Vyhledávání
29.1.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál dne 11. 7. 2003

Džana amenca peršo pre nilutno internacionalno škola, kaj pes sgejle terne Roma amendar, te andale aver thema.

Nejdříve se společně vydáme na mezinárodní letní romskou školu, která probíhá na Trhovkách na Orlické přehradě.

O Jan Jařab andale vlada sas pre internacionalno konferencia andre Budapešta, kaj pes sgejle bare manuša le Romenca u vakerenas pale romengeri situacia. Andro amaro studio avela te pobešen u te povakeren tiž e Gabriela Hrabaňovo, andale jekhetaniben Athinganoi, oj sas tiž pre konferencia, andre Budapešta. Paľiž tumenge phenaha nevimata, andal le romengero dživipen.

V Budapešti se jednalo o situaci Romů ve střední a východní Evropě. Jak jednání probíhala nám řekne Jan Jařab z Úřadu vlády a Gabriela Hrabaňová - předsedkyně sdružení Athinganoi. Chybět nebudou samozřejmě ani aktuality ze života Romů.

Tiž amenge adaďives phenela so kerel predalo Roma o Miroslav Richter Brnostar. Sar dživen o Roma Ostravate amenge phenela e Helena Balabanovo, u sar pes dživel le Romenge pro Slovensko amenge phenela o Vladimír Sendrei.

Ve druhé polovině O Roma vakeren nám Miroslav Richter prozradí, co připravuje pro Romy v Brně, jak žijí Romové v Ostravě nám řekne Helena Balabánová a situaci slovenských Romů nám přiblíží Ladislav Sendrei. Tolik namátkou z programové nabídky.


=[ Reportáž ]=
Mezinárodní letní romská škola
Už čtvrtá mezinárodní romská škola, která touto dobou probíhá na Trhovkách na Orlické přehradě, se chýlí ke konci. Týdenní pobyt více než čtyřicítky mladých Romů z Čech, Slovenska, Polska a Srbska právě dnes večer končí slavnostním programem. Přímo na místě byl náš kolega Zdeněk Hejkrlík.

Romská letní škola je setkáním mladých lidí většinou středoškoláků vždy z několika zemí Evropy. V uplynulých ročnících jsme kromě Slováků, ke kterým máme přirozeně nejblíž, přivítali i Romy z Polska, z bývalé Jugoslávie, ale i z Francie nebo Portugalska.

A stejně jako bylo v minulosti pro Romy údělem kočování, podobně je tomu i u této letní školy. První ročník byl v Běstvině poblíž Čáslavi, druhý u Benešova, třetí v Českém ráji a ten letošní našel útočiště na Orlické přehradě na Trhovkách. V tomto roce se ale objevily problémy s penězi, a tak nebylo možné pozvat delegace ze vzdálenějších zemí. Náklady na dopravu přece jenom představují velikou položku, a tak letní škola přivítala Romy ze Slovenska, Polska, Srbska a samozřejmě ze všech koutů Čech. Doplňme ještě, že jde opravdu o školu a ne o tábor klasického typu. Dopoledne totiž probíhají přednášky a besedy na nejrůznější závažná témata od problémů z drogami až po psychologii. Odpoledne je pak věnováno sportu a výtvarným aktivitám. a navečer vždy každá delegace připraví svůj kulturní program. Tato akce by mohla být i odpovědí na názory velké většiny majority, že Romové nestojí o vzdělávání. Poslechněme si jak se na to dívá jeden z účastníků Fidi z Košic:

"Splnila se mi přesně ta představa, kterou jsem o tomto výletu měl, a jsem velmi rád, že tu jsem. Člověk je člověkem svým vzděláváním. Člověk je člověkem, když se vzdělává, tak to někdo řekl."

Hlavním cílem letních škol je setkávání. Bylo zajímavé sledovat, jak v sobě mladí lidé z tak vzdálených končin jakými jsou třeba Portugalsko nebo Polsko dovedou nacházet společné kořeny. Nebo jak se spolu bez jakýchkoli problémů domluví křesťané z východního Slovenska s muslimy z Balkánu. Jestli je něco Romům opravdu cizí, pak je to národnostní a náboženská nesnášenlivost.

Zeptal jsem se dvou účastníků letní školy Tibora a Renaty z Košic, jak jsou spokojeni.

Tibor: " Jsem rád, že jsem tady, můžu se tady naučit spoustu věcí."

Renata: "Byla jsem zvědavá, jak to probíhá, když se setkávají různé národnosti, myslím Romové. Je to to super!"

Organizátorský tým, který pracuje pod záštitou hnutí Slovo 21 vede Jana Hekrlíková z Prahy. Té se podařilo kolem sebe nashromáždit tým lidí, se kterými je radost spolupracovat. Jednou takovou osobností je Libuška Oláhová z Olomouce, která má na starosti výtvarné práce. Je osobou skutečně povolanou. Připomeňme si nedávné vysvěcení romského oltáře, který malovala, nebo knihu receptů Romská kuchařka.

A tak mě zajímalo, jak je spokojená s výtvarným umění zde v letní škole.

"Jsem někdy mile překvapená, ale protože pracuji s mládeží už delší dobu, tak od nich takové krásné výsledky očekávám, ale někteří mě opravdu dokáží svými výkony natolik překvapit, že jsem hrdá na to, že s nimi můžu pracovat, a pracuji s nimi hrozně ráda."

Zatímco v minulých ročnících byl největší zájem o korálky, keramiku a kožené výrobky. Letos mladým učarovalo malování na sklo. Z výtvarných prací, které tady během týdne vznikly, bude právě dnes večer otevřena výstava. Už teď je zřejmé, že bude opravdu nač koukat.

Jedním z pravidel, které na letních školách fungují je, že přijíždějí každý rok jiní lidé. Jednou z výjimek je vedoucí slovenské delegace Eku z Košic.

"Minulý rok dopadl tak, že se nám špatně odcházelo, tak když jsem dostal nabídku letos, hned jsem přijel. Hlavně, že se mladí Romové mohou poznat, navázat kontakty. Ale v podstatě se tu taky hodně naučíme o řemeslech, ale i jiné věci, o těch drogách například. Myslím si, že o drogách se bude přednášet i na naší škole v Košicích. Má to dost kladů."

V sobotu ráno už čeká účastník čtvrté letní školy balení a ta nejsmutnější zpráva ze všech - loučení. Doufejme ale, že pro mnohé z nich to nebude naposledy. Z minulých let totiž už víme, že přátelství, která právě zde vznikla, překonají i stakilometrové vzdálenosti.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
22.07.2005Na Mezinárodní romské letní škole vznikl romský muzikálO Roma Vakeren
08.07.2005"Jdeme dlouhou cestou 2005" je název letošní Mezinárodní letní romské školyO Roma Vakeren
16.07.2004Pátý ročník Mezinárodní letní školy romské mládeže se vydařilO Roma Vakeren
12.07.2004Do Plzně se sjely stovky účastníků jazykové školyZprávy ze života Romů
01.07.2001Do Benešova se na letní školu sjedou mladí Romové ze sedmi státůZprávy ze života Romů
21.08.1998PrahaZprávy ze života Romů

=[ Horké téma ]=
Ozvěny mezinárodní konference Romové v rozšiřující se Evropě - výzvy do budoucnosti
Hotel Interkontinental v Budapešti byl dějištěm mezinárodní konference Romové v rozšiřující se Evropě - výzvy do budoucnosti. Američtí experti vypracovali na žádost Světové banky a mezinárodního měnového fondu studii, ve které popisují tíživou situaci Romů. Dokument dále poukázal i na to, že chudoba Romů, kterých žije v Evropě 9 milionů, se stále zhoršuje. Světová banka pozvala premiéry středo a východoevropských vlád, aby si v Budapešti vyslechli jejich závěry a dohodli se na řešení problému. Marie Vrábelová hovořila s vládním zmocněncem pro lidská práva Janem Jařabem, který se konference v Budapešti také zúčastnil.

Jan Jarab "Konferenci organizovala společně Světová banka a nadace Open Society Institut, to jest nadace Georga Šoroše. Byla to poměrně významná akce zejména proto, že se poprvé přesunulo těžiště od otázek lidských práv a kulturní identity k socioekonomickému rozměru romské integrace, a jednak proto, že se ji zúčastnilo nebývalé množství vysokých státních představitelů, včetně několika premiérů. V programu, který tam byl přijat zatím v obecné podobě, a který se nazývá Desetiletí romské inkluze, t.j. začleňování, máme představu, že ta dekáda bude směřovat k tomu, aby se sledovaly socioekonomické ukazatele a aby se během toho desetiletí dosáhlo ve všech zemích relativního zlepšení. Relativním zlepšením myslím zmenšení rozdílu v nějakém počtu procent mezi společností jako celkem a romskými komunitami.

Dalším projektem, který by mohl vzejít z této konference a který bude v nejbližších měsících rozpracován je Fond romského vzdělávání. Ten by nefinancoval romské vzdělávání jako takové, ale financoval by vyhodnocování pilotních projektů a jejich zmnožení tak, aby se mohly opakovat v širším měřítku. V mnoha zemích se setkáváme s tím, že se podaří nějaké úspěšný pilotní projekt. U nás například se experimentálně velmi osvědčili romští pedagogičtí asistenti, a přesto se nedaří takovou věc rozšířit zcela systémově. Právě k tomu by mohl sloužit tento Romský vzdělávací fond"

To znamená, že do všech zemí se spočítá nějaká částka a ta se vynaloží na vzdělávání Romů?

"Musím říci, že ta konference byla v rovině poměrně obecné zejména pokud jde o ty budoucí závazky. Takže toto se tam nedohodlo. Předpokládá se ale, že tento fond bude zaměřovat svou pozornost na klíčové úseky vzdělávání: na předškolní úsek, přechod ze vzdělávání základního na středoškolské, případně přechod ze středoškolského na vysokoškolské a na vzdělávání dospělých. Zda to bude více v jedné či druhé zemi, to nemohu v tuto chvíli říci, stejně tak nemohu říci do jaké míry se na tom budou podílet Světová banka, Evropská unie a jednotlivé státy. To je otázkou rozhodování nejbližších měsíců."

Hovořil jste o tom, že na konferenci jste rozebírali problémy na té obecné rovině. Bude další konference, která upřesní, co konkrétně se bude dělat?

"Takto veliká konference už asi dlouho nebude, ale určitě se budou konat pracovní setkání, která v průběhu následujícího roku upřesní obsah jednotlivých závazků a zejména obsah toho vzdělávacího fondu."

Konference v Budapešti se zúčastnili rovněž zástupci romských nevládních organizací a tak si Marie Vrábelová a Anna Poláková do studia pozvali zástupce ze sdružení Athinganoi.

V našem studiu vítáme Gabrielu Hrabaňovou, předsedkyni občanského sdružení Athinganoi. Dobrý večer.

"Dobrý večer."

Slečno Hrabaňová, vy jste vaše sdružení zastupovala na mezinárodní konferenci v Budapešti, kam se sjeli Romové ze střední a východní Evropy. Kdo vás pozval a co bylo tématem konference?

"Byla jsem pozvána fondem Open Society Found z Prahy. Bylo vybráno osm delegátů zastupujících romský neziskový sektor. Téma konference v Budapešti bylo "Romové v rozšiřující se Evropě", to byl přímo název. Jednalo s

e o budoucnosti Romů v nejbližších deseti letech."

Vy jste se na konferenci vyjádřila k postoji většinové společnosti k Romům. Podle Vás je postoj k Romům odmítavý. Proč jste se tak vyjádřila?

"Mluvím především z osobní zkušenosti. Myslím si, že taková ta protiromská nálada u nás v České republice vládne."

Máte nějaké špatné zkušenosti?

"Přeci jenom je tady jakési nebezpečí třeba i pro mladé romské lidi na ulici. Bojí se skinheadských hnutí, je tady všeobecná netolerance, ten skrytý rasismus, který vládne. Nepustí Vás do sportovního zařízení, neobslouží Vás v restauraci. Toto tady vládne a existují k tomu důkazy."

Vy sama studujete. Jak se cítíte?

"Já jsem strašně šťastná, že studuji. A můžu za to vlastně poděkovat tomu, že mám romskou národnost, jsem pouze napůl Romka. A studium mi bylo umožněno. Dostala jsem nabídku na stipendium a využívám toho pracuji na sobě, abych pak mohla dál své znalosti předávat."

Na té konferenci jste se vyjádřila také, že řadu problémů vidíte i na straně Romů. V čem spatřujete nedostatky?

"Myslím si, že především je to ztráta motivace. Je potřeba víc zapracovat. Snažit se zapracovat sami na sobě a na své komunitě tak, aby ten přístup, to soužití ve společnosti bylo lepší, otevřenější."

Vyjadřovali se účastníci konference i k bezpečnosti Romů? Jak je to třeba v jiných zemích?

"Přímo k bezpečnosti Romů jsme se konkrétně nevyjadřovali. Spíš to bylo obecně vyměňování názorů o tom, jaký ten život Romů v té dané zemi je. V naší republice je hodně vyvinuté rasistické hnutí, které k nám přichází ze Západu. Zatímco třeba na Balkánu se spíš potýkají s uprchlíky. Jsou tam i větší menšiny než romská. V Makedonii je největší menšina albánská. A tam ten nacionalismus směřuje na Albánce a ne na Romy."

Setkávají se Romové v zahraničí s diskriminací?

"Diskriminace, to bylo na konferenci nejfrekventovanější slovo. A podle všech ano."

Jak tuto situaci řeší?

"Především se snaží tomu zabraňovat už od počátku. V situaci, kdy děti od prvních školních let jsou přeřazovány do segregovaných, speciálních škol. Skoro v každé zemi střední a východní Evropy jsou vyvinuty programy, aby se tomu zabránilo."

Jak třeba konkrétně působí vaše sdružení, aby se to soužití u nás zlepšilo?

"My se snažíme nejvíc o zlepšení vzdělanosti romské menšiny, zvýšit informovanost většinové společnosti o romském etniku. Pracujeme s Romy i ne-Romy."

Sdružujete studenty středních a vysokých škol. Máte představu, kolik Romů studuje na středních a vysokých školách?

"Já přesné číslo nemám a ani nevím, jestli takové číslo existuje, protože nám nesmějí být podávány informace o menšinách nebo o etniku. Jsou tady studenti podporováni z ministerstva školství, je jich kolem 1500. My máme 30 členů. Všichni jsou studenti SŠ nebo VŠ a dalších 200 máme v databázi. Ti dostávají informace z naší kanceláře o akcích, stipendiích, o různých pracovních nabídkách."

Na jakých vysokých školách studují?

"To je různé. Máme studenty humanitního zaměření, máme budoucí doktory, právníky. Je to široké spektrum."

Právě probíhá projekt roma versitas. Jakým způsobem se na něm vaše sdružení podílí?

"Naše sdružení tento projekt přímo dělá. Je to projekt zaměřený na pomoc studentům, aby se dostali ze středních škol na vysokou školu. Pořádáme tematické večery pro zvýšení informovanosti. Plus nabízíme v centru knihovnu, kam si může přijít každý, nejen studenti. Mohou si přijít vypůjčit knihy s informacemi o romském etniku, o lidských právech, ale i zábavné čtení jako romské pohádky a příběhy."

Jaký je zájem ze strany studentů o tento projekt?

"Tím, že jsme byli limitováni, tak jsme měli 10 studentů. Jinak jsme byli úspěšní."

Vy sama jste říkala, že studujete. Co studujete?

"Já studuji druhým rokem na angloamerické univerzitě v Praze sociologii, politologii."

Proč jste si vybrala právě tento obor?

"Já jsem tři roky pracovala v reklamní agentuře a říkala jsem si, že je lepší se dát na něco humanitního, na neziskový sektor. K té práci, co teď dělám je to nejlepší obor, jaký jsem si mohla vybrat."

Studujete dálkově nebo denní studium?

"Denní studium."

Co považujete ve vašem životě za prioritu?

"Teď je to dokončit kompletní vzdělání, a pak založit si rodinu, mít děti a prožít spokojený život."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
06.06.2015Jak se bránit diskriminaciO Roma Vakeren
16.05.2015Romové jsou největší etnickou menšinou v EvropěO Roma Vakeren
13.12.2014Mezinárodní romská konference v Bruselu se zabývala zlepšením integraci Romů v celé EvropěO Roma Vakeren
19.10.2013Členské státy EU mají zintenzivnit úsilí zaměřené na integraci RomůO Roma Vakeren
08.04.2013Romové v Bruselu protestovali proti diskriminaci. Zapojili se i ti z ČeskaZprávy ze života Romů
21.02.2013Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za údajnou diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
14.11.2012Situací Romů se bude zabývat vláda, soužití v problémových lokalitách se nezlepšiloZprávy ze života Romů
12.05.2012Řada evropských zemí se k Romům chová macešskyO Roma Vakeren
13.09.2011Ombudsman kritizuje růst případů cenové diskriminaceZprávy ze života Romů
20.06.2011V dodržování základních práv má Evropa rezervyZprávy ze života Romů
20.05.2011Rada Evropské unie přijala závěry o „Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“Zprávy ze života Romů
09.03.2011Evropský parlament požaduje závazné normy EU pro lepší integraci nejpočetnější evropské menšinyZprávy ze života Romů
04.12.2010Začleňování Romů nemůže probíhat jen na papíře, říká komisařkaZprávy ze života Romů
06.08.2010Prohlížení tašek v obchoděO Roma Vakeren
21.05.2010V dodržování lidských práv máme rezervyZprávy ze života Romů
14.05.2010O vzdělávání romských dětí s Martinem ŠimáčkemO Roma Vakeren
12.03.2010Nejen diskriminaci Romů, ale i korupci či obchod s lidmi vytkly Česku Spojené státyZprávy ze života Romů
11.03.2010Spojené státy kritizují postavení Romů v České republiceZprávy ze života Romů
04.03.2010Podle OSN se situace Romů v Česku zhoršujeZprávy ze života Romů
05.02.2010Jsou čeští Romové nejdiskriminovanější menšinou v EU?O Roma Vakeren
25.01.2010Romové nejsou podle vlády nejdiskriminovanější menšinou EUZprávy ze života Romů
26.11.2009MŠMT představilo opatření proti diskriminaci romských žákůZprávy ze života Romů
25.08.2009V4 bude jednat o romské problematice a boji proti extremismuZprávy ze života Romů
06.05.2009Sociální vyloučení Romů způsobuje České republice mnohamiliardové ztrátyZprávy ze života Romů
26.04.2009Česko podle eurokomisaře Špidly nejvíce diskriminuje RomyZprávy ze života Romů
13.03.2009Evropský parlament požaduje vytvoření společné strategie pro integraci RomůO Roma Vakeren
11.03.2009Evropský parlament pro integraci romské menšiny do společnostiZprávy ze života Romů
11.03.2009Sociální situace Romů: prioritou zůstává vzděláníZprávy ze života Romů
14.11.2008Přístup romských dětí ke vzděláníO Roma Vakeren
03.10.2008Jsou u nás Romové opravdu diskriminováni?O Roma Vakeren
23.05.2008Diskriminace se může projevovat i v přístupu k bankovním a telekomunikačním službámO Roma Vakeren
29.02.2008Sdružení Romodrom provedlo výzkum o diskriminaci v Ústeckém kraji O Roma Vakeren
15.02.2008Analýzu projevů diskriminace z pohledu občanského poradenství O Roma Vakeren
15.02.2008Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže O Roma Vakeren
22.11.2007Deník Die Tageszeitung o diskriminaci Romů v EU, včetně Česka Zprávy ze života Romů
17.11.2007Majitelé pozemku v Havlíčkově Brodě chtějí vystavět zeď kvůli Romům Zprávy ze života Romů
14.11.2007Romové porazili státZprávy ze života Romů
14.09.2007Projekt Co je a co není diskriminaceO Roma Vakeren
23.05.2007AI: Rasismus a policejní násilí jsou tradiční problémy ČeskaZprávy ze života Romů
18.05.2007Film "Díky, že se ptáte" hovoří o diskriminací Romů v ČRO Roma Vakeren
07.04.2007Jak v USA bojovali proti diskriminaci AfroameričanůO Roma Vakeren
23.03.2007Publikace "Jsme přece lidé, ne?" představuje příběhy lidí, kteří se setkávají s diskriminacíO Roma Vakeren
30.01.2007Berlín hostí první evropský "summit rovnosti"Zprávy ze života Romů
15.12.2006Vzdělávací záložky a skládačky pomáhají předávat informace o národnostních menšináchO Roma Vakeren
15.12.2006Vzdělávání Romů je podle Heleny Danielové lepší v ČR než ve FranciiO Roma Vakeren
17.11.2006Na antidiskriminační linku sdružení Romea se může obrátit každý, kdo se stal obětí diskriminaceO Roma Vakeren
26.10.2006ROMEA uvedla do provozu Antidiskriminační linkuZprávy ze života Romů
06.10.2006Do základních škol přicházejí Výukové záložky a skládačkyO Roma Vakeren
06.10.2006"Evropa je dnes domem pro všechny", říká poslankyně Evropského Parlamentu Jana HybáškováO Roma Vakeren
06.10.2006Romský vzdělávací fond usiluje o lepší vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
06.10.2006Závěry konference o vzdělávání Romů v České republiceO Roma Vakeren
06.10.2006Představujeme účastníky mediálního kurzu pro RomyO Roma Vakeren
04.10.2006Kvalitní a systematické vzdělávání je klíčem k integraci RomůZprávy ze života Romů
29.09.2006Cílem projektu "Díky, že se ptáte" je vypracování odborné analýzy diskriminaceO Roma Vakeren
19.09.2006Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
29.08.2006V bezplatném kurzu pro zájemce o ukončení základního vzdělání je ještě několik volných místZprávy ze života Romů
07.07.2006Jak se v České republice žije mongolskému studentoviO Roma Vakeren
07.07.2006Vztahy Romů se sousedy v doměO Roma Vakeren
07.07.2006Anketa: Co vám vadí na Romech?O Roma Vakeren
07.07.2006Jak zlepšit soužití a potlačit sociální vyloučení?O Roma Vakeren
03.02.2006Jen málokdo, kdo se setká s diskriminací, se dokáže bránitO Roma Vakeren
13.12.2005Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce?Zprávy ze života Romů
06.12.2005Romové ze starých členských zemí EU se podělí o své zkušenosti s Romy z Ústeckého a Karlovarského krajeZprávy ze života Romů
02.12.2005Romské ženy se setkají s poslanci Evropského parlamentuO Roma Vakeren
04.11.2005Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
01.07.2005Postavení romských médií je složité kvůli nedostatku financíO Roma Vakeren
20.05.2005V Evropském parlamentu se debatovalo o Letech u PískuO Roma Vakeren
20.05.2005V Praze proběhl seminář na téma "Menšinová politika v zemích EU 25 ve vztahu k menšině Romů a Sintů"O Roma Vakeren
06.05.2005Praha bude dějištěm mezinárodní konference o Romech v EUO Roma Vakeren
29.04.2005Evropské centrum pro práva Romů vítá rezoluci EP o situaci RomůZprávy ze života Romů
29.04.2005Romští předáci přivítali rezoluci na zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Paroubek je pro zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Politici se zřejmě vrátí k debatě o zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
28.04.2005EP schválil rezoluci odsuzující diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
27.04.2005Europoslanci chtějí řešit romskou otázku v rámci EUZprávy ze života Romů
25.04.2005Špidla vyhlásil boj za lepší postavení Romů v zemích EUZprávy ze života Romů
04.02.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
21.01.2005Agentura Kreo Plus se snaží motivovat Romy ke vzděláníO Roma Vakeren
17.01.2005Za diskriminaci Romů musí švédský hotel draho zaplatitZprávy ze zahraničí
14.01.2005Mezinárodní projekt usiluje o lepší přístup Romů ke vzděláníZprávy ze života Romů
10.12.2004Britové přiznali: kontroly na ruzyňském letišti byly diskriminačníZprávy ze života Romů
10.12.2004V Paříži byl ustaven mezinárodní fond pro vzdělání RomůO Roma Vakeren
15.10.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
12.08.2004Národnostní menšiny i profesní skupiny se sejdou u sportu i hudbyZprávy ze života Romů
14.05.2004Kurz mezinárodní orientace pro RomyO Roma Vakeren
09.04.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.04.2004Evropští Romové věří v rozšíření EU; čeští Romové jsou skeptičtíZprávy ze života Romů
08.04.2004Prezident romské unie: Náš problém může v EU ztratit na významuZprávy ze života Romů
05.04.2004Romové budou největší etnickou menšinou Evropské unieZprávy ze života Romů
09.01.2004Co se děje v brněnském romském středisku Drom?O Roma Vakeren
02.01.2004Co přinesl rok 2003 Romům podle ředitele sdružení Dženo Ivana VeseléhoO Roma Vakeren
13.11.2003Zatím jen desítky romských dětí prošly vzdělávacími programy ministerstvaZprávy ze života Romů
07.11.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
03.10.2003Lounští Romové očima starosty městaO Roma Vakeren
05.09.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
27.06.2003Zprávy O Roma VakerenO Roma Vakeren
13.06.2003Jak Romové přistupují k referendu o vstupu České republiky do Evropské unie?O Roma Vakeren
13.06.2003Romové diskutovali o vstupu ČR do EUO Roma Vakeren
13.06.2003Romové z celé ČR se zúčastní referendaO Roma Vakeren
13.06.2003Jaká byla účast Romů v referendu na SlovenskuO Roma Vakeren
13.06.2003Postřehy o životě Romů v zemích EUO Roma Vakeren
06.06.2003ZprávyO Roma Vakeren
06.06.2003Romové vstupují do světa vědyO Roma Vakeren
06.06.2003Rokycanští Romové představují své aktivityO Roma Vakeren
30.05.2003Žena, kterou odmítli zaměstnat kvůli romskému původu, se obrátí na soudO Roma Vakeren
30.05.2003Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledkůO Roma Vakeren
09.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
25.04.2003Problematické zvláštní školyO Roma Vakeren
21.03.2003Většina Čechů považuje soužití s Romy za problematickéO Roma Vakeren
21.03.2003Ve Valašském Meziříčí připravili ojedinělý projekt vzdělávání RomůO Roma Vakeren
14.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.03.2003Kvalita vzdělávání Romů se má zvyšovatO Roma Vakeren
14.03.2003Projekt Varianty zavede interkulturní vzděláváníO Roma Vakeren
14.03.2003Ramiro Cibrian navštívil romskou střední školu v KolíněO Roma Vakeren
07.03.2003Romské ženy se setkaly v ChomutověO Roma Vakeren
28.02.2003V ústecké Matiční ulici budou místní a dobrovolníci opět uklízet odpadFotoaktuality
26.02.2003Rodiče dvou romských školáků napadli ředitele základní školy v JihlavěFotoaktuality
21.02.2003Karel Tomek z MŠMTO Roma Vakeren
21.02.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.02.2003Diskriminace Romů na trhu práceO Roma Vakeren
17.01.2003Majitel restaurace, v níž číšník nechtěl obsloužit Romy, se musí veřejně omluvitFotoaktuality
10.01.2003ZprávyO Roma Vakeren
10.01.2003Romská střední škola sociální v Kolíně dostala nové počítačeO Roma Vakeren
03.01.2003Mnohé romské děti ze zvláštních škol by mohly navštěvovat základní školyO Roma Vakeren
29.11.2002Konference o zaměstnanosti, vzdělávání a podnikáníO Roma Vakeren
29.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
22.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
22.11.2002Povinná školní docházkaO Roma Vakeren
15.11.2002O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
18.10.2002Přípravný pracovní výbor Romského evropského fóra se sešel v BerouněO Roma Vakeren
18.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
11.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
04.10.2002Zaniká přípravná třída při Zvláštní škole v PardubicíchO Roma Vakeren
04.10.2002Beseda s Karlem Tomkem z MŠMTO Roma Vakeren
04.10.2002Vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
20.09.2002ZprávyO Roma Vakeren
06.09.2002Začal nový školní rokO Roma Vakeren
30.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
09.08.2002Ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý o aktuální situaci Romů v ČRO Roma Vakeren
09.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
19.07.2002Beseda o mediálním kurzu pro RomyO Roma Vakeren
19.07.2002ZprávyO Roma Vakeren
28.06.2002I žižkovské děti si domů odnášely vysvědčeníO Roma Vakeren
28.06.2002První absolventi Evangelické akademie v Praze dostali maturitní vysvědčeníO Roma Vakeren
21.06.2002Romské ženy chtějí změnit své postavení ve společnostiO Roma Vakeren
14.06.2002Romská střední škola sociální v Kolíně zažila první maturityO Roma Vakeren
07.06.2002ZprávyO Roma Vakeren
24.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
13.05.2002Český helsinský výbor kritizuje situaci RomůZprávy ze života Romů
03.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
26.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
26.04.2002Temperamentní romští hudebníci zakončili v Arše festival KhamoroZprávy ze života Romů
19.04.2002Projekt EU v oblasti zaměstnanostiO Roma Vakeren
19.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
12.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
29.03.2002O Roma VakerenO Roma Vakeren
15.03.2002Soukromá Romská škola sociálně právní v Kolíně zažila svůj první maturitní plesO Roma Vakeren
08.03.2002Martina Horváthová, studentka 1. Lékařské fakulty UKO Roma Vakeren
15.02.2002Romští poradci se mohou přihlásit do vzdělávacích kurzůO Roma Vakeren
15.02.2002Právní poradnaO Roma Vakeren
08.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
01.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.01.2002Romské děti a češtinaO Roma Vakeren
18.01.2002Romové se stěhují z ProstějovaO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
07.12.2001Vyšla první učebnice romského dějepisuO Roma Vakeren
23.11.2001OstravaO Roma Vakeren
16.11.2001ŠtrasburkO Roma Vakeren
09.11.2001PrahaO Roma Vakeren
09.11.2001Romský parlamentO Roma Vakeren
05.11.2001ČR a další kandidáti prý nesplňují politická kritéria členství v EUZprávy ze života Romů
02.11.2001VsetínO Roma Vakeren
02.11.2001Integrace RomůO Roma Vakeren
28.10.2001Seminář o Romech: Romové nemají rovné postavení nikde v EvropěZprávy ze života Romů
05.10.2001Romové u policieO Roma Vakeren
07.09.2001Praha / DurbanO Roma Vakeren
07.09.2001Odbornice na Romy Castle Kaněrová: Vláda propásla zlatou příležitostZprávy ze života Romů
31.08.2001ŽilinaO Roma Vakeren
30.08.2001Romští středoškoláci mohou požádat o finanční podporu při studiuZprávy ze života Romů
30.08.2001Meziresortní komise chce po vládě, aby nepřipustila diskriminaciZprávy ze života Romů
30.08.2001Výbor OSN pro lidská práva kritizuje ČR především za diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
17.08.2001Vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
03.08.2001ZprávyO Roma Vakeren
03.08.2001Britští imigrační úředníci jsou stále na ruzyňském letištiO Roma Vakeren
03.08.2001V Ostravě začaly pracovat romské občanské hlídkyO Roma Vakeren
20.07.2001Přehled českého tisku s datem 20. července 2001Zprávy ze života Romů
20.07.2001Kavan: Přítomnost Britů v Ruzyni není projevem diskriminaceZprávy ze života Romů
19.07.2001Britové zavedli kontrolu cestujících z Prahy do BritánieZprávy ze života Romů
06.07.2001Konec školního roku v romské střední škole v KolíněO Roma Vakeren
06.07.2001Stipendia pro romské studentyO Roma Vakeren
06.07.2001LondýnO Roma Vakeren
26.06.2001Program vlády zaměřený na rasovou a etnickou rovnostZprávy ze života Romů
08.06.2001LevočaO Roma Vakeren
25.05.2001Výbor OSN kritizuje ČR za diskriminaci menšinZprávy ze života Romů
25.05.2001Seminář o vzdělávání menšin má pomoci odstranit předsudkyZprávy ze života Romů
25.05.2001ZprávyO Roma Vakeren
18.05.2001ChebO Roma Vakeren
27.04.2001Petr Pithart nemá rád výraz "pozitivní diskriminace"O Roma Vakeren
13.04.2001Mladá BoleslavO Roma Vakeren
05.04.2001LedenHistorie
05.04.2001ÚnorHistorie
05.04.2001ZáříHistorie
05.04.2001KvětenHistorie
28.01.2001Předseda ROI Ščuka vyzval Romy k větší politické aktivitěZprávy ze života Romů
23.01.2001Policejního kursu pro menšiny se poprvé kromě Romů účastní PoláciZprávy ze života Romů
05.01.2001Veřejnost je nejvíce tolerantní k invalidům a k mládežiZprávy ze života Romů
14.12.2000V ČR je prý gramotných na 80 až 90 procent mladých RomůZprávy ze života Romů
12.12.2000V Českém rozhlase probíhá mediální kurs pro RomyZprávy ze života Romů
12.12.2000V ústecké Matiční ulici bylo otevřeno komunitní centrumZprávy ze života Romů
08.12.2000Pardubice hostí konferenci o integraci Romů do společnostiZprávy ze života Romů
15.11.2000Ministerstvo školství zpochybňuje názor EK na vzdělávání RomůZprávy ze života Romů
08.11.2000Zpráva expertů OBSE kritizuje životní podmínky Romů v EvropěZprávy ze života Romů
04.09.2000Kolínská romská střední škola přijala i žáky dálkového studiaZprávy ze života Romů
03.09.2000Výzkum: Romové mají pro učení stejné předpoklady jako ostatníZprávy ze života Romů
15.08.2000Plakáty v romském a českém jazyce upozorňují na zdravotní potížeZprávy ze života Romů
09.07.2000Žaloba na české školství splnila podle Romů účelZprávy ze života Romů
09.07.2000Vystěhování novopackých Romů je podle ústecké starostky etnickou čistkouZprávy ze života Romů
09.07.2000Helsinský výbor Kongresu USA chce zákony proti diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
09.07.2000Rokycanská radnice bude jednat s nově vzniklým romským sdruženímZprávy ze života Romů
09.07.2000V Bratislavě jednala OBSE o situaci Romů v EvropěZprávy ze života Romů
09.07.2000Čtyři romští studenti získali stipendium George SoroseZprávy ze života Romů
09.07.2000Romští studenti diskutují na Doubravce o vstupu do EUZprávy ze života Romů
11.06.2000Konzultant RE: Žádné zvláštní špatné vztahy s Romy v Ústí nejsouZprávy ze života Romů
11.06.2000Rychetský představil sedm cílů koncepce romské integraceZprávy ze života Romů
11.06.2000Předličtí obyvatelé nechtějí početnou romskou rodinu z Nové PakyZprávy ze života Romů
11.06.2000Iniciativa Globea si stěžuje na diskriminaci Romů ve školáchZprávy ze života Romů
11.06.2000Do českých škol poputuje kniha o švédském romském děvčátkuZprávy ze života Romů
05.05.2000Podle Amnesty International Romové nemají v České republice před útoky dostatečnou ochranuZprávy ze života Romů
05.05.2000V Praze se konal seminář o užívání drog mezi RomyZprávy ze života Romů
27.04.2000OhlasyOhlasy
21.03.2000Situace Romů v ČR lepší než v jiných postkomunistických zemíchZprávy ze života Romů
15.03.2000Česká televize vysílá vzdělávací cyklus Amare RomaZprávy ze života Romů
14.03.2000Žádost Romů o finanční kompenzaci za emigraci je prý poslední možnost řešení situace RomůZprávy ze života Romů
28.02.2000Mostečtí Romové si stěžují na restauratéryZprávy ze života Romů
26.02.2000Romské grémium zahájilo protestní akci v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Odchod Romu do KanadyHistorie
26.02.2000KvětenHistorie
26.02.2000Vladimír MlynářAnketa
26.02.2000Recenze knihy S Romy žít budeme - jde o to, jakLiteratura
26.02.2000Podle poslanců je třeba vědět, proč úřady práce Romy označovalyZprávy ze života Romů
26.02.2000ČervenHistorie
26.02.2000Rozhodnutí odstranit zeď v Matiční ulici přivítala Evropská komiseZprávy ze života Romů
26.02.2000Zpráva Ministerstva zahraničí USA za rok 1993Historie
26.02.2000Úřady práce si už řadu let v evidenci označují zvlášť RomyZprávy ze života Romů
26.02.2000ČervenecHistorie
26.02.2000Podle Güntera Verheugena poškozuje plot v Matiční ulici image České republikyZprávy ze života Romů
26.02.2000ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ USA ZA ROK 1994Historie
26.02.2000Poslanec Evropského parlamentu řekl, že plot v Matiční nebrání vstupu do Evropské unieZprávy ze života Romů
26.02.2000Eva ŠotolováAnketa
26.02.2000Plzeňské podniky nevpustily na své diskotéky romské studentkyZprávy ze života Romů
26.02.2000SrpenHistorie
26.02.2000Neštěmický starosta veze do Helsink fotografie plotu v MatičníZprávy ze života Romů
26.02.2000ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANČÍ USA ZA ROK 1995Historie
26.02.2000Generální tajemník Rady Evropy proti "zdi hanby" v Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
26.02.2000Ostravští Romové stále opouštějí Českou republikuZprávy ze života Romů
26.02.2000ListopadHistorie
26.02.2000Günter Verheugen přijede jednat s představiteli ČR i zástupci RomůZprávy ze života Romů
26.02.2000Autoři novely školského zákona chtějí umožnit absolventům zvláštních škol, aby se i oni mohli pokusZprávy ze života Romů
26.02.2000ROK 1996Historie
26.02.2000Vláda má v pondělí projednat hodnotící zprávu Evropské komise a situaci v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000ProsinecHistorie
26.02.2000Romské děti půjdou do přípravné třídyZprávy ze života Romů
26.02.2000RijenHistorie
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000Odchod Rómů z České republikyEmigrace Romů
26.02.2000Romové v České republice - cizinci ve vlastní zemiRacism and Discrimination
26.02.2000Klára Samková - VeseláAnketa
26.02.2000Ostravští Romové žalující školský systém se obrátí na Evropský soudZprávy ze života Romů
26.02.2000HistorieHistorie
26.02.2000Romové protestující v Matiční vidí východisko v emigraciZprávy ze života Romů
26.02.2000Právo na vzdělávání v mateřském jazyceHistorie
23.02.2000Odborníci Rady Evropy na romskou problematiku ocenili ÚstíZprávy ze života Romů
23.02.2000Odborníci na romskou otázku z RE přijeli do Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
15.02.2000Romové v Kosovu jsou podle mezinárodních organizací stále diskriminovániZprávy ze života Romů
11.02.2000Rasově diskriminovaní zřejmě dostanou novou možnost obranyZprávy ze života Romů
10.02.2000Romové podají žalobu k Evropskému soudu kvůli údajné diskriminaciZprávy ze života Romů
01.02.2000Němci nepustili některé slovenské Romy na své územíZprávy ze života Romů
29.01.2000Romové neodcházejí podle Čechů do Británie kvůli diskriminaciAktuality
25.01.2000Zeď z Matiční ulice je k mání za 210.000 korunZprávy ze života Romů
28.12.1999Desetina lidí připouští diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
12.12.1999Absolventi zvláštních škol budou moci studovat na středních školáchZprávy ze života Romů
20.09.1999Obyvatelé Vsetína chtěli oddělit Romy zdí, radnice jejich návrh odmítlaZprávy ze života Romů
20.09.1999Redaktor chce žalovat restauraci, kde odmítají RomyZprávy ze života Romů
13.09.1999EU by mohla podle ministra Kavana finančně přispět ČR na programy pro RomyZprávy ze života Romů
08.09.1999Východoevropští Romové hrozí exodem na ZápadZprávy ze života Romů
03.09.1999Romové, jejichž děti opustily zvláštní školu, trvají na žaloběZprávy ze života Romů
01.09.1999Švédská agentura TT o švédsko-české iniciativě na podporu RomůZprávy ze života Romů
31.08.1999Ústecký okresní úřad zastavil stavbu plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
31.08.1999Chanovská škola se chystá přivítat 36 nových romských prvňákůZprávy ze života Romů
12.08.1999Za odchodem Romů není podle romského časopisu rasová diskriminaceZprávy ze života Romů
11.08.1999Rada pro lidská práva nesouhlasí s tvrzením o diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
08.08.1999Starosta Neštěmic požádal Uhla, aby se přestal zabývat Matiční ulicíZprávy ze života Romů
05.08.1999Kauza Matiční ulice se dočká knižního vydáníZprávy ze života Romů
19.06.1999Romští rodiče měli být před podáním ústavní žaloby zastrašovániZprávy ze života Romů
16.05.1999V Praze se konal seminář věnovaný romské kultuřeZprávy ze života Romů
08.05.1999Uhl doporučil vládě, aby otázku Matiční řešil ústecký magistrátZprávy ze života Romů
13.04.1999Beseda s Petrem Uhlem v Prostějově skončila pro nezájem Romů fiaskemZprávy ze života Romů
19.03.1999Sdružení Dženo připravuje novinářské školící centrum pro RomyZprávy ze života Romů
10.03.1999Program Dživas Jekthetane podpoří nejen projekty výchovy RomůZprávy ze života Romů
06.03.1999Petr Uhl navštíví Maďarsko, aby zhodnotil fungování autonomie menšinZprávy ze života Romů
01.03.1999ČR dodržuje lidská práva, problémy jsou s romskou menšinouZprávy ze života Romů
05.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
05.02.1999Roudnice nad LabemZprávy ze života Romů
13.11.1998PrahaZprávy ze života Romů
23.10.1998BrnoZprávy ze života Romů
16.10.1998BruselZprávy ze života Romů
04.09.1998KolínZprávy ze života Romů
04.09.1998OstravaZprávy ze života Romů
14.08.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
14.08.1998PrahaZprávy ze života Romů
31.07.1998Český KrumlovZprávy ze života Romů
31.07.1998Český KrumlovZprávy ze života Romů
26.06.1998PrahaZprávy ze života Romů
26.06.1998LondýnZprávy ze života Romů
12.06.1998Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
12.06.1998Přátelské setkání za účelem podpory úspěšného hledání zaměstnáníZprávy ze života Romů
12.06.1998Přátelské setkání za účelem podpory úspěšného hledání zaměstnáníZprávy ze života Romů
12.06.1998BruselAktuality
12.06.1998BrnoAktuality
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
24.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
24.04.1998PařížZprávy ze života Romů
17.04.1998OlbramovZprávy ze života Romů
17.04.1998BukurešťZprávy ze života Romů
10.04.1998Soluňský biskup kázal proti cizincůmAktuality
06.03.1998KolínZprávy ze života Romů
13.02.1998LiberecAktuality
13.02.1998PrahaAktuality
06.02.1998StrasburkZprávy ze života Romů
06.02.1998PrahaZprávy ze života Romů
06.02.1998BudapestZprávy ze života Romů
06.02.1998Usti nad LabemZprávy ze života Romů
23.01.1998OstravaZprávy ze života Romů
16.01.1998ChanovZprávy ze života Romů
16.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
16.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
07.11.1997PrahaZprávy ze života Romů
31.10.1997BruselZprávy ze života Romů
31.10.1997OstravaZprávy ze života Romů
17.10.1997BrnoZprávy ze života Romů
18.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
04.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
01.09.1997Projekt Tolerance: Kampaň proti předsudkům vůči Romům v roce 1997Kampaně proti rasismu
28.08.1997PrahaZprávy ze života Romů
14.08.1997Rasová nesnášenlivost může být překážkou v cestě do EUAktuality
25.07.1997PrahaZprávy ze života Romů
14.07.1997Rasová nesnášenlivost a tolerance fašismu prý může zkomplikovat ČR vstup do EUZprávy ze života Romů
Organizace zabývající se romskou menšinouKontakty
FotografieFotografie

=[ Zprávy ]=

Další kandidátkou na ústavního soudce je advokátka Klára Veselá - Samková. Prezident Václav Klaus se rozhodl požádat senát, aby ji do této funkce jmenoval. Považuje doktorku Veselou - Samkovou za erudovanou právničku se širokým rozhledem a s bohatou každodenní právní praxí. Uznává její mimořádné výsledky především v obhajobě právních kauz v oblasti lidských práv, zvláště pak při právní pomoci příslušníkům romské menšiny v České republice.

Zástupci národnostních menšin žijících v České republice chystají nový televizní pořad, který má přiblížit jejich kulturní zvyky a zvláštnosti. Dvacetiminutové relace, které mají být vysílány v pravidelných týdenních cyklech, by mělo natáčet ostravské studio České televize. K přípravám pořadu byly předběžně pozváni zástupci romské, židovské, slovenské, bulharské, maďarské, německé, polské, rusínské, ruské, řecké a ukrajinské menšiny.

Celkem 297 selat přišlo na svět za čtyři měsíce v rámci projektu, do kterého americká nadace Heifer International spolu s nevládní organizací ETP Slovensko zapojila 29 romských rodin v regionu Spiše. Romové v únoru dostali od americké nadace 29 prasnic a jejich úkolem bylo odevzdat z každého chovu nadaci tři selátka. Po splnění úkolu se stali majiteli prasnice i zbylých prasátek. Podle aktivistů se rodiny staraly o zvířata velmi dobře, většina se rozhodla pokračovat v chovu a někteří míní dokonce chov rozšířit.

Možnosti zlepšení vzdělávání Romů byly tématem týdenní konference expertů ve francouzské Dijonu. Konference se konala pod záštitou Rady Evropy, která se před třemi lety vyslovila pro rozvoj vzdělávací politiky, jež by romským dětem zaručila rovné šance na vzdělání, jako většinové společnosti.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
30.05.2015Hudba a tanec mohou díky souboru Kesaj Čhave symbolizovat i naději pro mladé RomyZprávy ze života Romů
07.12.2013Na Slovensku byl hejtmanem Banskobystrického kraje zvolen pravicový extremistaO Roma Vakeren
26.10.2013ETP Slovensko pomáhá v oblasti bydlení, vzdělávání, zdraví a zaměstnáníO Roma Vakeren
01.08.2013Romové na východním Slovensku pěstují zeleninu. Často je to jejich první práceZprávy ze života Romů
20.07.2013Řádové sestry ve slovenské Nitře pomáhají dětem v komunitním centruO Roma Vakeren
13.07.2013Ján Lauko poutavě vypráví o historii i současnosti romského skautingu na SlovenskuO Roma Vakeren
18.10.2012Televizní pořad Romaňi luma moderuje pětadvacetiletý Martin GrinvalskýO Roma Vakeren
01.09.2012Martin Grinvalský, moderátor jediného televizního magazínu o Romech v ČeskuO Roma Vakeren
30.08.2012Jak se daří na Slovensku zařazovat děti do vzdělávacího systému?Zprávy ze života Romů
14.08.2012Proč nemají Romové práciZprávy ze života Romů
23.06.2012Strážník městské policie na Slovensku zastřelil tři RomyO Roma Vakeren
16.06.2012Jsou rodičovské příspěvky na Slovensku dostačující pro potřeby rodin?O Roma Vakeren
02.06.2012Česká televize chystá pořad pro národnostní menšinyO Roma Vakeren
26.05.2012Proč Romy, kteří žijí jako většina, majorita nevidí?O Roma Vakeren
28.04.2012Advokátka Klára Samková byla vyloučena z obhajoby podezřelých z mačetového útokuO Roma Vakeren
17.03.2012Do slovenského parlamentu byl zvolen romský poslanecO Roma Vakeren
15.03.2012Do slovenského parlamentu byl zvolen první romský poslanecZprávy ze života Romů
10.03.2012Na Slovensku se uchází o přízeň voličů nejen romská politická strana, ale také Romové na kandidátkách dalších politických stranO Roma Vakeren
03.03.2012Vzpomínkový koncert na počest slovenského houslového virtuóza Rinalda OláhaO Roma Vakeren
03.03.2012Richard Németh, sociální pracovník zabývající se romskou komunitou na SlovenskuO Roma Vakeren
28.01.2012Psychologické důvody sociálního vyloučení RomůO Roma Vakeren
15.10.2011Muzeum kultury Romů na Slovensku informuje své návštěvníky o romské historiiO Roma Vakeren
17.09.2011Situace na Šluknovsku pohledem právničky Kláry SamkovéO Roma Vakeren
01.09.2011Kontroverzní aktivista postavil v centru Bratislavy miniaturní romskou osaduZprávy ze života Romů
27.08.2011Slovenské obchody pro sociálně slabéO Roma Vakeren
13.08.2011Agnesa Horváthová vzpomíná na své začátky v ČecháchO Roma Vakeren
11.06.2011Zachrání slovenské Romy turisté?Zprávy ze života Romů
08.01.2011České televize vysílá nový magazín Romaňi lumaO Roma Vakeren
17.10.2010Bratislavští Romové ve fotbale porazili slovenskou vláduZprávy ze života Romů
28.09.2010Na Slovensku opět hrozí nepokoje. Důvod? Čipové kartyZprávy ze života Romů
20.08.2010Božena Bílá se vypracovala až na ředitelku gymnáziaO Roma Vakeren
14.05.2010O vzdělávání romských dětí s Martinem ŠimáčkemO Roma Vakeren
26.11.2009MŠMT představilo opatření proti diskriminaci romských žákůZprávy ze života Romů
08.08.2009Čeští a slovenští Romové chtějí společně bojovat proti extremismuZprávy ze života Romů
24.05.2009Strana zelených vyzývá šéfa České televize k odstoupeníZprávy ze života Romů
21.05.2009Kampaň před eurovolbami začala rasistickým skandálemZprávy ze života Romů
20.02.2009Nově otevřené slovenské Muzeum kultury RomůO Roma Vakeren
14.11.2008Přístup romských dětí ke vzděláníO Roma Vakeren
25.07.2008Mezinárodní konference o Romech na SlovenskuO Roma Vakeren
15.02.2008Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže O Roma Vakeren
15.12.2006Vzdělávací záložky a skládačky pomáhají předávat informace o národnostních menšináchO Roma Vakeren
15.12.2006Vzdělávání Romů je podle Heleny Danielové lepší v ČR než ve FranciiO Roma Vakeren
06.10.2006"Evropa je dnes domem pro všechny", říká poslankyně Evropského Parlamentu Jana HybáškováO Roma Vakeren
06.10.2006Romský vzdělávací fond usiluje o lepší vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
06.10.2006Závěry konference o vzdělávání Romů v České republiceO Roma Vakeren
06.10.2006Představujeme účastníky mediálního kurzu pro RomyO Roma Vakeren
06.10.2006Do základních škol přicházejí Výukové záložky a skládačkyO Roma Vakeren
04.10.2006Kvalitní a systematické vzdělávání je klíčem k integraci RomůZprávy ze života Romů
29.08.2006V bezplatném kurzu pro zájemce o ukončení základního vzdělání je ještě několik volných místZprávy ze života Romů
21.07.2006Klinická psycholožka a vládní úřednice Klára OrgovánováO Roma Vakeren
17.02.2006Rada vlády pro národnostní menšiny kritizuje Českou televizi za zpracovávání pořadů o menšináchO Roma Vakeren
04.02.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
21.01.2005Agentura Kreo Plus se snaží motivovat Romy ke vzděláníO Roma Vakeren
14.01.2005Mezinárodní projekt usiluje o lepší přístup Romů ke vzděláníZprávy ze života Romů
16.12.2004Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
10.12.2004V Paříži byl ustaven mezinárodní fond pro vzdělání RomůO Roma Vakeren
20.09.2004Soud rozhodl, že Ústí nad Labem nebude Červeňákovým nic platitZprávy ze života Romů
16.08.2004Veselá-Samková už nebude hájit ústeckou rodinu ČerveňákovýchZprávy ze života Romů
27.02.2004Mezinárodní romská unie vyhlašuje sbírku pro slovenské RomyZprávy ze života Romů
09.01.2004Ondřej Giňa: je důležité, že jsem RomO Roma Vakeren
13.11.2003Zatím jen desítky romských dětí prošly vzdělávacími programy ministerstvaZprávy ze života Romů
07.11.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.10.2003Co mají Romové dělat, aby nepřišli o byt, ve kterém celá léta bydlí?O Roma Vakeren
03.10.2003Romské tradice a ochrana práv dětíO Roma Vakeren
08.08.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
27.06.2003Ľubo Virág o romské hudběO Roma Vakeren
27.06.2003Zprávy O Roma VakerenO Roma Vakeren
13.06.2003Jaká byla účast Romů v referendu na SlovenskuO Roma Vakeren
06.06.2003ZprávyO Roma Vakeren
06.06.2003Romové vstupují do světa vědyO Roma Vakeren
06.06.2003Rokycanští Romové představují své aktivityO Roma Vakeren
30.05.2003Do ČR směřuje mnoho Romů ze SlovenskaO Roma Vakeren
30.05.2003Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledkůO Roma Vakeren
09.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
25.04.2003ZprávyO Roma Vakeren
04.04.2003ZprávyO Roma Vakeren
21.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
21.03.2003Ve Valašském Meziříčí připravili ojedinělý projekt vzdělávání RomůO Roma Vakeren
14.03.2003Kvalita vzdělávání Romů se má zvyšovatO Roma Vakeren
14.03.2003Projekt Varianty zavede interkulturní vzděláváníO Roma Vakeren
07.03.2003Ve slovenském Kežmarku pracuje nové Komunitní centrumO Roma Vakeren
07.03.2003Romské ženy se setkaly v ChomutověO Roma Vakeren
28.02.2003Jak žijí Romové v PiešťanechO Roma Vakeren
26.02.2003Rodiče dvou romských školáků napadli ředitele základní školy v JihlavěFotoaktuality
21.02.2003Karel Tomek z MŠMTO Roma Vakeren
21.02.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.02.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
07.02.2003ZprávyO Roma Vakeren
07.02.2003Sterilizace romských ženO Roma Vakeren
07.02.2003Nelegální sterilizace romských žen na Slovensku?O Roma Vakeren
10.01.2003Romská střední škola sociální v Kolíně dostala nové počítačeO Roma Vakeren
10.01.2003ZprávyO Roma Vakeren
03.01.2003Mnohé romské děti ze zvláštních škol by mohly navštěvovat základní školyO Roma Vakeren
29.11.2002Konference o zaměstnanosti, vzdělávání a podnikáníO Roma Vakeren
29.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
22.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
22.11.2002Povinná školní docházkaO Roma Vakeren
15.11.2002O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
04.10.2002Zaniká přípravná třída při Zvláštní škole v PardubicíchO Roma Vakeren
04.10.2002Beseda s Karlem Tomkem z MŠMTO Roma Vakeren
04.10.2002Vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
06.09.2002Začal nový školní rokO Roma Vakeren
30.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
02.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
19.07.2002Beseda o mediálním kurzu pro RomyO Roma Vakeren
19.07.2002ZprávyO Roma Vakeren
28.06.2002I žižkovské děti si domů odnášely vysvědčeníO Roma Vakeren
28.06.2002První absolventi Evangelické akademie v Praze dostali maturitní vysvědčeníO Roma Vakeren
21.06.2002Romské ženy chtějí změnit své postavení ve společnostiO Roma Vakeren
14.06.2002Romská střední škola sociální v Kolíně zažila první maturityO Roma Vakeren
26.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
26.04.2002Temperamentní romští hudebníci zakončili v Arše festival KhamoroZprávy ze života Romů
19.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
12.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
15.03.2002Soukromá Romská škola sociálně právní v Kolíně zažila svůj první maturitní plesO Roma Vakeren
08.03.2002Martina Horváthová, studentka 1. Lékařské fakulty UKO Roma Vakeren
22.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
15.02.2002Romští poradci se mohou přihlásit do vzdělávacích kurzůO Roma Vakeren
08.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
01.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.01.2002Romské děti a češtinaO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
14.12.2001Nový dokumentární film České televize se zabývá lichvouO Roma Vakeren
14.12.2001New YorkO Roma Vakeren
07.12.2001ZprávyO Roma Vakeren
07.12.2001Slovenská menšina v ČR má svůj časopisO Roma Vakeren
07.12.2001Vyšla první učebnice romského dějepisuO Roma Vakeren
30.11.2001PrahaO Roma Vakeren
23.11.2001OstravaO Roma Vakeren
16.11.2001ŠtrasburkO Roma Vakeren
16.11.2001Český sněmovní petiční výbor jednal na Slovensku o RomechZprávy ze života Romů
09.11.2001PrahaO Roma Vakeren
02.11.2001VsetínO Roma Vakeren
05.10.2001Romové u policieO Roma Vakeren
05.10.2001BrnoO Roma Vakeren
28.09.2001Společnost Člověk v tísni působí v Jarovnici na SlovenskuO Roma Vakeren
07.09.2001Praha / DurbanO Roma Vakeren
31.08.2001ŽilinaO Roma Vakeren
30.08.2001Romští středoškoláci mohou požádat o finanční podporu při studiuZprávy ze života Romů
17.08.2001Vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
20.07.2001PrahaO Roma Vakeren
13.07.2001SlovenskoO Roma Vakeren
13.07.2001Na Slovensku za zvláštních okolností zemřel RomO Roma Vakeren
06.07.2001Konec školního roku v romské střední škole v KolíněO Roma Vakeren
06.07.2001Stipendia pro romské studentyO Roma Vakeren
29.06.2001PlzeňO Roma Vakeren
08.06.2001Romská kandidátka se do Rady České televize nedostalaO Roma Vakeren
08.06.2001LevočaO Roma Vakeren
25.05.2001Seminář o vzdělávání menšin má pomoci odstranit předsudkyZprávy ze života Romů
25.05.2001ZprávyO Roma Vakeren
18.05.2001ChebO Roma Vakeren
11.05.2001O Roma VakerenO Roma Vakeren
11.05.2001Česká televize vysílá další díly cyklu Amare RomaO Roma Vakeren
04.05.2001PrahaO Roma Vakeren
04.05.2001Vražda Roma v BratislavěO Roma Vakeren
27.04.2001ŠvédskoO Roma Vakeren
13.04.2001Mladá BoleslavO Roma Vakeren
05.04.2001LedenHistorie
05.04.2001ÚnorHistorie
05.04.2001ZáříHistorie
28.01.2001Předseda ROI Ščuka vyzval Romy k větší politické aktivitěZprávy ze života Romů
23.01.2001Policejního kursu pro menšiny se poprvé kromě Romů účastní PoláciZprávy ze života Romů
14.12.2000V ČR je prý gramotných na 80 až 90 procent mladých RomůZprávy ze života Romů
12.12.2000V ústecké Matiční ulici bylo otevřeno komunitní centrumZprávy ze života Romů
12.12.2000V Českém rozhlase probíhá mediální kurs pro RomyZprávy ze života Romů
08.12.2000Pardubice hostí konferenci o integraci Romů do společnostiZprávy ze života Romů
15.11.2000Ministerstvo školství zpochybňuje názor EK na vzdělávání RomůZprávy ze života Romů
04.09.2000Kolínská romská střední škola přijala i žáky dálkového studiaZprávy ze života Romů
03.09.2000Výzkum: Romové mají pro učení stejné předpoklady jako ostatníZprávy ze života Romů
15.08.2000Plakáty v romském a českém jazyce upozorňují na zdravotní potížeZprávy ze života Romů
09.07.2000Čtyři romští studenti získali stipendium George SoroseZprávy ze života Romů
09.07.2000Romští studenti diskutují na Doubravce o vstupu do EUZprávy ze života Romů
09.07.2000O víkendu požádalo v ČR o azyl 170 slovenských RomůZprávy ze života Romů
09.07.2000V Bratislavě jednala OBSE o situaci Romů v EvropěZprávy ze života Romů
09.07.2000Žaloba na české školství splnila podle Romů účelZprávy ze života Romů
04.07.2000České úřady zamítly žádosti slovenských Romů o azylZprávy ze života Romů
11.06.2000Do českých škol poputuje kniha o švédském romském děvčátkuZprávy ze života Romů
11.06.2000Iniciativa Globea si stěžuje na diskriminaci Romů ve školáchZprávy ze života Romů
05.05.2000V Praze se konal seminář o užívání drog mezi RomyZprávy ze života Romů
21.03.2000Situace Romů v ČR lepší než v jiných postkomunistických zemíchZprávy ze života Romů
15.03.2000Česká televize vysílá vzdělávací cyklus Amare RomaZprávy ze života Romů
14.03.2000Tragédie v romské osadě Jarovnice v roce 1998Historie
08.03.2000Slovenští Romové žádají uplatňování zákona o jazyceZprávy ze života Romů
26.02.2000Odchod Romu do KanadyHistorie
26.02.2000KvětenHistorie
26.02.2000HistorieHistorie
26.02.2000Autoři novely školského zákona chtějí umožnit absolventům zvláštních škol, aby se i oni mohli pokusZprávy ze života Romů
26.02.2000JUDr. Klára Samková - Veselá - advokátkaAnketa
26.02.2000RijenHistorie
26.02.2000Eva ŠotolováAnketa
26.02.2000Romské děti půjdou do přípravné třídyZprávy ze života Romů
26.02.2000Právo na vzdělávání v mateřském jazyceHistorie
26.02.2000Klára Samková - VeseláAnketa
26.02.2000Vladimír MlynářAnketa
26.02.2000ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANČÍ USA ZA ROK 1995Historie
26.02.2000Ostravští Romové žalující školský systém se obrátí na Evropský soudZprávy ze života Romů
26.02.2000Současná romská komunita v EvropěHistorie
26.02.2000Slovenští Romové hledají nový domov na severu EvropyZprávy ze života Romů
26.02.2000Sněmovna přijala novelizaci zákona o občanstvíZprávy ze života Romů
23.02.2000Odborníci na romskou otázku z RE přijeli do Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
12.12.1999Absolventi zvláštních škol budou moci studovat na středních školáchZprávy ze života Romů
03.09.1999Romové, jejichž děti opustily zvláštní školu, trvají na žaloběZprávy ze života Romů
01.09.1999Švédská agentura TT o švédsko-české iniciativě na podporu RomůZprávy ze života Romů
31.08.1999Chanovská škola se chystá přivítat 36 nových romských prvňákůZprávy ze života Romů
11.08.1999Rada pro lidská práva nesouhlasí s tvrzením o diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
16.05.1999V Praze se konal seminář věnovaný romské kultuřeZprávy ze života Romů
13.04.1999Beseda s Petrem Uhlem v Prostějově skončila pro nezájem Romů fiaskemZprávy ze života Romů
19.03.1999Sdružení Dženo připravuje novinářské školící centrum pro RomyZprávy ze života Romů
10.03.1999Program Dživas Jekthetane podpoří nejen projekty výchovy RomůZprávy ze života Romů
05.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
05.02.1999Roudnice nad LabemZprávy ze života Romů
22.01.1999BratislavaZprávy ze života Romů
22.01.1999OstravaZprávy ze života Romů
12.12.1998Romske aktualityZprávy ze života Romů
04.12.1998BratislavaZprávy ze života Romů
13.11.1998PrahaZprávy ze života Romů
09.10.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
25.09.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
04.09.1998KolínZprávy ze života Romů
04.09.1998OstravaZprávy ze života Romů
07.08.1998Vladimír Mečiar navštíví zaplavené romské osady až dva týdny po tragédiiZprávy ze života Romů
07.08.1998Podle Karla Holomka je situace Romů na Slovensku lepší než v ČRZprávy ze života Romů
12.06.1998BrnoAktuality
12.06.1998Přátelské setkání za účelem podpory úspěšného hledání zaměstnáníZprávy ze života Romů
12.06.1998Přátelské setkání za účelem podpory úspěšného hledání zaměstnáníZprávy ze života Romů
10.04.1998Soluňský biskup kázal proti cizincůmAktuality
03.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
06.03.1998KolínZprávy ze života Romů
13.02.1998LiberecAktuality
06.02.1998BratislavaZprávy ze života Romů
06.02.1998BudapestZprávy ze života Romů
06.02.1998Usti nad LabemZprávy ze života Romů
23.01.1998OstravaZprávy ze života Romů
16.01.1998ChanovZprávy ze života Romů
16.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
16.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
09.01.1998BratislavaZprávy ze života Romů
31.10.1997OstravaZprávy ze života Romů
17.10.1997BrnoZprávy ze života Romů
04.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
28.08.1997Slovensko připravuje dokument o změnách nezbytných pro zlepšení postavení RomůZprávy ze života Romů
28.08.1997PrahaZprávy ze života Romů
21.08.1997BratislavaZprávy ze života Romů
01.08.1997PrahaAktuality
Organizace zabývající se romskou menšinouKontakty
Romové a hudbaFilmy

=[ Reportáž ]=
Nové občanské sdružení O Del hin Drom chce pomáhat brněnským Romům
V Brně vzniklo občanské sdružení O Del hin Drom, jako reakce na stále početnější obec věřících. Kde jsou kořeny víry v Boha mezi Romy se Heleně Polákové pokusil vysvětlit Miroslav Richter z tohoto sdružení.

"Každý Rom, kterého se zeptáte Vám řekne, že věří v Boha. Takových 70% je katolíků, ale já, když jsem poznal protestantskou církev, kde mi Boha více znázornili, setkal jsem se s Biblí, tak jsem na Boha získal jiný zrak, když jsem se s Bohem mohl osobně setkat.

To co jsem sám prožil jsme spolu s mou sestrou začali rozdávat ostatním Romům kolem nás. Začalo to u jedné mladé romské rodiny v Brně, která projevila zájem. Chodili jsme k nim s kytarou. Poznali jsme křesťanské písničky, scházeli jsme se u nich. Tato rodina se toho chytla a roznášela to dál. Víra v Boha pro Romy hodně znamená."

S Romy se setkáváte pravidelně. Jak vnímáte jejich situaci, jak se jim žije.?

"Já se setkávám v Brně spíš se sociálně slabšími rodinami. Vidím denodenně ty osobní problémy s dětmi, problémy manželské, finanční, bytové atd. Z mého hlediska se dneska Romům žije hůř."

Založili jste sdružení zaměřené na duchovní činnost. Co všechno budete nabízet?

"My jsme založili občanské sdružení O Del hin Drom, což znamená, že Bůh je cesta. Chceme každého člověka, nejen Romy, na tuto cestu pozvat, protože sami po této cestě jdeme, a chceme aby po této cestě šlo s námi co nejvíce Romů. Kromě toho, že máme každou neděli v 15 hodin bohoslužbu, do budoucna chceme nabízet práci s dětmi, pomáhat jim s učením, vyučovat je slušnému životu, pořádat výlety, organizovat kroužky taneční, hudební atd. Do budoucna se chceme takzy zaměřit na sociálně slabší, možná pomáhat i bezdomovcům. Uvidíme, podle toho, jak se to bude všechno vyvíjet."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
07.09.2013Církve jsou místem, kde soužití Romů a majority funguje dobřeO Roma Vakeren
04.10.2012Unikátní výstava I Romové jsou Boží představí Romy z pohledu křesťanskéhoZprávy ze života Romů
09.09.2012Hergot!: Devla je PánZprávy ze života Romů
06.05.2012Jak evangelíci vnímají zbožnost RomůZprávy ze života Romů
01.01.2010Na návštěvě v křesťanském sdružení O Del Hin DromO Roma Vakeren
18.12.2009Vánoce v křesťanském sdružení O Del Hin DromO Roma Vakeren
30.06.2006Praha přivítá Setkání věřících RomůO Roma Vakeren
04.02.2005Sdružení O Del hin drom pořádá romské bohoslužbyO Roma Vakeren
10.09.2004V Jeruzalémě probíhá mezinárodní Mírová konferenceO Roma Vakeren
16.07.2004Většina Romů se hlásí k pravoslavné církvi, tvrdí její kněz David DudášO Roma Vakeren
09.07.2004Víra Romů a jejich vztah k církviO Roma Vakeren
29.08.2003Západočeští věřící uspořádali první romskou pouťO Roma Vakeren
23.05.2003Pátá celostátní romská pouť v BrněO Roma Vakeren
18.04.2003V olomouckém chrámu mají Romové vlastní oltářO Roma Vakeren
09.11.2001Proč studovat teologickou fakultu?O Roma Vakeren
26.02.2000Náboženství RomůTradiční život Romů
Co se chystáCo se chystá

=[ Reportáž ]=
Bariéry mezi Romy a většinovou společností přetrvávají
Mezi školami, které navštěvují ve velkém množství děti z národnostních menšin, má velmi dobrou pověst škola Přemysla Pitra v Ostravě. Její bývalá ředitelka Helena Balabánová teď působí jako krajská koordinátorka pro záležitosti národnostních menšin a romské komunity. Pořadu O Roma vakeren řekla, čím se hlavně zabývá.

Ostrava "Hlavní náplní je vytváření komplexního komunitního programu v lokalitách na Ostravsku, které jsou hustě osídleny romskými rodinami."

Jak byste zhodnotila situaci Romů na Ostravsku?

"Je to podobné jako ve všech velkých městech, je to podobné jako v Ústí nad Labem. V Ostravě se od 60. let vytvářejí enklávy v méně atraktivních dělnických čtvrtích, které jsou vysidlovány gádžovským obyvatelstvem, a jsou do nich stěhování Romové. Je to zapříčiněno necitlivým přístupem úředníků státní správy."

Jednou jste se zmínila o tom, že sociální práce je nedostatečná. Jak jste to myslela?

"Samozřejmě závisí na lidském faktoru. Závisí na každém člověku, jak tu práci pojme. Podle mě je výkon sociální práce posláním. Ten člověk musí být vtažen do problémů, nemůže jednat jen jako úředník, což se docela těžko daří právě lidem v státní správě. Mnohem lépe a citlivěji reagují terénní sociální pracovníci, kteří se pohybují v lokalitách, znají velmi dobře problémy rodin, dovedou pomoci, dovedou s člověkem zajít na úřad, dělají mu vlastně osobní asistenci, umí zprostředkovat kontakt se státním úředníkem, pokud se s ním klient nedomluví.

Nemusí se striktně pohybovat v mezích zákona, ale může ho třeba mírně obejít nebo najít jinou cestu, kdežto státní úředník musí dodržet zákon za každou cenu. Terénní sociální práce, kterou vykonávají z velké části neziskové organizace je jakoby blíž klientům."

Proč si myslíte, že se na Romy nahlíží jako na problém?

"Já si myslím, že je to hlavně o předsudcích. Většina příslušníků většinové společnosti žije v předsudku, že Rom je takový a makový. Příslušníci většinové společnosti nevyhledávají kontakty s romskými lidmi. Kdyby byla větší prostupnost mezi romskou komunitou a většinovou společností, lidé by se setkávali třeba v práci jako kolegové, setkávali by se při zcela běžných činnostech. Bylo by potřeba aby ty dvě komunity nebyly uzavřené. Jediný způsob, jak překonat předsudek je pozitivní fyzický, psychický kontakt s člověkem té druhé skupiny."

Co si myslíte, že je prioritou, aby se situace nezhoršovala?

"Já si myslím, že to je o přibližování těch dvou komunit. Pokud se nebude pozitivně informovat o Romech, pokud nebude o romské komunitě šířen jakýsi pozitivní motiv, tak k tomu sblížení nedojde. Protože obě ty komunity jsou v některých případech až neprodyšně uzavřené. Bariéry jsou veliké a člověk bez znalosti a zkušenosti z kontaktu s tím druhým, těžko může navázat nějaký vztah, musí najít komunikační klíč. A to si myslím, že je dar.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
13.12.2014Ostravští Romové se chtějí sjednotit pro jednání s úřadyO Roma Vakeren
23.10.2013Platforma Blokujeme spolu s Romy a církvemi připravuje shromáždění Barevná OstravaZprávy ze života Romů
20.10.2013Ostravská policie obvinila čtyři účastníky nepovoleného protiromského protestuZprávy ze života Romů
19.10.2013Ostravou prošlo bez povolení na 250 radikálů. Policisté zadrželi 15 lidíZprávy ze života Romů
26.08.2013V Ostravě padla obvinění kvůli sobotním výtržnostem a útokům na policistyZprávy ze života Romů
10.07.2013Ostravské Přednádraží opustila poslední rodina. Ghetto je prázdnéZprávy ze života Romů
13.05.2013Soud zahájil exekuci proti majiteli domů v Přednádraží. Nejspíš dojde na dražbuZprávy ze života Romů
19.04.2013V Česku už je více než 400 ghettO Roma Vakeren
06.04.2013Ostrava je rájem ubytoven pro chudé a nezaměstnanéO Roma Vakeren
23.03.2013Kauza ostravského Přednádraží trvá už dva rokyO Roma Vakeren
23.02.2013Ostrava ruší ubytovnu v Božkově ulici. Někteří lidé mohou skončit na uliciO Roma Vakeren
12.02.2013Čtyři sociálně vyloučené rodiny z Ostravy bydlí v novém. Díky programu magistrátuZprávy ze života Romů
28.01.2013Kvůli kauze Přednádraží nás město vystěhovalo, tvrdí poradna pro chudé. Vedení Ostravy se bráníZprávy ze života Romů
22.12.2012Ulice Přednádraží v Ostravě bude žítO Roma Vakeren
15.12.2012V ostravské lokalitě Přednádraží oslaví Vánoce ještě několik rodinO Roma Vakeren
20.11.2012Ostrou hádku znepřátelených romských klanů v budově soudu vyřešila až policieZprávy ze života Romů
17.11.2012Ve zchátralých domech v Ostravě-Přívoze stále bydlí lidéO Roma Vakeren
16.11.2012V Přednádraží dělají přípravy na zimu, část lidí tam chce zůstatZprávy ze života Romů
15.11.2012Ve špíně, ve strachu o vodu i o střechu nad hlavou. Takový je život rodin v ostravském ghettuZprávy ze života Romů
11.09.2012Vedení Moravskoslezského kraje podle voličů neřeší problém nepřizpůsobivýchZprávy ze života Romů
25.08.2012Soud nerozhodl o vystěhování obyvatel z ostravské ulice PřednádražíO Roma Vakeren
24.08.2012V ostravském ghettu Přednádraží teče pitná voda. Zatím jen jedním kohoutkemZprávy ze života Romů
23.08.2012Nájemníci Přednádraží čekali marně. Radní na veřejnou diskuzi nepřišliZprávy ze života Romů
23.08.2012Ostravští radní dnes do ghetta u nádraží nepřišli. Obyvatelé plánují, že na radnici zajdou samiZprávy ze života Romů
23.08.2012Za nefungující kanalizaci v Přednádraží může město Ostrava, říká Martin ŠimáčekZprávy ze života Romů
23.08.2012Soud rozhodne, kdo je vlastníkem nefunkční kanalizace v ostravském PřednádražíO Roma Vakeren
22.08.2012Obyvatelé ostravského Přednádraží nervózně čekají na rozhodnutí soudu o jejich vystěhováníZprávy ze života Romů
22.08.2012Romové se z ghetta v Ostravě zatím stěhovat nemusí. Majitel domů ale dostal pokutuZprávy ze života Romů
22.08.2012Ostrava tvrdí, že nefungující kanalizace v ghettu Přednádraží patří státuZprávy ze života Romů
22.08.2012Majitel domů v Přednádraží pokutu platit nechce. Proti rozhodnutí soudu se odvoláZprávy ze života Romů
18.08.2012Co se událo a děje v ostravské ulici PřednádražíO Roma Vakeren
16.08.2012V jednom z domů v ulici Přednádraží možná znovu poteče vodaO Roma Vakeren
14.08.2012Lidé v ostravském Přednádraží se dočkali vody z cisterenZprávy ze života Romů
14.08.2012Lidé v ulici Přednádraží mají zajištěnou vodu na další čtyři dnyO Roma Vakeren
14.08.2012S Fedorem Gálem o situaci obyvatel ostravské ulice PřednádražíO Roma Vakeren
13.08.2012Ani jednání s vodárnami nepřineslo řešení situace v ghettu PřednádražíZprávy ze života Romů
10.08.2012Stavební úřad v Ostravě nařídil zbourání jednoho z domů v ghettu PřednádražíZprávy ze života Romů
10.08.2012Romové se bojí, že demolice čeká i další domy v ghettuZprávy ze života Romů
09.08.2012Monika Šimůnková, zmocněnkyně pro lidská právaZprávy ze života Romů
09.08.2012Na ostravském magistrátu se jednalo o nefunkční kanalizaci v lokalitě PřednádražíO Roma Vakeren
08.08.2012Romský aktivista míří na radnici. Chce řešit kanalizaci v ghettu PřednádražíZprávy ze života Romů
08.08.2012Úředníci a romští aktivisté našli dočasné řešení situace v ostravském ghettuZprávy ze života Romů
08.08.2012Stavební úřad chce exekuci v ostravském ghettu Přednádraží. Žádost už poslal souduZprávy ze života Romů
08.08.2012Nejdřív naděje, pak studená sprcha. Místo jímek vyhlíží v Přednádraží exekuciZprávy ze života Romů
07.08.2012Obyvatelé ghetta Přednádraží se stále nechtějí vystěhovatO Roma Vakeren
07.08.2012Lidé z ostravského Přednádraží stále žijí v nejistotěO Roma Vakeren
07.08.2012Domy v ghettu v Ostravě jsou dál životu nebezpečné, zjistil úřadZprávy ze života Romů
07.08.2012Ostravská obvodní radnice trvá na vystěhování Přednádraží. Ze stavu viní majiteleZprávy ze života Romů
07.08.2012Za situaci v ostravském ghettu nemůžeme, tvrdí radnice i majitel domůZprávy ze života Romů
06.08.2012Lidé z ostravského ghetta Přednádraží stěhování odmítajíZprávy ze života Romů
06.08.2012Příkaz k vystěhování platí, oznámili úředníci Romům v ghettu PřednádražíZprávy ze života Romů
08.09.2011Za rostoucím napětím na severu Čech nejsou sociální problémy, tvrdí KřečekZprávy ze života Romů
25.05.2011Práce agentury pro začleňování Romů čelí na severu Moravy kriticeZprávy ze života Romů
02.08.2010Němci ocení mladé Romy z Ostravy za boj proti diskriminaciZprávy ze života Romů
08.04.2010Romové dnes ukazují kouzlo své kulturyZprávy ze života Romů
12.02.2009Začala jinak, opustila ghettoZprávy ze života Romů
06.02.2009V domě v ostravské Riegrově ulici působí dvě nové sociální pracovniceO Roma Vakeren
17.11.2007Majitelé pozemku v Havlíčkově Brodě chtějí vystavět zeď kvůli Romům Zprávy ze života Romů
28.07.2006O Roma VakerenO Roma Vakeren
21.07.2006Společenství Romů na Moravě bojuje proti diskriminaciO Roma Vakeren
07.07.2006Jak se v České republice žije mongolskému studentoviO Roma Vakeren
07.07.2006Vztahy Romů se sousedy v doměO Roma Vakeren
07.07.2006Anketa: Co vám vadí na Romech?O Roma Vakeren
07.07.2006Jak zlepšit soužití a potlačit sociální vyloučení?O Roma Vakeren
08.05.2006Mladí Romové z Ostravska se odvolali proti štrasburskému rozsudkuZprávy ze života Romů
08.11.2005Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
03.06.2005Ostravští studenti pomáhají dětem, které mají problémy s učenímO Roma Vakeren
25.02.2005Rodiče v Ostravě-Přívozu jsou vděčni za zařízení a komunitní centra pro dětiO Roma Vakeren
28.01.2005Chceme ukázat, že taky něco dokážeme, říkají ostravští RomovéO Roma Vakeren
03.09.2004Nový školní rokO Roma Vakeren
12.08.2004Národnostní menšiny i profesní skupiny se sejdou u sportu i hudbyZprávy ze života Romů
14.05.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
06.05.2004Čeští Romové chtějí pracovat v BritániiZprávy ze života Romů
03.10.2003Lounští Romové očima starosty městaO Roma Vakeren
26.09.2003Romská zaměstnanecká agentura pomáhá ostravským Romům najít práciO Roma Vakeren
05.09.2003Broumovské děti se připravují na vstup do první třídy v předškolním nultém ročníkuO Roma Vakeren
30.08.2003Romové mohou dostat peníze na studium na středních školáchZprávy ze života Romů
15.08.2003Sociální problémy ostravských RomůO Roma Vakeren
27.06.2003Romští prvňáčci dostali své první vysvědčeníO Roma Vakeren
27.06.2003Konec školního roku v základní škole na Havlíčkově náměstíO Roma Vakeren
23.05.2003Jakou budoucnost mají romští asistenti?O Roma Vakeren
16.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
28.03.2003Ústřední školní inspektorka Marie KalábováO Roma Vakeren
28.03.2003Učitelé potřebují získat jiný přístup k žákům a vyučováníO Roma Vakeren
21.03.2003Většina Čechů považuje soužití s Romy za problematickéO Roma Vakeren
07.03.2003Romové budou stavět dálnici D47O Roma Vakeren
28.02.2003V Ostravě pracuje speciální policejní tým na potírání lichvyO Roma Vakeren
28.02.2003V Jihlavě napadla skupinka Romů ředitele základní školyO Roma Vakeren
21.02.2003Karel Tomek z MŠMTO Roma Vakeren
31.01.2003ZprávyO Roma Vakeren
17.09.2002Slavnostní otevření Vesničky soužití v Ostravě-MuglinověFotoaktuality
11.09.2002Pohřeb cikánského barona Josefa StojkyFotoaktuality
18.01.2002Romové se stěhují z ProstějovaO Roma Vakeren
09.11.2001Romský parlamentO Roma Vakeren
26.10.2001Více než polovina romských dětí do zvláštních škol nepatříO Roma Vakeren
31.08.2001ŽilinaO Roma Vakeren
30.08.2001Olaští Romové mají nového králeZprávy ze života Romů
30.08.2001Olaští Romové chtějí ve středu v Ostravě zvolit nového králeZprávy ze života Romů
30.08.2001Do ulic Ostravy vyšly i občanské hlídky mladých republikánůZprávy ze života Romů
30.08.2001Do ostravských ulic vyrazily romské občanské hlídkyZprávy ze života Romů
30.08.2001Romští středoškoláci mohou požádat o finanční podporu při studiuZprávy ze života Romů
25.07.2001Ostravští Romové nevylučují otevřené střety s mladými republikányZprávy ze života Romů
27.04.2000OhlasyOhlasy
13.04.2000DětstvíŽivot Romů
26.02.2000Ostravští Romové stále opouštějí Českou republikuZprávy ze života Romů
26.02.2000Recenze knihy S Romy žít budeme - jde o to, jakLiteratura
19.06.1999Romští rodiče měli být před podáním ústavní žaloby zastrašovániZprávy ze života Romů
18.06.1999Prezident Havel se zajímal o situaci romských dětí ve školstvíZprávy ze života Romů
09.06.1999Ostravští Romové budou žalovat ministerstvo školstvíZprávy ze života Romů
12.12.1998Romske aktualityZprávy ze života Romů
27.11.1998První škola pro romské děti oslavila 48. výročí od svého založeníZprávy ze života Romů
23.10.1998OstravaZprávy ze života Romů
09.10.1998OstravaZprávy ze života Romů
07.08.1998OstravaZprávy ze života Romů
31.07.1998Český KrumlovZprávy ze života Romů
31.07.1998Český KrumlovZprávy ze života Romů
26.06.1998LondýnZprávy ze života Romů
29.05.1998OstravaZprávy ze života Romů
30.04.1998Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
24.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
20.03.1998PrahaZprávy ze života Romů
13.02.1998PrahaAktuality
09.01.1998MostZprávy ze života Romů
21.11.1997LiberecZprávy ze života Romů
21.08.1997BrnoZprávy ze života Romů
07.08.1997OstravaZprávy ze života Romů

=[ Reportáž ]=
Lačo drom - poradenské centrum pro slovenské Romy
U našich sousedů na Slovensku působí občanské sdružení Lačo drom, v překladu Dobrá cesta. O jeho práci nám pověděl Vladimír Sendrei.

"Už třetí rok trvá tento projekt Informačně - poradenské centrum pro Romy. Dáváme informace a poskytujeme poradenství pro naše romské klienty v regionu. Pomáhám jim v oblasti zaměstnávání, v právní oblasti i v dalších záležitostech jako jsou vypisování žádostí, přístup na internet, psaní na počítači."

Život Romů na Slovensku je velmi složitý. Potýkáte se i s problémem osad, kterých je tam víc než 600?

"U nás v regionu nemáme uznanou romskou osadu. Máme romská ghetta, jak se jim říká. To jsou části bytovek, kde sídlí třeba i 1500 Romů. Je to například středisko Dužava, tam je 3000 Romů různých národností. Je to velký problém, neboť jsou segregováni od kraje Rimavské Soboty. Žijí tam Romové olašští, rumunští a hovořící maďarsky. Je tam mezi nimi neustálý konflikt. Zdevastovali byty, protože nebyli naučeni, ale ne všichni, někteří jdou příkladem, ale někteří se nedovedli přizpůsobit bydlení v bytovkách."

Jak fungují romské organizace? Pomáhají Romům?

"U nás je hodně občanských sdružení romských. Ty které jsou aktivní mají za sebou velmi dobré výsledky. Hlavně na východním Slovensku v banskobystrickém kraji a v Bratislavě je sdružení, které znám, to jsou moji přátelé. Mají výsledky, které mohou prezentovat i na zahraničních fórech."

Jak se vám daří spolupráce se státní správou?

"V tomto se mohu pochlubit. Vytvořil jsem modul pracovní skupina, kde jsou Romové, státní správa, odbor sociálních věcí, okresní úřad práce, ředitelé škol a starostové obcí. Setkáváme se pravidelně podle potřeby jednou do měsíce. a řešíme společně romské problémy."

Jak vidíte řešení problému romských osad?

"To bude velmi dlouhodobá záležitost. V první řadě musí přijít stát. My na to nemáme finance, aby osady nebyly jaké jsou - bez vody, nemají osvětlení, silnice. My na to finance nemáme, když stát nepomůže, osady zůstanou jaké jsou a viděl jsem opravdu velkou bídu. Nejhorší je, že tam neexistuje žádný lídr. A když je, tak není akceptovaný. My cizí romští lídři tam chodíme, ale to není takové. Musí si vytvořit svého lídra, svého mluvčího."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
30.05.2015Hudba a tanec mohou díky souboru Kesaj Čhave symbolizovat i naději pro mladé RomyZprávy ze života Romů
07.12.2013Na Slovensku byl hejtmanem Banskobystrického kraje zvolen pravicový extremistaO Roma Vakeren
01.08.2013Romové na východním Slovensku pěstují zeleninu. Často je to jejich první práceZprávy ze života Romů
20.07.2013Řádové sestry ve slovenské Nitře pomáhají dětem v komunitním centruO Roma Vakeren
13.07.2013Ján Lauko poutavě vypráví o historii i současnosti romského skautingu na SlovenskuO Roma Vakeren
30.08.2012Jak se daří na Slovensku zařazovat děti do vzdělávacího systému?Zprávy ze života Romů
14.08.2012Proč nemají Romové práciZprávy ze života Romů
23.06.2012Strážník městské policie na Slovensku zastřelil tři RomyO Roma Vakeren
16.06.2012Jsou rodičovské příspěvky na Slovensku dostačující pro potřeby rodin?O Roma Vakeren
26.05.2012Proč Romy, kteří žijí jako většina, majorita nevidí?O Roma Vakeren
17.03.2012Do slovenského parlamentu byl zvolen romský poslanecO Roma Vakeren
15.03.2012Do slovenského parlamentu byl zvolen první romský poslanecZprávy ze života Romů
10.03.2012Na Slovensku se uchází o přízeň voličů nejen romská politická strana, ale také Romové na kandidátkách dalších politických stranO Roma Vakeren
03.03.2012Vzpomínkový koncert na počest slovenského houslového virtuóza Rinalda OláhaO Roma Vakeren
03.03.2012Richard Németh, sociální pracovník zabývající se romskou komunitou na SlovenskuO Roma Vakeren
15.10.2011Muzeum kultury Romů na Slovensku informuje své návštěvníky o romské historiiO Roma Vakeren
01.09.2011Kontroverzní aktivista postavil v centru Bratislavy miniaturní romskou osaduZprávy ze života Romů
27.08.2011Slovenské obchody pro sociálně slabéO Roma Vakeren
13.08.2011Agnesa Horváthová vzpomíná na své začátky v ČecháchO Roma Vakeren
11.06.2011Zachrání slovenské Romy turisté?Zprávy ze života Romů
17.10.2010Bratislavští Romové ve fotbale porazili slovenskou vláduZprávy ze života Romů
28.09.2010Na Slovensku opět hrozí nepokoje. Důvod? Čipové kartyZprávy ze života Romů
20.08.2010Božena Bílá se vypracovala až na ředitelku gymnáziaO Roma Vakeren
08.08.2009Čeští a slovenští Romové chtějí společně bojovat proti extremismuZprávy ze života Romů
20.02.2009Nově otevřené slovenské Muzeum kultury RomůO Roma Vakeren
25.07.2008Mezinárodní konference o Romech na SlovenskuO Roma Vakeren
21.07.2006Klinická psycholožka a vládní úřednice Klára OrgovánováO Roma Vakeren
16.12.2004Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
27.02.2004Mezinárodní romská unie vyhlašuje sbírku pro slovenské RomyZprávy ze života Romů
27.06.2003Ľubo Virág o romské hudběO Roma Vakeren
13.06.2003Jaká byla účast Romů v referendu na SlovenskuO Roma Vakeren
30.05.2003Do ČR směřuje mnoho Romů ze SlovenskaO Roma Vakeren
09.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
25.04.2003ZprávyO Roma Vakeren
04.04.2003ZprávyO Roma Vakeren
21.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
07.03.2003Ve slovenském Kežmarku pracuje nové Komunitní centrumO Roma Vakeren
28.02.2003Jak žijí Romové v PiešťanechO Roma Vakeren
21.02.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.02.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
07.02.2003Nelegální sterilizace romských žen na Slovensku?O Roma Vakeren
07.02.2003ZprávyO Roma Vakeren
07.02.2003Sterilizace romských ženO Roma Vakeren
02.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
22.02.2002ZprávyO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
14.12.2001New YorkO Roma Vakeren
07.12.2001ZprávyO Roma Vakeren
07.12.2001Slovenská menšina v ČR má svůj časopisO Roma Vakeren
30.11.2001PrahaO Roma Vakeren
16.11.2001Český sněmovní petiční výbor jednal na Slovensku o RomechZprávy ze života Romů
16.11.2001ŠtrasburkO Roma Vakeren
05.10.2001BrnoO Roma Vakeren
28.09.2001Společnost Člověk v tísni působí v Jarovnici na SlovenskuO Roma Vakeren
07.09.2001Praha / DurbanO Roma Vakeren
31.08.2001ŽilinaO Roma Vakeren
20.07.2001PrahaO Roma Vakeren
13.07.2001SlovenskoO Roma Vakeren
13.07.2001Na Slovensku za zvláštních okolností zemřel RomO Roma Vakeren
29.06.2001PlzeňO Roma Vakeren
08.06.2001LevočaO Roma Vakeren
04.05.2001PrahaO Roma Vakeren
04.05.2001Vražda Roma v BratislavěO Roma Vakeren
27.04.2001ŠvédskoO Roma Vakeren
09.07.2000O víkendu požádalo v ČR o azyl 170 slovenských RomůZprávy ze života Romů
04.07.2000České úřady zamítly žádosti slovenských Romů o azylZprávy ze života Romů
14.03.2000Tragédie v romské osadě Jarovnice v roce 1998Historie
08.03.2000Slovenští Romové žádají uplatňování zákona o jazyceZprávy ze života Romů
26.02.2000Současná romská komunita v EvropěHistorie
26.02.2000Slovenští Romové hledají nový domov na severu EvropyZprávy ze života Romů
26.02.2000Sněmovna přijala novelizaci zákona o občanstvíZprávy ze života Romů
26.02.2000HistorieHistorie
22.01.1999BratislavaZprávy ze života Romů
12.12.1998Romske aktualityZprávy ze života Romů
04.12.1998BratislavaZprávy ze života Romů
07.08.1998Vladimír Mečiar navštíví zaplavené romské osady až dva týdny po tragédiiZprávy ze života Romů
07.08.1998Podle Karla Holomka je situace Romů na Slovensku lepší než v ČRZprávy ze života Romů
06.02.1998BratislavaZprávy ze života Romů
09.01.1998BratislavaZprávy ze života Romů
28.08.1997Slovensko připravuje dokument o změnách nezbytných pro zlepšení postavení RomůZprávy ze života Romů
21.08.1997BratislavaZprávy ze života Romů
01.08.1997PrahaAktuality

Obsah článku:
Reportáž:  Mezinárodní letní romská škola
Horké téma:  Ozvěny mezinárodní konference Romové v rozšiřující se Evropě - výzvy do budoucnosti
Zprávy: 
Reportáž:  Nové občanské sdružení O Del hin Drom chce pomáhat brněnským Romům
Reportáž:  Bariéry mezi Romy a většinovou společností přetrvávají
Reportáž:  Lačo drom - poradenské centrum pro slovenské Romy

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz