde jen o Romy - lidí se základním vzděláním bez kvalifikace a s problematickým rodinným prostředím je mnoho i mezi majoritou.

V doporučeních Výboru pro práva dítěte při OSN se konstatuje, že romské děti na Slovensku potřebují větší pomoc a podporu státu, aby mohly využít stejné právo na rozvoj, jako ostatní děti. Také z těchto důvodů navštívila v těchto dnech Slovensko doktorka Rima Salah, náměstkyně výkonné ředitelky UNICEF.

Známí i nadějní romští spisovatelé a básníci převzali v Praze poprvé cenu Mileny Hübschmannové, která má podpořit romsky psanou literaturu. Památku známé romistky, která loni v září zahynula na jihu Afriky při autonehodě, kromě literárního ocenění v prosinci připomenou i dvě výstavy, přednáška a křest knihy. Literární soutěž před rokem vyhlásilo sdružení Romea.

Pražské Divadlo Na Prádle v Besední ulici na Újezdě bude 18. prosince dějištěm diskusního večera pod názvem Být Romem, být Židem, být autorem. Hosty akce, která začne v 19 hodin, budou autor, vydavatel a sociolog Fedor Gál a romský autor, zpěvák a kytarista Gejza Horvát.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download


=[ Reportáž ]=
Starostu a senátora Jiřího Čunka protesty proti vystěhování romských rodin netrápí
Jak už jsme vám řekli v první polovině O Roma vakeren, Pražská galerie Langhans se včera stala dějištěm debaty Cesta z města. Diskuse se zúčastnil také vsetínský starosta a senátor Jiří Čunek. Vsetín v říjnu vystěhoval romské rodiny ze zchátralého pavlačového domu v centru do kontejnerových bytů na okraji města. Část rodin pak radnice přesunula na Jesenicko, kde jim pořídila rozpadající se domy. Starostu a senátora Jiřího Čunka protesty Romů a různých organizací netrápí a postup považuje za správný.

Jiří Čunek na besedě (Foto: Jana Šustová) "Tak určitě nelituji spousty kroků, možná jedinou věc, co jsme neudělali dobře v té rychlosti, protože jsme museli ten dům zbourat, a to, že jsme dali nařízení, nebo kancelář realitní, aby ti, kteří měli být vystěhováni na ulici, ale dostali na výběr, že se přestěhují do nějakých domů jinam, tak aby ty domy, které pro ně vybírá, tak aby nebyly v obcích, kde už Romové jsou, kde je problém s touto komunitou, což se ve třech případech nestalo."

Problém s Romy ve Vsetíně není včerejší, je už několik let. Proč se neřešil během té doby?

"Ten problém je asi od roku 1975. Proč se neřešil do té doby, než jsem nastoupil před 8 lety, nevím, ale ve chvíli, kdy jsem nastoupil jsme ho začali řešit, což dokládá to, že hned ten rok po mém nástupu jsme začali rekonstruovat domy a vracet do nich jejich obyvatele a samozřejmě rozmisťovat je už podle kritérií, která i tady jsou uznávaná, to jest zhruba těch 10 procent problémových nebo nepřizpůsobivých skupin jsme vraceli mezi ty zcela normální obyvatele."

To je bydlení. Jak to bylo třeba s prací, sociální práce jako taková. Mluví se o těch lidech, jako že nechtějí pracovat, řešili jste tuto situaci komplexně?

"Samozřejmě jsme spolupracovali s úřadem práce a využívali jsme maximálně dodací, které jsme dostávali na jednoho pracovníka, což s naším úřadem práce bylo celkem dobré, ale bohužel jestli máte 600 těchto lidí a dostanete dotaci na 25, protože jinak by všechno ostatní muselo zaplatit město, tak my jsem maximálně využili všechny dotace, které jsme mohli a dotační tituly. Posléze jsme zřídili romské koordinátory a dnes je situace taková, že u nás pracuje v plném pracovním režimu19 lidí, z toho je několik Romů, kteří pomáhají této komunitě."

Ivan Gabal tady řekl, že jste se vrátil o několik let zpátky k nacismu a ke komunismu, lidé se vlastně shlukovali na určité jedno místo. Co si o tomto tvrzení myslíte?

Jiří Čunek a moderátor besedy Jan Pokorný (Foto: Jana Šustová) "Já se k tomu nechci vyjádřit, protože tady ta přehnaná a úplně nesmyslná tvrzení nevedou ke komunikaci, ale samozřejmě je to tak. My jsme ty lidi drtivou většinou mohli vystěhovat na ulici. My jsme to neudělali a přijde mi, že je nejlépe nedělat nic, nebo je vystěhovat na ulici, nechat je tam mrznout, nechat je řešit své problémy sami a pak se na vás společnost neoboří. Ale já toho, co jsme udělali, nelituji a to už jenom kvůli těm lidem, protože my jsme projevili minimální milosrdenství, ale my chceme projevit ještě víc, my je chceme vrátit do společnosti a proto s nimi dál pracujeme."

Nebojíte se izolace jednoho etnika na jedno místo? Viz třeba Francie v minulém roce, nebojíte se takových problémů?

"To si myslím, že ne. Právě proto, že s nimi pracujeme. Mohli jsme tam dát víc rodin, ještě o 18 víc jsme tam mohli postavit bytů, jenže ta lokalita, to už bylo neúnosné, takže my jsme postavili 36, což se domníváme, že ještě ta lokalita snese tou celou prací s těmi 19ti lidmi, o kterých mluvím."

Nebojíte se situace, že by se mohla zhoršit, vyostřit, že by tam mohlo dojít k radikalizaci?

"K největší radikalizaci dochází, když tam dochází ty pseudohumanisté a říkají jim: "Podívejte se jak hrozně žijete, jak jste sociálně vyloučení, protože žijete téměř 800 metrů od bytové zástavby" a vůbec jim nevadí, že o 2 kilometry dál bydlí spousta lidí ve Vsetíně. A druhá věc je, že my jsme neměli kde jinde ty byty ve Vsetíně postavit. Dům nám padal před očima, tedy doslova, měl statické trhliny a na základě statického posudku jsme museli dům zbourat, bylo v zásadě zdraví i životu nebezpečné, aby v něm lidé bydleli dál. Takže my jsme to řešili takto."

V sobotu budete kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Zaznělo tady, že žádná politická strana se ve svém programu nezaměřuje na Romy, na řešení romské problematiky. Budete toto řešit, budete to navrhovat, budete se snažit do programu toto dostat?

Zleva: Ivan Gabal, Petr Pávek, Iveta Millerová a Karel Holomek (Foto: Jana Šustová) "Ano. Já mluvím o tzv. sociální spravedlnosti, to jest zásadní změna celého systému, který dnes je naprosto demotivační, protože sype lidem peníze a oni nemusí nic dělat, nemusí za ně nic dělat. Takže my teď chceme změnit systém tak, aby byl motivační, a já pevně věřím, že pokud se bude sestavovat vláda a my v ním budeme, že to v programu vlády bude."

Bude tam vysloveně zakotven romský problém, vyloženě řešení romského problému?

"Já bych určitě byl pro, ale on se romský problém z velké části, samozřejmě ne z celé, řeší už v sociální spravedlnosti."

Jak na Vás působila debata tady?

"Někteří lpěli na některých intelektuálních termínech a v zásadě se mi zdálo, že o řešení až tolik nestojí, ale bylo tam spousta lidí, kteří cítí, že řešení je potřeba a kdy ten náš vsetínský systém, nebo ten problém, který řešíme, měl za úkol jenom ukázat na to, že tady je neřešené pole velkého problému do budoucna a ten se začal řešit. Tak i to stálo za to."

Vy jste si tady pletl asimilaci a integraci. Bylo to schválně?

"Já jsem si jí nepletl, protože část studií mluví o asimilaci, část o integraci, ale my máme hlavně řešit problém. Mnoho lidí ani tento pojem nezná a vykládá si ho tak, že asimilovat znamená asi někoho milovat, ale to v žádném případě."

Tady se strašně spekuluje o tom, že Romové mají problém. Vy znáte Romy: Můžete mi říct, jak znáte Romy, vcítil jste se někdy do jejich problémů, snažil jste se vůbec někdy vcítit do jejich problémů? Jde to vůbec, vcítit se do jejich problémů?

"Tak určitě ne, protože Romem nejsem, ale určitě jsme se o to poctivě snažili."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
18.09.2011Segregace romské komunity ve VsetíněZprávy ze života Romů
04.06.2011Současná situace vsetínských RomůO Roma Vakeren
19.10.2010Jiří Čunek, senátorZprávy ze života Romů
13.10.2010Vystěhovaní Romové ze Vsetína se budou znovu domáhat odškodnéhoZprávy ze života Romů
05.06.2009Výstava fotografií Romové ze VsetínaO Roma Vakeren
26.02.2009Jiří Čunek má vlastní řešení pro litvínovský JanovZprávy ze života Romů
08.10.2008Romská koncepce vicepremiéra ČunkaZprávy ze života Romů
17.09.2008"Nová" studie o Romech, verze ČunekZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Mnozí lidé nesouhlasí s vystěhováním vsetínských rodin do zchátralých domů na Jesenicko
Mnozí lidé nesouhlasí s vystěhováním vsetínských rodin do zchátralých domů na Jesenicko. Situace je zoufalá právě nyní, kdy je ohlášen příchod předvánočních mrazů. Budovy nemají topení, chybí kanalizace a teplá voda. Rodiny navíc nemají finance na rekonstrukce těchto příbytků. Několik Pražanů oslovil Jan Mišurec.

Dům ve Velkých Kuněticích (Foto: Anna Poláková) Co si myslíte o vystěhováni vsetínským Romů?

"Hrozné. Co to je? Romové nemůžou bydlet s ostatními lidmi?"

"Pláč, pláč a jenom pláč, duše pláče a jestli to vidí Pán Bůh, tak pláče i on zřejmě."

"Můj názor je ten, že je to věc, která by se neměla stávat v dnešní době, kdy existuje nějaká koncepce romské integrace, existuje zde Gabalova zpráva, je to holý nesmysl."

Můžu se Vás taky zeptat, co si myslíte o vsetínských Romech, o jejich vystěhování? Jak se na to díváte?

"Já doufám, že přijdou na demonstraci, kterou plánujeme s dalšími romskými neziskovými organizacemi. My jsme ze Zvůle práva to je nové občanské sdružení, které se rozhodlo nahlásit protestní shromáždění v sobotu. Náš postoj je jasný, je to kontejner, není to byt první kategorie."

"Doufám, že Romové z Vidnavy a Romové z Jesenicka, kteří byli deportováni v noci, že přijdou vyjádřit svůj názor a řeknou, co si myslí."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
18.09.2011Segregace romské komunity ve VsetíněZprávy ze života Romů
04.06.2011Současná situace vsetínských RomůO Roma Vakeren
19.10.2010Jiří Čunek, senátorZprávy ze života Romů
13.10.2010Vystěhovaní Romové ze Vsetína se budou znovu domáhat odškodnéhoZprávy ze života Romů
05.06.2009Výstava fotografií Romové ze VsetínaO Roma Vakeren
26.02.2009Jiří Čunek má vlastní řešení pro litvínovský JanovZprávy ze života Romů
08.10.2008Romská koncepce vicepremiéra ČunkaZprávy ze života Romů
17.09.2008"Nová" studie o Romech, verze ČunekZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Kauzou vsetínských Romů je pohoršeno Společenství Romů na Moravě
S vystěhováním obyvatel do vesniček na Jesenicku nesouhlasí ani zástupci romské elity. Pohoršeno celou kauzou je Společenství Romů na Moravě. Organizace vyzývá českou společnost, aby rovněž zavrhla praktiky úředníků, které jsou charakteristické pro komunistický režim. V demokratické společnosti nemůže nikdo přestěhovat člověka do nevyhovujících podmínek, nesmí zpřetrhat rodinné vazby a musí respektovat především práva a potřeby dětí. S předsedou Společenství Romů na Moravě Karlem Holomkem hovořil Jan Mišurec.

Karel Holomek a Jiří Čunek na besedě (Foto: Jana Šustová) "Deportace Romů mimo Vsetín, do vzdálených rozvalin v Jeseníkách, to je mimo jakoukoliv pochybnost řešení naprosto nepřípustné."

Nepochybil v tomto případě i nějakým způsobem stát?

"Nemyslím si, že to je vyloženě chyba státu. Já si myslím, že toto řešení, které radnice ve Vsetíně provedla, bylo řešením nedostatků, na kterých radnice sama pracovala dlouhou dobu. To je vlastně neschopnost podívat se na sociální situaci neplatičů, včas zarazit ten jejich propad, například zavedením náhradního příjemce plateb za nájmy a vůbec prací s těmi lidmi. Takže oni už řešili vlastně svoje vlastní nedostatky. Zásadní nedostatek, který já vidím, spočívá v tom, že stát nemá žádné nástroje, jak by mohl v určité politice ovlivňovat obce, což může klidně někdy vést k vystěhovávání na ulici a není to proti zákonu. Čili v tomto směru bych tu potíž kladl na bedra parlamentu, který takovou situaci připouští, když už tedy ta reforma státní správy dopadla takto špatně."

Vaše sdružení na problematiku sociálně vyloučených lokalit upozorňuje již několik let, přesto vaše výzvy nikdo neslyšel. Protože zatím se mluvilo hlavně o slovenských osadách, i přesto, že ty osady už vznikají, nebo už jsou tady.

Zleva: Iveta Millerová, Karel Holomek, Jiří Čunek a Jan Pokorný (Foto: Jana Šustová) "Tam. Kde existuje nějaké občanské sdružení, které je partnerem obcí, tak tam ty problémy jsou menší. My v Brně vedeme, zdá se nám, marný boj, ale takové excesy, jako vznikly třeba v Čechách, v Písku, na Kladně, takové v Brně nenajdete. Samozřejmě s tou situací spokojení být nemůžeme. I svým způsobem to řešení, které proběhlo ve Vsetíně, je pořád lepší, než prostě vystěhovávat ty lidi úplně na ulici. Zatím se nenašel soudce, který posuzuje vystěhovávání neplatičů soudním rozhodnutím, tak se řídí jen podle občanského zákoníku, třeba 3 měsíce, 6 měsíců, nebo rok neplatíš, tak tě prostě vystěhujeme. Vůbec neberou v potaz třeba zákon o sociální péči, který naopak přikazuje obcím, aby nenechali klienta padnout úplně na nevratné dno."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
18.09.2011Segregace romské komunity ve VsetíněZprávy ze života Romů
04.06.2011Současná situace vsetínských RomůO Roma Vakeren
19.10.2010Jiří Čunek, senátorZprávy ze života Romů
13.10.2010Vystěhovaní Romové ze Vsetína se budou znovu domáhat odškodnéhoZprávy ze života Romů
05.06.2009Výstava fotografií Romové ze VsetínaO Roma Vakeren
26.02.2009Jiří Čunek má vlastní řešení pro litvínovský JanovZprávy ze života Romů
08.10.2008Romská koncepce vicepremiéra ČunkaZprávy ze života Romů
17.09.2008"Nová" studie o Romech, verze ČunekZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Jednatelka Komunitního centra Chanov Iveta Millerová klade v případě neplatičů nájemného důraz na vytváření splátkového kalendáře
Hostem besedy byla také Iveta Millerová, která pochází z Chanova, od roku 1991 se profesně zabývá řešením situace Romů ve městě Most a v současné době je jednatelkou Komunitního centra Chanov. Iveta Millerová nepokládá řešení situace romských rodin ve Vsetíně za nejšťastnější, a tak se jí Jana Šustová zeptala, co konkrétně panu Čunkovi v jeho zacházení s romskými rodinami vytýká.

Iveta Millerová na besedě (Foto: Jana Šustová) "Především převoz těch rodin ve večerních hodinách, vzhledem k tomu, že jsou tam poměrně malé děti, to zaprvé a zadruhé, že až tak nebyla vedená zřejmě individuální konzultace s konkrétními rodinami, jak se bude v jejich případě postupovat. Ale to je jen opravdu moje domněnka, vzhledem k tomu, že na Vsetínsku nežiji a tu problematiku znám jen z médií, která mohou celou situaci značně zkreslovat."

Máte nějaké zkušenosti z jiných lokalit, kde byly podobné problémy, kde byly romské rodiny v nějakém domě v havarijním stavu, které neplatily nájemné, kde se ta situace vyřešila nějakým šťastnějším způsobem?

"Například konkrétně na Mostecku je poměrně velká romská komunita a tam se například dluhy na nájemném řeší především tak, že magistrát si pořídil terénní sociální práci, prostřednictvím státní dotace a díky této terénní práci lze individuálně konzultovat dlužné na nájemném na splátkovém kalendáři a další prakticky vzájemné spolupráci a individuálním přístupu k jednotlivým rodinám. Tím vůbec nechci říct, že ten problém kolem dlužného na nájemném není obrovský, protože s tím souvisí další existenční záležitosti jakékoliv rodiny, ale je to jeden z nástrojů, který lze použít, a myslím, že alespoň tam ta efektivita bude lépe vidět než v tom radikálním řešení."

Co se týká vystěhovávání - když už je dům, kde rodiny bydlí, v takovém stavu, že je potřeba rodiny odtamtud odstěhovat, co si myslíte, že by bylo ideálním řešením? Jak jim najít další ubytování?

"Já si myslím, že každopádně je důležité si připravit určitý individuální plán, do toho plánu zakomponovat všechny osoby, ať odborného charakteru, nebo samotné Romy a domluvit se na konkrétním programu, jak postupovat, právě proto, aby veřejnost nebyla zaskočena, jako v tomto případě."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
18.09.2011Segregace romské komunity ve VsetíněZprávy ze života Romů
04.06.2011Současná situace vsetínských RomůO Roma Vakeren
19.10.2010Jiří Čunek, senátorZprávy ze života Romů
13.10.2010Vystěhovaní Romové ze Vsetína se budou znovu domáhat odškodnéhoZprávy ze života Romů
05.06.2009Výstava fotografií Romové ze VsetínaO Roma Vakeren
26.02.2009Jiří Čunek má vlastní řešení pro litvínovský JanovZprávy ze života Romů
08.10.2008Romská koncepce vicepremiéra ČunkaZprávy ze života Romů
17.09.2008"Nová" studie o Romech, verze ČunekZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Názory studentek romistiky na situaci ve Vsetíně
Po skončení besedy se senátorem Jiřím Čunkem zastavila Jana Šustová tři studentky romistiky, které se akce zúčastnily.

Jiří Čunek mezi účastníky besedy (Foto: Jana Šustová) "Říkáte řešení. Já toto určitě nepovažuji za řešení, nebo to nenazývám řešením. Možná to v tu chvíli bylo řešení, nebo se mu to jevilo jako jediné řešení. Řešení bylo určitě mnohem více, to řešení přišlo samozřejmě pozdě, z tohoto důvodu se tomu nedá říkat řešení. V každém případě souhlasím s tím, co řekl pan Holomek, rozhodně je deportace těch několika rodin do naprosto vzdálených obcí od Vsetína odsouzeníhodná a řešení sestěhováním zbylých rodin do lokality Poschla, je také naprosto nicnepřinášející. Je to destruktivní řešení."

Co se myslíte Vy?

"Debata dnes byla politického rázu, nějaké řešení nehledala, spíš tady každý prezentoval sebe a svojí práci, to, co si myslí, že dělá skvěle a dobře, ale je to vytržené z kontextu. Byla to jedna jednorázová akce, která je zmedializovaná, ale nesvědčí to o ničem, než o nějaké té atmosféře, že takováto pseudořešení mají podporu mezi veřejností a že pan senátor takto politicky uspěl, díky tomuto řešení, což je smutné. Myslím si, že se nesnažil nic řešit, že to byla politická akce."

Máte třeba nějaký názor na to, jak by bylo možné tuto situaci romských rodin z pavlačového domu řešit jinak?

Účastníci besedy se starostou Čunkem (Foto: Jana Šustová) "Pan senátor popisoval situaci, jaká je ve Vsetíně, že tam podle něj není dostatek volných bytů pro většinu rodin, které by o ně měly zájem, ale určitě nějaké sestěhovávání na jedno místo mimo město do nějaké odloučené zóny je nesmyslné. To spíš ty problémy zhorší a nehledě na to, že ty rodiny stejně nebudou mít dlouhodobě prostředky na to tam ty nájmy platit, takže zase vznikne ten problém neplatičství, takže se ten problém vlastně jen přesunul, ale nezmenšil."

Můžu se zeptat i Vás na Váš názor?

"Já si myslím, že pan Čunek prokázal, že je politik staré gardy. Zaměňuje takové základní termíny, jako je asimilace a integrace. Nechci si hrát na puntičkářku, ale myslím si, že člověk, který je senátorem, by v roce 2006 tyto termíny rozlišovat měl. Ale pokud je nerozlišuje, tak potom se od toho odvíjí celá jeho politika."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
24.11.2013Romové patří k nejvíce ohroženým lidem naší společnostiZprávy ze života Romů
18.09.2011Segregace romské komunity ve VsetíněZprávy ze života Romů
04.06.2011Současná situace vsetínských RomůO Roma Vakeren
19.10.2010Jiří Čunek, senátorZprávy ze života Romů
13.10.2010Vystěhovaní Romové ze Vsetína se budou znovu domáhat odškodnéhoZprávy ze života Romů
05.06.2009Výstava fotografií Romové ze VsetínaO Roma Vakeren
26.02.2009Jiří Čunek má vlastní řešení pro litvínovský JanovZprávy ze života Romů
08.10.2008Romská koncepce vicepremiéra ČunkaZprávy ze života Romů
17.09.2008"Nová" studie o Romech, verze ČunekZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" s datem 8. prosince je u konce. Ale naladit si nás můžete opět za týden v pátek ve 20.05 - na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. V úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetové adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme aktuality ze života Romů a nebude chybět ani romská hudba.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren. Romale irinen ada šuniben predal tumende.

Mějte se moc pěkně.

Romale but bacht te sasťipen. Ačhen Devleha.

Obsah článku:
Reportáž:  Sdružení Romodrom připravilo bohatou mikulášskou nadílku s pestrým programem pro romské děti a děti uprchlíků
Reportáž:  Sociolog Ivan Gabal zdůrazňuje potřebu práce s jednotlivými rodinami a diferencovaný přístup k Romům
Zprávy: 
Reportáž:  Starostu a senátora Jiřího Čunka protesty proti vystěhování romských rodin netrápí
Reportáž:  Mnozí lidé nesouhlasí s vystěhováním vsetínských rodin do zchátralých domů na Jesenicko
Reportáž:  Kauzou vsetínských Romů je pohoršeno Společenství Romů na Moravě
Reportáž:  Jednatelka Komunitního centra Chanov Iveta Millerová klade v případě neplatičů nájemného důraz na vytváření splátkového kalendáře
Reportáž:  Názory studentek romistiky na situaci ve Vsetíně

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz