Vyhledávání
26.9.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kterou vede Anna Poláková. Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každý pátek od 20 do 21 hodin. Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz.Vítáme Vás u pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Pale hin parašťovin u amen sam pale tumenca. Jek ora šunena amaro vakeriben "O Roma vakeren"!

Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu dnes pro vás máme připravenou celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a samozřejmě nebude chybět romská hudba.

The adaďives predal tumende kerďam reporty, andalo amaro dživipen. Phenaha tumenge nevimata u šunena the romane giľa - šukar šuniben.

Peršo tumenge phenaha palo monitoringos palo, savo kerela e vlada.

Nejdříve vám řekneme o vládním monitoringu romských komunit, pomocí kterého chce vláda získat informace o sociálně vyloučených lokalitách a jejich obyvatelích. K tomuto tématu jsme pro vás připravili řadu informací a názorů.

Tiž tumenge phenaha palo projektos Polis, dodžanena tumen, hoj o Roma prekhelde o sudos ko Štrasburk u džana amenca pre Gipsy Nigh party, savi sas ič Prahate andro klub Matrix.

Ve druhé polovině O Roma vakeren vám přiblížíme projekt Polis, který realizuje společnost Člověk v tísni. Dozvíte se, že Česká republika v úterý před Evropským soudem vyhrála proces se skupinou mladých Romů, kteří si stěžovali na diskriminaci ve vzdělání. V závěru vysílání zavítáme na exkluzivní výstavu fotografií osobností do Národní knihovny. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Jaroslav Sezemský a Jan Mišurec.


=[ Reportáž ]=
Vláda České republiky připravuje monitoring romských komunit
Vláda České republiky připravuje monitoring romských komunit. Tento návrh byl podán už v roce 2003, ale realizovat se bude za dva roky. V současné době už odborníci mapují lokality, kde se shromažďují větší skupiny sociálně vyloučených obyvatel. Proč a co je smyslem zmíněného rozsáhlého šetření, to už Marii Vrábelové řekl ředitel kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Czeslav Walek.

"V roce 2003 český Statistický úřad přednesl vládě, jak by takový monitoring mohl vypadat, a tehdy vláda tento materiál vzala na vědomí ale bez jakéhokoli usnesení, tudíž se neučinily žádné kroky, aby tento materiál byl uplatněn. V minulém roce jsme tento materiál trochu opravili, změnili některé části, přednesli to vládě a teď vláda pochopila, že takovýto monitoring tu je potřeba, a to i díky tlaku Evropské unie na vytvoření monitorovacího mechanismu, a tento materiál přijala."

To znamená, že Statistický úřad není úplně vyloučen, materiál se k němu poté přinese?

"Statistický úřad není z monitoringu vyloučen, když už bude monitoring probíhat, Statistický úřad s námi na monitoringu musí spolupracovat. Má to určeno v usnesení."

Vy jste mi sám prozradil, že monitoring bude v roce 2008. Před tímto rokem předchází jaký postup?

"V tom materiálu je napsáno, že monitoring je složen ze tří částí. Jedna jsou sociologické výzkumy, druhá jsou informace ze sčítání lidu a třetí jsou informace z různých resortů ministerstev a jiných veřejných institucí. To jsou informace, které tyto instituce již nyní mají, například informace z dotačních programů. A v současné době jsme ve fázi, kdy probíhají sociologické analýzy, například jedna z nich je analýza Ministerstva práce a sociálních věcí, v příštím roce bude probíhat druhá velká analýza. A tyto analýzy budou základem tohoto jednoho komponentu, monitorovacího šetření. V roce2008 již bude vytvořena metodika, jak informace z těchto tří zdrojů kombinovat a vytvořit z nich nějakou souvislou informaci. A já chci říci, že kupříkladu na Slovensku taková analýza proběhla v minulých letech, je to analýza romských osad. Analýza je velmi detailní a díky tomu, že to proběhlo, se v současné době vytváří komplexní programy rozvoje romských osad."

Probíhá teď jedna analýza, ta se vyhodnotí, a navazovat bude druhá analýza, která bude důkladnější nebo v čem bude rozdíl?

"V současné době, ta analýza, která probíhá, je kvantitativní, mapuje, kolik takových lokalit v Čechách existuje, kolik zhruba lidí v takových lokalitách žije. Ta další analýza by měla zjistit, jaká tam je míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti, jaká je tam míra vzdělanosti a tak dále. Já bych chtěl zdůraznit, že nejde o sčítání lidí žijících v těchto lokalitách. Jde o zjištění situace, ve které ti lidé žijí, tudíž výsledkem nebude přesný počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách, půjde spíše o měření, kolik takových lokalit v Čechách máme, a kde jsou a následně jaká je tam kvalita života."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.02.2005UNDP: Romové jsou nejchudší menšinou střední a východní EvropyZprávy ze života Romů
03.12.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
20.08.2004Statistické šetření v romské komunitěO Roma Vakeren
16.08.2004Veselý: Spory o výzkum ukázaly, že Romům chybí zvolení zástupciZprávy ze života Romů
13.08.2004Budou se mezi Romy provádět statistické průzkumy?O Roma Vakeren
06.08.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.08.2004Veselý z Dženo: Pokud chce ČR Romy sčítat, musejí s tím souhlasitZprávy ze života Romů
31.10.2003Plánované sčítání Romů vyvolává smíšené pocityO Roma Vakeren
17.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Romové mají z monitoringu romských komunit obavy
V předchozím příspěvku nám Czeslaw Walek přiblížil monitoring Romských komunit. Sami Romové se ale plánované akce obávají. Mají strach z možného zneužití získaných údajů. Jejich pocity nám popsal Vojtěch Lavička z občanského sdružení Romea.

Vojtěch Lavička (Fotografie z filmu Být Romem) "Já si myslím, že nejde o věc příliš užitečnou a je to z několika důvodů. Ten monitoring je vždycky problematický, v minulosti byl zneužit k jiným účelům než byl původně určen a mám obavy, že to bude i teď stejně uděláno, protože bude zřejmě zaměřený na Romy ze sociálně slabých nebo vyloučených lokalit a poté prezentovaný jako obraz života Romů v České republice, což je samozřejmě úplný nesmysl, protože spousta Romů žije jinde než v ghettech, a tudíž se jich ten monitoring vůbec netkne."

Myslíte si, že Romové se toho obávají?

"Obávají se toho přímo velmi silně, bojí se že ty výsledky opět budou zneužity, navíc představa, že ten monitoring bude anonymní, je úplně nesmyslná, protože proto, aby mohli ty data získat, budou muset zřejmě použít terénní pracovníky, kteří samozřejmě o těch rodinách data mají, stejně jako je mají sociální úřady, které jim vyplácí dávky a které mohou stejně tak dobře podle těch jednotlivých údajů poznat, o jakou rodinu jde, protože v jednom ghettu jde o šest rodin a samozřejmě je tam různý počet dětí, takže různé přídavky. Tím pádem sociálka určí, o koho jde. No a samozřejmě, když se ti lidé budou přiznávat ke dluhům sociální, zdravotní pojišťovně, k dalším dluhům, tak samozřejmě ta data se dají zneužít. Toho se Romové samozřejmě obávají a já se samozřejmě nejvíc obávám toho, že tam vznikne nějaký pokřivený mediální obraz o životě Romů a že vše bude vypadat mnohem hůř, než jak to je."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.02.2005UNDP: Romové jsou nejchudší menšinou střední a východní EvropyZprávy ze života Romů
03.12.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
20.08.2004Statistické šetření v romské komunitěO Roma Vakeren
16.08.2004Veselý: Spory o výzkum ukázaly, že Romům chybí zvolení zástupciZprávy ze života Romů
13.08.2004Budou se mezi Romy provádět statistické průzkumy?O Roma Vakeren
06.08.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.08.2004Veselý z Dženo: Pokud chce ČR Romy sčítat, musejí s tím souhlasitZprávy ze života Romů
31.10.2003Plánované sčítání Romů vyvolává smíšené pocityO Roma Vakeren
17.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Obavy Romů z monitoringu jsou údajně zbytečné
Strach Romů z monitoringu je ale zbytečný. Nejde o žádné sčítání lidí anebo docházení sociálních pracovníků do rodin. V praxi bude celá záležitost probíhat na základě informací poskytnutých mimo jiné i Statistickým úřadem. Ten totiž disponuje konkrétními daty, pořízenými na základě posledního sčítání lidu. Kolegyni Vrábelové to potvrdil místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.

"Na základě usnesení vlády České republiky jsme v letech 2002-2003 připravovali ve spolupráci s úřadem pro ochranu osobních údajů a zmocněncem vlády pro lidská práva, tedy panem doktorem Jařabem, materiál, kde zadáním bylo navrhnout a připravit metodiku, kterou by se prováděl průzkum v romských komunitách. Používá se jako výchozí materiál pro další dokumenty související s řešením problematiky romské komunity v České republice."

Jaká konkrétní úloha v tom byla ta vaše?

"Český statistický úřad tehdy navrhl, že využije datové zdroje, které jsou k dispozici, to znamená agregované anonymizované údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů z let 1991 a 2001. Podle těchto údajů v roce 2001 se v kolonce národnost přihlásilo zhruba 11 700 lidí na základě svého vlastního osobního svobodného rozhodnutí k romské národnosti. Takže v této chvíli jsme schopni vypracovat demografické, sociálně-ekonomické charakteristiky populace České republiky celkem a populace osob, které se samy přihlásily k romské národnosti. Vedle toho jsme navrhli, aby byly provedeny sociologické průzkumy romských komunit, nikoli sčítání, to znamená komunit osob, které se dají označit evropskou terminologií jako sociálně vyloučené, nebo sociálně ohrožené. Osoby, které jsou zpravidla charakterizovány vyšší mírou nezaměstnanosti, nižší úrovní vzdělání, horším standardem bydlení a podobnými charakteristikami, které vyžadují určitou podporu státu. O monitoringu následně měla rozhodnout vláda svým usnesením, pokud je mi známo, tak takové usnesení k tomu, že monitoring má být proveden, existuje. A znovu říkám, nejednalo se o sčítání, ale od samého začátku se používal termín monitoring, který samozřejmě lze nahradit výrazem sociologický průzkum, tedy zjištění podmínek, za kterých tyto skupiny sociálně slabších občanů žijí."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.02.2005UNDP: Romové jsou nejchudší menšinou střední a východní EvropyZprávy ze života Romů
03.12.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
20.08.2004Statistické šetření v romské komunitěO Roma Vakeren
16.08.2004Veselý: Spory o výzkum ukázaly, že Romům chybí zvolení zástupciZprávy ze života Romů
13.08.2004Budou se mezi Romy provádět statistické průzkumy?O Roma Vakeren
06.08.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.08.2004Veselý z Dženo: Pokud chce ČR Romy sčítat, musejí s tím souhlasitZprávy ze života Romů
31.10.2003Plánované sčítání Romů vyvolává smíšené pocityO Roma Vakeren
17.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Mezi Romy probíhá sociologický průzkum
Jak jsme už zmínili, monitoring se bude v roce 2008 opírat také o informace nynějšího sociologického průzkumu, který byl odstartován loni na podzim. Čeho všeho se šetření týká, to už nám vysvětlila programová manažerka tohoto projektu z Ministerstva práce a sociálních věcí Zdeňka Kučerová.

"Tento projekt je financován z technické pomoci Evropského sociálního fondu v České republice a je to projekt, který by měl napomáhat kvalitní realizace Evropského sociálního fondu. V září proběhlo výběrové řízení na realizátora tohoto projektu. Toto výběrové řízení vyhrála společnost Gabal analisys and consulting a byla vybrána klasickou procedurou dle české legislativy i dle pravidel Evropského sociálního fondu. Bylo vybráno ze třech nabídek, které jsme obdrželi."

Jakým způsobem si vybíráte skupinky, se kterými spolupracujete?

"První fáze byla ukončena v prosinci 2005. Byly zkontaktovány obce, nestátní neziskové organizace v jednotlivých regionech, byly kontaktovány základní školy, romští poradci, krajští romští koordinátoři a další subjekty, které by se mohly vyjádřit k tomu, zda taková sociálně vyloučená romská lokalita je v daném regionu, kolik jich je. Druhá fáze probíhá právě nyní, to je již terénní šetření, kdy tým osmi profesionálních výzkumníků, kteří jsou jak z řad antropologů, tak z řad romistů, či sociologů navštěvují tyto jednotlivé instituce, o kterých jsem již hovořila, ale zároveň se schází na obcích se starosty s odbory sociálních služeb, navštěvují přímo vytipované lokality a provádějí charakteristiky těch lokalit a zjišťují míru sociálního vyloučení v dané lokalitě."

Kdo patří mezi sociálně vyloučené?

"My se zaměřujeme především na sociálně vyloučené lokality, kde převažují Romové. Samozřejmě nejsou nikdy výhradně romské tyto lokality. Nicméně lze z určitých parametrů usuzovat, že Romové v těchto lokalitách převažují. Jako takovou sociálně vyloučenou lokalitu chápeme prostor, který je obývaný lidmi, kterým je určitým způsobem zamezen přístup ke službám, možnostem, nebo odměnám, které produkuje okolní společnost."

O jaké lokality jde? Je to sever Čech?

"V tuto chvíli je identifikováno 173 obcí se sociálně vyloučenými romskými lokalitami, které se budou podrobovat dalšímu šetření."

Bude to mít nějaký smysl?

"Specifickou skupinou pro nás jsou romské komunity a jejich problémy. Proto jsme se snažili zaměřit na tuto velice ohroženou cílovou skupinu a proto, abychom se mohli dobře připravit na příští období, které bude delší, bude to od roku 2007 až 2013 a bude mít poměrně vysoký objem finančních prostředků, tak jsme chtěli zjistit, jaká je realita, jaká je situace v těch lokalitách, jaké jsou ty největší potřeby, abychom věděli, jakým způsobem tu pomoc zacílit. Aby peníze byly efektivně využity. Aby se plošně nerozhazovaly do široka, ale abychom mohli opravdu pracovat regionálně, na základě daných potřeb té které lokality."

Je při této analýze třeba také hovořit s těmi lidmi?

"Naši výzkumníci navštíví i lokality a určitě provedou několik rozhovorů v každé lokalitě, s jejími obyvateli, aby si doložili míru sociálního vyloučení, jak jí pociťují lidé zevnitř."

Mají lidé obavu?

"Zatím jsme se nesetkali s nějakou negativní reakcí nebo neochotou poskytnout informaci."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.02.2005UNDP: Romové jsou nejchudší menšinou střední a východní EvropyZprávy ze života Romů
03.12.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
20.08.2004Statistické šetření v romské komunitěO Roma Vakeren
16.08.2004Veselý: Spory o výzkum ukázaly, že Romům chybí zvolení zástupciZprávy ze života Romů
13.08.2004Budou se mezi Romy provádět statistické průzkumy?O Roma Vakeren
06.08.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.08.2004Veselý z Dženo: Pokud chce ČR Romy sčítat, musejí s tím souhlasitZprávy ze života Romů
31.10.2003Plánované sčítání Romů vyvolává smíšené pocityO Roma Vakeren
17.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Zprávy ]=

Účastnice konference (Foto: ČTK) Romské ženy se sešly v Praze na své první velké konferenci. Chtějí se společně vyjádřit k problémům, které trápí jejich etnikum. Setkání pořádá romská ženská skupina Manushe. Účastnice se zaměří hlavně na vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a životní podmínky romské komunity v Česku.Podle informací neziskových organizací je v některých oblastech i více než 90 procent příslušníků romské komunity bez práce. Na okrajích obcí a měst tak vznikají nová chudinská ghetta. Konference pokračuje také zítra.

Slovensko postrádá učitele pro žáky z romských osad. To má samozřejmě také vliv na to, že řada dětí se dostává do zvláštních škol. Na Slovensku žije celkem asi 350.000 Romů, z toho podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí zhruba třetina bydlí v osadách se špatnými sociálními podmínkami.

Členové Národní strany obvinili společnost, která vlastní vepřín v Letech u Písku, kde byl za 2. světové války sběrný tábor pro Romy. Vedení firmy to považuje za další předvolební tah, kterým se chce strana zviditelnit. Tvrzení strany označili za hloupost. Nacionalisté uvádějí, že se mylně zastávali soukromé firmy, protože ji považovali za poškozenou. Po konzultacích s lidmi na Písecku zjistili, že společnost sama usiluje o vykoupení vepřína, protože je zastaralý a nevyhovuje hygienickým normám.

Známá romská skupina Kale poprvé natáčí CD bez Věry Bílé. Křest alba pod názvem Because bude 4. dubna ve Švandově divadle v Praze. Kompakt bude obsahovat zhruba patnáct písniček, z toho polovina je známých ze starší doby, druhá část je tvořena z úplně nových skladeb. S Věrou Bílou se skupina rozešla loni v létě.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
01.08.2017Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už záříZprávy ze života Romů
06.08.2016Vyvěšení vlajek, hudba i vzpomínky připomněly oběti romského holocaustuZprávy ze života Romů
28.05.2016Vláda intenzivně jedná s majitelem vepřína v Letech u Písku o jeho odkoupeníO Roma Vakeren
23.01.2016ReportážO Roma Vakeren
16.01.2016Mezinárodní kampaň podpoří odstranění vepřína na místě bývalého nacistického tábora v Letech u PískuO Roma Vakeren
17.10.2015ReportážO Roma Vakeren
08.08.2015Na oběti holocaustu Romů se vzpomínalo i v Letech u PískuO Roma Vakeren
23.05.2015Vzpomínky Arnošta Vintra na dětství v Letech u Písku a v OsvětimiO Roma Vakeren
16.05.2015Ženská romská skupina Manushe připravuje nový projekt Jileha – SrdcemO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Projekt Polis společnosti Člověk v tísni má pomoci sociálně slabým rodinám
Společnost Člověk v tísni rozjíždí ve třech městech České republiky projekt s názvem Polis. Cílem je pomoci sociálně slabým rodinám, které se dostaly do začarovaného kruhu. Kdo konkrétně se do zmíněného projektu zapojí, na to se zeptala Ivana Solničková ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka.

"Projekt Polis je určen pro mnoho různých částí společnosti, primárně pro sociálně vyloučená místa a sociálně vyloučené občany, ale týká se i partnerských měst, úřadů práce, škol, místní policie, volnočasových sdružení, apod. Je to pokus komplexního přístupu ke komplexnímu problému, což sociálně vyloučené převážně romské lokality jsou."

Proč právě tato tři města. Máte zmapovanou Českou republiku a víte tedy, kde jsou největší problémy?

"Ono to není jen o největších problémech, ale také o možnostech spolupráce. V Ústí, Bílině i v Plzni jsme našli vedení měst takové, které si uvědomuje závažnost toho problému a chce už nyní investovat do toho, aby nám ten problém nepřerostl přes hlavu."

Projekt s názvem Polis je plánován na tři roky, náklady na jeho realizaci jsou 22 milionů korun, z toho 75 % hradí Evropská unie, zbytek Ministerstvo práce a sociálních věcí. Město Ústí nad Labem se s velkými problémy setkává hlavně v Matiční ulici, kde soužití dvou odlišných skupin obyvatel vyústilo v podávání petic a dokonce k přípravě domobrany. Jak ale dodává primátor města Petr Gandalovič, problémy se objevují i v další ústecké lokalitě.

"Já bych nechtěl hovořit o ghetech, ale nemůžeme zapírat, že např. čtvrť Předlice je tou čtvrtí, na která pasují kritéria sociální vyloučenosti. Zde právě je potřeba uplatňovat oba dva ty postupy, na jedné straně represi, aby tam byl pořádek a na druhé straně programy, které dávají lidem naději, že se mohou z těchto enkláv dostat ven."

Společnost Člověk v tísni působí v ústecké Matiční ulici už řadu let. Pro romské děti připravuje různé aktivity a snaží se pomoci i jejich rodičům. Často ale čelí kritikám, že časově náročná pomoc nepřináší kýžené ovoce. S tím ale nesouhlasí ředitel ústecké pobočky Jan Černý, podle kterého Romové chtějí pracovat, ale nevědí jak na to.

"Samozřejmě řada bariér je na straně jak naších klientů, tak řada bariér je na straně systému. Tento projekt se snaží říci lidem, jaké jsou kde bariéry, jak se dají odstranit, jaké jsou bariéry na straně vzdělávacího systému, nebo přístupu ke zdravotní péči. Bude se více pracovat s motivací klientů směrem k najití si udržitelného zaměstnání a k najití si kvalifikace. Samozřejmě terénní práce bude fungovat, tak jak funguje, nebo se bude posilovat, ale podle nás ten problém je více rozměrný. Není to problém etnický, je to problém sociální a je to problém chudoby."

Jak už jsme v úvodu zmínili, do projektu se zapojilo také město Bílina na Teplicku. Tamní starosta Josef Horáček dokonce uvedl, že oblast sociálně slabých lidí je časovanou bombou.

"Jsme jedním z měst, které bylo úbytkem pracovních míst v tomto kraji nejvíce postiženo. Samozřejmě, že někteří obyvatelé, kteří za prací chtěli jít, tak odešli, ale takoví, kteří jsou na dávkách a chtějí být na dávkách, ve městě zůstávají. Léta tvrdím, že je to časovaná bomba a když si toho nebudeme všímat a nebudeme se snažit, aby měli alespoň nějakou základní kvalifikaci, tak budou pouze jen na ulici. Kdo je zaměstná? Nikdy nikdo a budou celý život na dávkách, nepřinesou společnosti korunu a to není dobře."

Do projektu s názvem Polis se zapojila také řada neziskových sdružení. V Ústí nad Labem hlavně Dobrovolnické centrum. Jak, to mi upřesnila ředitelka centra Lenka Černá.

"Vyhledáváme mladé lidí, kteří dochází do terénními pracovníky vytipovaných rodin. Jedná se o rodiny, které by už asi nikdy nečerpaly žádnou službu, kdybychom za nimi nepřišli právě domů a tu službu nerealizovali přímo doma. Náš dobrovolník, který je speciálně proškolen na doučování dítěte a komunikaci s rodinou, přichází pravidelně za nimi a věnuje jí to odpoledně dvě až tři hodiny."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
20.09.2011Šluknovsko dostalo stovku míst veřejně prospěšných pracíZprávy ze života Romů
30.04.2011Hudebník a vypravěč Art Napoleon seznámil romské děti s indiánskou kulturouO Roma Vakeren
16.04.2011Při hře "C´est la vie" se žáci připravují na životO Roma Vakeren
29.03.2011Nemoc bezmocných: lehká mentální retardaceZprávy ze života Romů
26.02.2011Projekt Uč se, more nabízí tzv. retrostipendiaO Roma Vakeren
11.02.2011Projekt “Uč se, more” se zaměří na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředíZprávy ze života Romů
09.04.2010Jirkov a Člověk v tísniO Roma Vakeren
31.10.2008Jan Šipoš ze společnosti Člověk v tísniO Roma Vakeren
22.08.2008Člověk v tísni představil výsledky projektu POLISO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Romové prohráli spor u Evropského soudu pro lidská práva
Romové v Česku nejsou diskriminováni v přístupu ke vzdělání. Takový verdikt vynesl Evropský soud pro lidská práva. Řešil stížnost 18 rodičů z Ostravy, kterým se nelíbí, že jejich potomci byli zařazováni do zvláštních škol. Štrasburský soud ale jejich žaloby zamítl. Romové jsou výnosem zklamáni, protože na diskriminaci ve školství upozorňují už řadu let. Zvažují odvolání k Velkému senátu štrasburského soudu. Podrobnosti má Andrea Čánová.

Evropský soud pro lidská práva Jsou Romové diskriminováni v přístupu ke vzdělání? Věčný spor mezi romskými rodiči a českými učitelkami teď rozetnul Evropský soud. Žalobu romských rodičů na Českou republiku zamítnul. Na zveřejnění verdiktu Evropského soudu čekali v sídle sdružení Vzájemné soužití rodiče romských školáků i zástupci nevládní organizací. Když se rozsudek objevil na internetu, neskrývali zklamání. Jako například Berta Červeňáková.

"Čekala jsem, že uznají něco jiného, že se tam prostě nějaká chyba stala. Nebo nějaký systém je tady špatný, ale jsem dosti zklamaná z toho."

Mluvčí Ministerstva školství Michaela Lagronová je naopak s verdiktem Štrasburského soudu spokojená.

"Jsme rádi, že uznal a potvrdil argumenty naší obhajoby. Já můžu hovořit o tomto konkrétním případu, myslíme si, že v těchto případech Romové diskriminováni nebyli, že jim nebylo upíráno na vzdělávání."

Romský aktivista Kumar Vishwanathan si myslí, že systém českého školství se musí změnit. Automatické zařazování romských dětí do zvláštních škol vede, podle něj, k jedinému: Romové se dostávají do bludného kruhu.

"To znamená slepá cesta. Odtud je pouze pomocný dělník, pomocný pracovník, takoví lidé se nemohou uplatnit na trhu práce. Pak budou na vždy odkázáni na sociální dávky."

Rodiče 18 romských školáků, kteří neuspěli u Evropského soudu, teď uvažují, že se proti verdiktu odvolají. Vládní zmocněnec Vít Šorm na tom nevidí nic divného.

"Jedná se o tak zvanou žádost o podstoupení věci Velkému senátu a s tím musíme počítat u každého případu, protože je to právo účastníků řízení před Štrasburským soudem, takže je to možné a samozřejmě nemůžeme to nijak vylučovat."

Tak zvaný Velký senát Štrasburského soudu má 18 soudců, teď jich rozhodovalo pouze sedm.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.04.2016Co přinese inkluze pedagogům?O Roma Vakeren
13.02.2016Sběr dat pomáhá lépe integrovat děti v britských školáchO Roma Vakeren
23.01.2016Britské zkušenosti s pedagogickou prací s romskými žáky se přenáší i do ČeskaO Roma Vakeren
16.01.2016Proč základní školy odmítají romské žáky?O Roma Vakeren
09.01.2016Co přinesl rok 2015 a co ovlivní život některých Romů i v budoucích letechO Roma Vakeren
09.01.2016Třetinu žáků Základní školy Trmice tvoří romské děti a jsou dobře začleněnyO Roma Vakeren
21.11.2015Lucie Ščuková se za Česko zúčastnila konference Inclusiv education – Take action!O Roma Vakeren
25.04.2015Podle zprávy Amnesty International Česko stále diskriminuje romské děti ve školstvíO Roma Vakeren
07.03.2015Magdalena Karvayová v Ostravě motivuje romské rodiče, aby své děti zapsali do nesegregovaných základních školO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Výtěžek z výstavy Janouškovy celebrity a Drobného výlety pomůže nemocnici Na Bulovce
Národní knihovna zahájila výstavu fotografií českých celebrit z Janouškovy dílny a také snímky Milana Drobného z jeho cest po světě. Benefiční výtěžek z prodeje této expozice bude věnován pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce. Marii Vrábelové to v rozhovoru řekl generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek.

Foto z výstavy Janouškovy celebrity a Drobného výlety (Foto: nkp.cz) "Já musím říci, že mám hrozně rád spojení věcí příjemných, krásných a užitečných. Jak to setkání na otevření výstavy, tak předpokládám, že i prohlédnutí si těch fotografií, ať už portrétů známých osobností Jirky Janouška, nebo zajímavé záběry z cest pana Milana Drobného, kterého spíše lidé znají z rádia v té podobě zpěváka, než v podobě fotografa, to je určitě zajímavá konfrontace."

Doufáte přesto v nějaký výtěžek?

"Tak určitě, protože fotografie se prodávají za ceny, které jsou přijatelné tuším někde mezi tisícem a patnácti stovkami. A kdo má například rád Václava Klause, tak zde najde neuvěřitelně civilní příjemnou fotografii, že mě to samotného překvapilo, protože tento úsměv od pana prezidenta téměř neznám. Nebo nádherné fotky paní Zázvorkové nebo Květy Fialové. Nebo i postřehy Milana Drobného z cest, kde měl některé záběry na domorodce, kteří jsou obklopeni neuvěřitelnou reálií té země, ve které je to snímáno. To vše určitě stojí za to. Myslím si, že pár desítek korun vybereme. My žijeme hold v době, kde mnoho lidí má pocit, že když se neřekne miliarda, nebo sto milionů, tak že to nic neznamená, ale každý z nás, kdo musí hospodařit s podstatně nižším rozpočtem, ví, že třeba i padesát tisíc korun, věnovaných na vylepšení prostředí v jednom oddělení nemocnice Bulovka, je docela hodně peněz a dá se za ně hodně pořídit."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download


=[ Reportáž ]=
Pražská hudební scéna se rozšířila o Gipsy night party
Pražská hudební scéna se rozšířila o Gipsy night party. V klubu Matrix vystoupila známá kapela Bengas spolu s Šenki Group. Tuto akci si nenechal ujít dnešní můj kolega Jan Mišurec, který na místě oslovil Milana Šenkiho ze skupiny Šenki Group.

"Nezabývám se pouze tradiční romskou kapelou, rockovou kapelou, funky kapelou. Hraji ve více kapelách, ale stále to tam tahá to cikánské srdíčko."

Jaký styl hudby je vám nejbližší?

"Určitě cítím nejvíce romskou hudbu a takovou tu funkovou černošskou hudbu, takže taková všehochuť."

Kdy jste začínal s hraním?

"Jsem z muzikantské rodiny, takže si vůbec nepamatuji moje prvopočátky hraní, ale již jako děti jsme hrály ještě pod Pionýrem za hluboké totality."

Můžu se zeptat, líbí se vám tady?

"Je to nové, zajímavé prostředí."

"Přijde mi to trochu jako klub pro -náctileté."

Romská hudba, líbí se vám?

"Líbí a moc."

Jaké posloucháte skupiny?

"Bengas, Šenki group, Guločar."

"Já jsem spíše na romský jazz, ale určitě si ráda poslechnu i Bengas, ale mám ráda, i modernější romskou hudbu."

Chodíte ráda na zábavy?

"Romské zábavy? Ráda, ano."

Tancujete ráda?

"Ano, určitě."

"Když mám náladu, a když je dobrá partnerka, tak určitě."

Jan Trojánek, spolumajitel klubu Matrix. Jak ten dnešní večer hodnotíte?

"Protože je to druhý večer s Gipsy Nights, které jsme se zde rozhodli dělat, je výrazně lepší, než byl ten první a je vidět, že se zde lidé baví a že je ta muzika zajímá. Myslíme si, že to zde jednou budou úžasné mejdany, že se tady lidé budou bavit, budou se zde cítit bezpečně, protože je tady ochranka, že to budou prima večery."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
03.02.2006V pražském klubu Matrix proběhne Gipsy nightO Roma Vakeren

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" s datem 10. února už téměř patří minulosti. Ale naladit si nás můžete opět za týden v pátek ve 20.05 - na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. V úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetové adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme aktuality ze života Romů a nebude chybět ani romská hudba.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Jan Mišurec a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren. Romale ada šuniben predal tumende.

Mějte se moc pěkně, klidný víkend.

Romale but bacht te sasťipen. Ačhen Devleha.

Obsah článku:
Reportáž:  Vláda České republiky připravuje monitoring romských komunit
Reportáž:  Romové mají z monitoringu romských komunit obavy
Reportáž:  Obavy Romů z monitoringu jsou údajně zbytečné
Reportáž:  Mezi Romy probíhá sociologický průzkum
Zprávy: 
Reportáž:  Projekt Polis společnosti Člověk v tísni má pomoci sociálně slabým rodinám
Reportáž:  Romové prohráli spor u Evropského soudu pro lidská práva
Reportáž:  Výtěžek z výstavy Janouškovy celebrity a Drobného výlety pomůže nemocnici Na Bulovce
Reportáž:  Pražská hudební scéna se rozšířila o Gipsy night party

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz