Vyhledávání
6.6.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kterou vede Anna Poláková. Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každý pátek od 20 do 21 hodin. Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz.Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu vás vítáme při poslechu pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Hin parašťovin u amen sam pale tumenca. Jek ora šunena amaro vakeriben "O Roma vakeren"!

Připravili jsme pro vás celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a nebude chybět ani romská hudba.

The adaďives predal tumende kerďam reporty, andal amaro dživipen. Dodžanena tumen nevimata u šunena the romane giľa - šukar šuniben.

Peršo tumen dodžanena, hoj o Roma sas andro Izraelis u mangenas pes kio Del, kaj le Romen te el Bacht te zor andro dživipen.

Nejdříve se společně vydáme do jeruzalémského chrámu Ukřižování Paně, kde spolu s účastníky mírové konference byli i Romové z České republiky.

Andro amaro studio avela te pobešen u te povakeren e Martina Horvathovo, so kerel buči andro jekhetaniben Slovo 21. Vakereha palo neve projekti predealo Roma. Andro O Roma vakeren šunena tiž nevipena.

Do studia jsme pozvali Martinu Horváthovou ze sdružení Slovo 21. Přiblíží nám například projekt nazvaný Rodina od vedle.

Mek adaďives tumenge phenaha palo projektos, savo kerel jekhetaniben Romea. Dodžanena tumen, hoj šaj tumenge cinen popkica u kavke pomožinena le čhavorenge u džana amenca andro azylovo kher, kaj dživen romane fameľii. Tiž tumenge sikavaha jek romani grupa, andalo Holandsko.

V druhé polovině O Roma vakeren vám povíme o projektech sdružení Romea a Českého výboru pro Unicef, přiblížíme vám život v Domě tréninkového bydlení, kde žijí i romské rodiny a v závěru vysílání vám představíme romskou kapelu z Holandska. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.


=[ Reportáž ]=
V Izraeli proběhla mezinárodní Mírová konference
Dnes se ještě ohlédneme za mezinárodní Mírovou konferencí, která se konala v Izraeli. Do Jeruzaléma zamířili politici, zástupci různých organizací, církví, ale i věřící lidé z různých zemí, kteří usilují o smíření národů duchovní cestou. Mezinárodní mezináboženská federace za mír ve světě, která sídlí i v Praze na tuto konferenci pozvala také romské aktivisty z České republiky. Návštěvníci měli možnost navštívit rovněž tamní posvátná místa. Na jednom z nich hovořil s Petrem Janem Patrik Kraus.

"V tento okamžik se nacházíme přímo v jeruzalémském chrámu ukřižování Páně, na místě Golgoty, kde Ježíš Kristus trpěl. Co to pro Vás znamená být tady?"

"Pro mne je to velký den, velmi svatý den. Je to den, kdy jsem zaujat myšlenkou na náš romský národ a na všechny bratry a sestry, kteří věří v Pána Boha a kteří věří v Ježíše Krista jako svého spasitele. Zde na této půdě vnímám velikou sílu a moc Stvořitele, našeho otce, Pána Boha a našeho vykupitele, Ježíše Krista."

Patrik Kraus v Chrámu Božího hrobu "Před malou chvílí jste vyšel z kaple Božího hrobu, kde Ježíš Kristus ležel tři dny po svém ukřižování a odkud také vstal z mrtvých. Co jste cítil v okamžiku návštěvy kaple Božího hrobu?"

"Na mne to velmi zapůsobilo a musím se přiznat, že má duše plakala a radovala se současně."

"Teď stojíme před oltářem, tam jednotliví poutníci vkládají své prosby. Vy chcete zapálit svíčku a napsal jste prosbu. Jaká ta prosba je?"

"Napsal jsem to romsky, aby náš Pán Romy ochraňoval na celém světě a v České republice, aby nám dal velkou sílu se včlenit do společnosti a být zdravým národem, který má velkou duchovní moc a velkou duchovní touhu po začlenění se do života a o prosbu, aby nás ochraňoval ve společnosti, ve které žijeme."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
01.09.2013Věřící Romové v ČeskuZprávy ze života Romů

=[ Horké téma ]=
Sdružení Slovo 21 se zabývá multikulturním soužitím v České republice
A je tu čas, kdy si k našemu mikrofonu zveme hosty. S námi už tu sedí Martina Horváthová ze sdružení Slovo 21. Dobrý večer.

"Sdružení Slovo 21 patří mezi přední sdružení, která se zabývají multikulturním soužitím v Česku. Má za sebou již řadu akcí, můžeme si připomenout například Světový romský festival Khamoro. Řekněte nám, kterým dalším projektům se věnujete?"

"Obecně našimi činnostmi jsou boj proti rasismu, ochrana lidských práv, podpora tolerance vůči minoritám, budování multikulturní společnosti a zlepšování mediálního obrazu menšin v českých médiích."

"Jedním z vašich aktuálních projektů je příprava romských studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy. Jaký je o to zájem a jaké máte výsledky?"

"Myslíme si, že zájem je poměrně velký. Příprava studentů proběhla na začátku tohoto roku, proběhlo jí první kolo od března do května, kdy jsme v kurzech měli přihlášeno 89 romských studentů, kteří měli zájem o vysokoškolské studium a myslíme si, že výsledky jsou poměrně dobré. I vzhledem ke krátké době, po kterou se mohli připravovat, jich bylo nakonec 22 přijato."

"Jak dlouho je připravujete?"

"Toto druhé kolo potrvá déle. První kolo bylo krátké, neboť jsme byli v časové tísni, nicméně druhému kolu chceme věnovat dobu od listopadu do května. Sedm měsíců je podle nás celkem dobrá doba."

"Jsou kurzy věkově omezené?"

"Vůbec, měli jsme tam jak čerstvé maturanty, tak ty, kteří se teprve chystají maturovat a lidi, kteří mají již dávno odmaturováno."

"Pokud někdo má zájem o studium na vysoké škole a chce se zúčastnit vašeho kurzu, co vše musí splňovat?"

"Jedinou podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, protože to je i podmínkou k podání přihlášky na vysokou školu, nebo to musí být člověk, který v tom roce na střední škole maturuje."

"Kdo se studentům ve vašich kurzech věnuje?"

"Snažíme se, aby lektory kurzů byli pedagogové příslušné vysoké školy podle oboru, na který jsou studenti připravováni nebo studenti z vyšších ročníků těchto škol."

"Máte také nějakou zpětnou vazbu? Uvedla jste, že dvacet dva studentů již bylo přijato ke studiu na vysokých školách a dokončil niž někdo z nich dané vzdělání, že by vám třeba přišli poděkovat?"

"Připravovali jsme lidi na tento rok, pro vstup do prvního ročníku, to znamená, že nikdo z nich zatím studium nedokončil."

"Spolupracujete s některými školami trochu blíže?"

"V minulém kole hodnotím spolupráci úspěšně, například spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích nebo perfektní spolupráce byla s Ostravskou univerzitou v Ostravě nebo také s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde je již tradičně dobrá spolupráce pro obor romistika."

"Ke snadnějšímu začlenění cizinců do společnosti se chystá projekt nazvaný Rodina od vedle. Přibližte nám tento projekt."

"Domnívám se, že tento projekt je hodně mediálně atraktivní a sympatický. 28. listopadu se bude konat hromadný oběd, při kterém sto českých rodin zve na oběd sto rodin cizinců žijících v České republice."

"Kdo přišel s tímto nápadem?"

"Mám dojem, že jsme to okoukali z Irska nebo Skotska."

"Jakému zájmu veřejnosti se projekt zatím těší?"

"Nás překvapil zejména zájem ze strany českých rodin. V současné době se nám hlásí více českých rodin, než je třeba. Máme spíše problém sehnat dostatek rodin cizinců, kteří se z různých důvodů obávají narušení soukromí. Nicméně věříme, že projekt proběhne tak, jak má."

"Jak jste získávali spolupracovníky pro tento projekt?"

"Použili jsme našich osvědčených kontaktů a kontaktovali jsme svoje osvědčené spolupracovníky. Kromě toho jsme také kontaktovali poradce pro menšiny z různých úřadů a do projektu jsou zapojeni i dobrovolníci."

"Kde všude se projekt uskuteční?"

"Projekt je celorepublikový, proběhne ve všech krajích ČR."

"Pokusím se vžít do role účastníka projektu - pozvu na oběd například romskou nebo ukrajinskou rodinu. O čem si při obědě budeme povídat? Nevznikne jazyková bariéra?"

"Záleží na vás samotných. Kdo se hlásí do tohoto projektu je, myslím si, dostatečně komunikativní. Zároveň my se snažíme dvojice rodin dávat dohromady podle toho, co mají společné, například sociální postavení, počet dětí, zaměstnání, zkrátka, aby tam bylo něco společné, z čeho mohou odvodit dialog."

"Možná pro začátek vzájemné konverzace by bylo dobré, kdyby byl přítomen někdo neutrální, kdo by to dával dohromady..."

"Každému obědu bude přítomen náš asistent, do projektu je zapojeno mnoho dobrovolníků. Asistenti budou zprostředkovávat kontakt mezi rodinami."

"Zmínila jste, že máte problémy sehnat dostatečný počet rodin cizinců. Máte nějaké konkrétní údaje, které národnosti se do projektu zapojí a s jakou ochotou?"

"Konkrétními čísly bohužel nemohu posloužit. Nicméně do tohoto okamžiku jsou mezi nejčastěji zastoupenými národnostmi lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu a snažíme se spolupracovat se spolky Vietnamců žijících v ČR. To znamená, soustředíme se zejména na národnosti, které mají viditelnější problémy se soužitím v ČR."

"Některé návštěvy se budou i natáčet. Připravujete nějaký dokument?"

"Ano, naším mediálním partnerem je Televize Prima, která připravuje dokument z celého projektu."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
09.04.2016Díky projektu Jileha se romské ženy dozvídají o svých právech a možnostechO Roma Vakeren
20.02.2016Projekt Barvalipe: Roma Leadership Program se zaměřil na to, jak být vůdčí osobnostíO Roma Vakeren
21.11.2015Neziskové organizace Slovo 21 a Romea letos pomohly najít práci 25 nezaměstnaným Romům z PrahyO Roma Vakeren
16.05.2015Ženská romská skupina Manushe připravuje nový projekt Jileha – SrdcemO Roma Vakeren
18.04.2015Projekt Barvalipen Roma Leadership Program aneb Bez elit to nepůjde!O Roma Vakeren
22.11.2014Mladé Romky mají za sebou roční politický výcvikO Roma Vakeren
13.09.2014Romské vysokoškolské studentky se připravují na politickou kariéruO Roma Vakeren
17.07.2014Mami, tati, já chci do školy!Zprávy ze života Romů
29.03.2014Projekt Rom-Act prostřednictvím vzdělávání zlepšuje situaci romských ženO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Zprávy ]=

Sdružení Parlament Romů České republiky usiluje o to, aby nynější vládní zmocněnec Jan Jařab nepůsobil při Evropské komisi. Od těchto snah se distancují romské organizace Romea a Athinganoi. Podle obou organizací je Jařab pro práci v Bruselu naprosto kompetentní. Naproti tomu se Parlament Romů České republiky obrátit na eurokomisaře Špidlu, aby Jařaba do svého kabinetu nepřijímal. Předseda Parlamentu Milan Ščuka uvedl, že Jařab romskou problematiku a práci s menšinami nezvládá.

V Mostě letos zahájili rozsáhlé úpravy sídliště Chanov, kde žijí převážně Romové. Součástí revitalizace čtvrti jsou opravy bytových domů a úpravy okolí. Nedávno opravené hřiště ale například vydrželo v původní podobě jen několik dní, nyní je opět zdevastované. Nelze tak už hovořit o zkulturnění sídliště, ale alespoň o snaze o zachování základních podmínek pro normální způsob života.

Podle nevládních organizací musí boj s chudobou v České republice začít provázet také boj proti sociálnímu vyloučení lidí, jejichž zapojování do společnosti je obtížné. Lidé závislí na sociálních dávkách jinak mohou úplně ztratit vyhlídky na normální život. Jednotlivým evropským zemím se daří víceméně vymýtit chudobu, protože se soustředí především na boj proti sociálnímu vyloučení.

Ve středu 20. října bude v plzeňském Středním odborném učilišti energetiky diskusní setkání v rámci projektu Čeští Romové v Evropě národů. Akce je určena pro žáky základních škol a témata jsou: život Romů v členských státech Evropské unie, aktivity Romů v Evropě v oblasti kultury a vydělávání, obrana EU před šířením rasismu a školství pro menšiny v Unii. Setkání začíná v 8.30 hodin.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
16.05.2015Romové jsou největší etnickou menšinou v EvropěO Roma Vakeren
13.12.2014Mezinárodní romská konference v Bruselu se zabývala zlepšením integraci Romů v celé EvropěO Roma Vakeren
19.10.2013Členské státy EU mají zintenzivnit úsilí zaměřené na integraci RomůO Roma Vakeren
08.04.2013Romové v Bruselu protestovali proti diskriminaci. Zapojili se i ti z ČeskaZprávy ze života Romů
26.01.2013Úřednice kontrolují byty na mosteckém sídlišti ChanovO Roma Vakeren
27.07.2012Mostecký okresní soud řešil napadení policisty na sídlišti ChanovZprávy ze života Romů
20.05.2011Rada Evropské unie přijala závěry o „Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“Zprávy ze života Romů
09.03.2011Evropský parlament požaduje závazné normy EU pro lepší integraci nejpočetnější evropské menšinyZprávy ze života Romů
04.12.2010Začleňování Romů nemůže probíhat jen na papíře, říká komisařkaZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Romea rozšiřuje okruh informací na internetu
Občanské sdružení Romea rozšiřuje na internetu svoji nabídku informací. Podrobnosti řekla Marii Vrábelové předsedkyně tohoto sdružení Jarmila Balážová.

"Jde o internetový vzdělávací cyklus o Romech, který směřuje ke všem základním a středním i speciálním školám. Cílem je nabídnout pedagogům a žákům možnost dozvědět se co nejvíce informací o Romech. Soustřeďujeme se na několik oblastí, historii, literaturu, existuje i kategorie sport, ve které představujme romské osobnosti, které ve sportu dosáhly výborných výsledků. Další oblast je preventivní, směřující k otevření diskuse o užívání drog."

"Přes internet budete rozvíjet i vzdělávání jazykové..."

"Ano, je tam takový minikurz romštiny. Uvědomujeme se, že během několika měsíců není možné někoho naučit romsky. Nabízíme, podle nás zajímavou, formou kreslených minikurzů nejčastější fráze, které jsou vždy dvojjazyčné (tzn.v češtině a romštině). Tím pádem si i romští studenti mohou porovnat své jazykové znalosti a ne-romští studenti se mohou naučit pár frází, které mohou se svými kamarády využít."

"Jaké máte poznatky v kontaktu s ostatními?"

"Zatím jsme kontaktovali školy, některé se již ozývají. Tento projekt běží souběžně s jiným projektem, pro který jsme získali podporu od Ministerstva školství, do 200-400 základních a středních škol zasílat náš měsíčník Romano Voďi (Romská duše). Doufáme, že obě tyto aktivity nabídnou mladší generaci, na níž bude v budoucnosti záviset, jak bude tato společnost vypadat, možnost diskuse."

"Nechcete dělit svou pozornost na střední a vysoké školy?"

"Zaměřujeme se na základní a střední školy. Určitým pokusem je pro nás oslovení několika zvláštních škol a knihoven. Ověřujeme si, zda by o něco podobného byl zájem. Nechceme se zaměřovat na vysokoškolské studenty, protože se domníváme, že tam už studují lidé, kteří jsou nějakým způsobem zformovaní a mají-li zájem o studium romštiny nebo něčeho jiného, mohou si najít v dostatku nabídek, které existují."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
25.06.2016Po dvouleté pauze začal opět vycházet magazín Romano voďi - Romská dušeO Roma Vakeren
21.11.2015Neziskové organizace Slovo 21 a Romea letos pomohly najít práci 25 nezaměstnaným Romům z PrahyO Roma Vakeren
30.11.2013Internetová média zhoršila obraz Romů ve společnostiO Roma Vakeren
05.10.2013Internetová burza práce o. s. Romea slouží nejen RomůmO Roma Vakeren
21.09.2013Buď elitou, buď vzorem, zapoj se!O Roma Vakeren
29.12.2012Sdružení Romea získalo cenu Alice Garrigue MasarykovéO Roma Vakeren
23.08.2012Příručka Druhá směna pomůže učitelům s výukou o RomechO Roma Vakeren
17.12.2011Soutěž Menšiny mezi námi už poosmé zná své vítězeO Roma Vakeren
23.07.2011Sdružení Romea přerušilo spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitraO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Za peníze z aukce panenek se zajistí očkování pro děti v rozvojových zemí
Aukce 17 textilních panenek z dílen módních návrhářů a profesionálních výtvarníků, kterou uspořádal Český výbor UNICEF, vynesla 167.000 korun. Za tuto částku organizace zajistí očkování 278 dětí z rozvojových zemí. Aukce byla součástí akce Adoptuj panenku a zachráníš dítě. V Česku se za dva roky podařilo prostřednictvím panenek získat prostředky na záchranu 2430 dětí. UNICEF vynaložil na očkování dětí jen v loňském roce v přepočtu téměř devět miliard korun. Jak Janu Mišurcovi řekla ředitelka Českého výboru pro Unicef Pavla Gomba, panenka stojí 600 korun, což je cena očkovací látky proti šesti smrtelným nemocem pro jedno dítě.

"V loňském roce jsme prodali 1388 panenek, tzn. 1388 proočkovaných, ochráněných dětí a v letošním roce doufáme, že to bude alespoň 2000. Základní myšlenku je získat prostředky pro očkovací kampaň, kterou UNICEF rozvíjí ve všech rozvojových zemích světa, zejména v Africe, Asii a v Latinské Americe. Každý rok totiž umírají asi tři milióny dětí na nemoci, kterým lze zabránit očkováním. K proočkování dětí je potřeba dostatek prostředků a k tomu slouží projekt Adoptuj panenku."

"Kdo všechno vyrábí panenky?"

Denisa "Panenky vyrábějí hlavně děti ze základních škol, ale máme také několik domovů důchodců nebo ústavů pro postižené, ale také různí lidé, ženy, babičky, kdokoli s dobrým srdcem, kdo chce pomoct."

"Panenky vlastně představují človíčky z té které země, mají své jméno, rodný list. Která vás zaujala?"

"Každá panenka je originálem a někdy nás samotné překvapí, jaké panenky sem přicházejí. Děti mají velkou fantazii, aniž by je někdo instruoval, dostáváme právě panenky z Afriky, Číny nebo panenky Eskymáky. Loni nám chodilo také hodně Harry Potterů, dokonce jsme tu měli jednoho Tutanchamóna. Sama jsem si adoptovala panenku, která pochází z Haiti a vyrobila ji jedna holčička z Prahy se svou babičkou."

Jane Jarka Bártová, učitelka ZŠ v Praze.

"S jakým ohlasem se setkal projekt Adoptuj panenku, zachráníš dítě právě ve Vaší třídě?"

"V naší třídě to bylo báječné. Když jsem dětem řekla, o co jde, tak nebyl problém, že by se někdo nepřihlásil nebo že by někdo neušil tu panenku."

Markéta "Radila jste, jak mají panenky vypadat?"

"Neradila, myslím, že každá panenka bude individuální. Nechám to na dětech a celé rodině."

"Vy sama jste se také zapojila..."

"Budu vyrábět panenku, holčičku. Když jsem vyráběla první, tak byla oboustranná, z jedné strany spinkala, z druhé se usmívala. Teď si to ještě promyslím, zatím nevím, jakou panenku udělám."

Pamelka "Řekneš mi, jak se jmenuješ?"

"Já se jmenuji Václav Chalupa."

"Vyrábíš panenku?"

"Budu ji vyrábět, dnes ještě budeme shánět materiál na to, tak já nevím."

"Kdo ti pomáhá s panenkou?"

"Máma a sestra, shánět materiál bude táta."

Panenku můžete získat také na dobírku na internetové adrese www.unicef.cz.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
07.08.2009Kampaň UNICEF oslovuje i dárce z řad RomůO Roma Vakeren
14.01.2005O životě a práci Iana HancockaO Roma Vakeren
19.03.2004Kniha "Slyšíte nás?" pojednává o životě v zemích třetího světaO Roma Vakeren
31.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Jak se stát obyvatelem Domu tréninkového bydlení na Černém mostě?
Na jaře znovu otevřeli po rekonstrukci azylový dům v Praze na Černém mostě, který před dvěma lety vyhořel. Nazývá se Dům tréninkového bydlení a jak se stát jeho obyvatelem, to už Marii Vrábelové řekl vedoucí této instituce Václav Lintymer.

Vedoucí Václav Lintymer (Foto: Anna Poláková) "Rodiny vybírá komise Městského centra sociálních služeb. Rozhodujícími kritérii bylo, aby člověk nebo rodina měli stabilní příjem, který by jim umožňoval platit částky, které po nich chceme."

"Tedy může zde bydlet celá rodina?"

"Ano, máme velmi širokou cílovou skupinu: jsou to jednotlivci, mámy s dětmi, tátové s dětmi a i celé rodiny."

Roman Šenky (Foto: Anna Poláková) "Kolik tady je romských rodin?"

"Rámcově polovina."

"Jaké je tady soužití romských rodin?"

"Máme ideu, že bychom zde vytvořili určitý model, který by mohl fungovat v normálním paneláku na sídlišti a myslím, že to funguje částečně podle toho. Zatím jsme nezaznamenali žádný větší problém, kromě běžných drobných sousedských neshod, které jsme vyřešili domluvou nebo vysvětlením mezi ubytovanými. V případě, že by nastal větší problém, hrozilo by jim, že by odsud museli odejít a většina z těch lidí nemá kam jít."

"Jak dlouho zde mohou bydlet?"

Robert Šenky a jeho syn Robert (Foto: Anna Poláková) "Když komise schválí klienta, je s ním uzavřena smlouva na jeden rok. Smlouvu je možné po roce prodloužit v případě, že komise klienta znovu doporučí, na jeden rok, maximální doba jsou tři roky."

"Co potom, jaké máte zkušenosti, kam ti lidé odcházejí?"

"Jedinou možností, kam (během těch šesti měsíců, co fungujeme) odešli, bylo do obecního nebo městského bytu, který získali. Snažíme se sice hledat podnájmy nebo jiné možnosti bydlení, ale pro většinu z ubytovaných je to finančně nedostupné."

"Proč se dům nazývá Domem tréninkového bydlení?"

"Chceme, aby rodiny nebo jednotlivci, kteří k nám přicházejí, měli možnost určitým způsobem otestovat svoje schopnosti pro samostatné bydlení, určitým způsobem si je tu trénovat. Kdyby se vyskytly nějaké nedostatky, jsou jim zde k dispozici sociální pracovníci, aby mohli pracovat na odstranění těchto nedostatků."

Marie a Roman Šenkyovi (Foto: Anna Poláková) "Svůj nový domov našli i manželé Šenkyjovi. Jak se vám bydlí, jak dlouho tady bydlíte?"

"Bydlíme zde tři týdny a líbí se nám tady."

"Kolik máte dětí?"

"Dvě."

"Jak si tady děti zvykly?"

"První den chtěly pryč, domů, ale teď už si zvykly."

"Máte k dispozici 2+kk byt, jak dlouho tady můžete zůstat?"

"Rok a můžou nám to prodloužit na další rok."

"Co potom?"

"Nevím, doufám, že dostanu byt."

"Jaké možnosti, kromě bydlení, tady ještě jsou?"

"Měl by se založit dětský klub a co se dospělých týče, můžu jít zdarma na internet, je zde knihovna."

"Zvládáte platit nájem?"

"Já mám v současnosti zaměstnání, tak to zvládám. Zatím bydlíme a platíme."

"Čeho si v bytě nejvíce vážíte?"

"Je to tady pěkné a mám kde být."

Robert Šenky (Foto: Anna Poláková) "Robertku, tobě je pět let, kam chodíš?"

"Do hudebky."

"A na co hraješ?"

"Na housle."

Robert Šenky (Foto: Anna Poláková) "Máš tady kamarády?"

"Patrika, Romana, Míšu."

"Víš, kde si máš hrát?"

"Doma i venku na prolejzačkách."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
13.07.2001O osudu romských osamělých matek z vyhořelého azylového domu v PrazeO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Nizozemská skupina Paulus Schäfer Gipsy Band natáčí nové album s bigbandem
Skupina Paulus Schäfer Gipsy Band z Holandska vznikla před třemi lety a zaměřuje se na gipsy swing a jazz. Kapela už vystupovala na ředě festivalů v Nizozemsku, Francii a Velké Británii. Čeští posluchači se s její hudbou mohli seznámit na letošním festivalu Khamoro v pražském Jazz Clubu Reduta. Manažera skupiny Luuda Peeterse pozvala k mikrofonu Jana Šustová.

Paulus Schäfer Gipsy Band na Festivalu Khamoro (Foto: Jana Šustová) Kdo založil tuto skupinu?

Skupinu založil Paulus Schäfer společně se svým synovcem Sendelou Schäferem a Martinem Wagnerem. Nejdřív měli jiného basistu - to byl Joshua Rosenberg, ale on měl jiný styl, bylo mu bližší flamenco. Pak potkali Rinuse Steinbacha, který teď hraje na basovou kytaru.

Co je v repertoáru skupiny Paulus Schäfer Gipsy Band?

Paulus Schäfer a Martin Wagner (Foto: Jana Šustová) Je tam Hot club de France, Django Reinhardt a někdy také hraje opravdu nádhernou tradiční hudbu jakou hrála třeba pro královnu v jednom kostele v Amsterdamu při pietním aktu připomínajícím druhou světovou válku.

Kolik doposud skupina nahrála cédéček?

Zatím jedno s názvem Into the light a pracuje na druhém, ale to bude s bigbandem, takže je to takový velmi zvláštní projekt, který jsme poprvé představili na Gipsy Festivalu v Tilburgu v Nizozemsku.

http://paulusschafergipsyband.punt.nl

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" je u konce. Naladit si nás můžete opět za týden v pátek ve 20.05 na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. V úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetu na adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme aktuality ze života Romů a nebude chybět ani romská muzika.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren. Ada šuniben predal tumende.

Mějte se moc pěkně a klidný víkend.

Romale but bacht te sasťipen. Ačhen Devleha.

Obsah článku:
Reportáž:  V Izraeli proběhla mezinárodní Mírová konference
Horké téma:  Sdružení Slovo 21 se zabývá multikulturním soužitím v České republice
Zprávy: 
Reportáž:  Romea rozšiřuje okruh informací na internetu
Reportáž:  Za peníze z aukce panenek se zajistí očkování pro děti v rozvojových zemí
Reportáž:  Jak se stát obyvatelem Domu tréninkového bydlení na Černém mostě?
Reportáž:  Nizozemská skupina Paulus Schäfer Gipsy Band natáčí nové album s bigbandem

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz