Vyhledávání
3.10.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Nejstarší Indové

V minulém čísle jsme hovořili o prastaré civilizaci (3 000- 1 500 př.Kr.), kterou nazýváme protoindická nebo mohendžodárská. Lidé, kteří ji vytvořili, měli písmo, jenomže jejich hieroglyfy zatím nikdo nerozluštil. Odborníci se domnívají, že tuto civilizaci vytvořili ádivásiové, původní obyvatelé Indie: drávidské a mundské rody. Drávidská a mundská etnika představují tmavý antropologický typ.

Předkové těch, kteří se dnes v Indii nazývají Domové, patří mezi ádivásie, nejstarší obyvatele Indie. Předkové Domů tedy mohli být součástí populace, která vytvořila starou, vysoce rozvitou protoindickou civilizaci. Ve 4. části Romské historie jsme ukázali, jak se zvláštní (zadopatrové) indické hlásky d,t,dh změnily v romštině na r (doj>roj, mand>manro, pet>per, atd.). Z názvu Dom vzniklo zákonitě Rom. A jsou-li příbuzní dnešních indických Domů Romové, pak můžeme říci, že i praprapředkové Romů patřili k obyvatelstvu, které žilo v Indii v době oné vyspělé, bohaté, dávné mohendžodárské civilizace.

Co se stalo, když do Indie vtrhli kočovní pastevci, Indoevropané, kteří si říkali áriové? Něco můžeme vyčíst z jejich svatých spisů, z Véd, Upanišad, Purán (srovnej s romským výrazem purano). V Rig-Védu čteme, že "bílí" bojovali s "černými" Dásy. Je samozřejmé, že arijští autoři chválili své "bílé" lidi a "černé" nepřátele se snažili ponížit. Posmívali se jim pro jejich černou barvu pleti. Říkali, že "nedovedou mluvit" - to proto, že jejich jazyku nerozuměli. (Proč Slovani nazvali Germány Němec? Protože po ně byl jakoby "němý" - nerozuměli jeho řeči).

Arijové se chlubili, že jejich bůh Indra rozvrátil sedmdesát nepřátelských "purů" - tvrzí. Chtě nechtě museli přiznat, že původní obyvatelé Indie byli mocní a bohatí.

Když ovšem dnes vykopáváme zpod země města, vesnice a domy, vidíme, že "mohendžodářané" byli mírumilovní lidé, kteří nevedli války. Kočovní Indoevropané byli mnohem bojovnější a tak původní obyvatele pobili, vyhnali je z jejich země a usadili se na ní.

Nejvíce ádivásiů uprchlo. Dlouhá leta putovali, až přišli na jih Indie. Více než za tisíc let tu znovu vybudovali drávidskou civilizaci. Dnes mezi ně patří Tamilové, Telugové, Malajalamci a další. Ty, co neuprchli a co nebyli pobiti, si arijové zotročili. Udělali z hnich "dásy". Název Dás byl původně etnonym - označoval nějaký "národ"; později se začal užívat ve významu "otrok", "sluha".

Předtím, než přišli áriové do země, kterou dnes nazýváme Indie, dělili se na tři sociální skupiny - varny: nejvyšší byla kněží, bráhmani; druzí byli bojovníci, vojáci a vojenští velitelé, vládci, kšatriové; třetí byli kupci, vajšiové. Když si podrobili ádivásie, vznikla čtvrtá varna" šudrové. Každá varna se prezentovala vlastní barvou (slovo "varna" znamená "barva"). Bráhmani měli bílou barvu, kšatriové rudou, vajšiové žlutou a šudrové černou.

Ze staré literatury árijů lze vyčíst, že na samém počátku si bílí Indoevropané brali za ženy dívky tmavých původních obyvatel a i tmaví muži se ženili s bílými ženami. (Proto jsou dnes téměř všichni Indové tmaví; ale i tak jsou drávidové a potomci adivásiů tmavší než například bráhmani). Jenomže časem se toho bráhmani a vládci polekali. Báli se, že by ádivásiové mohli získat zpátky svou moc a vládu. Báli se jejich bohů, jejich magie. Věřili, že dovedou čarovat. (Samozřejmě, že nebyli žádní čarodějové! Jenom rozuměli okolní přírodě, lesům, vodstvu, stromům, a dovedli užívat její síly. Áriové přišli odjinud, "indickou" přírodu neznali a nedovedli s ní "hovořit").

V průběhu let si árijové vytvořili zákon, podle něhož se bráhmani, kšatriové, vajšiové (to znamenu "jejich lidé") nesměli dopouštět sňatků se šudry (tedy s potomky adivasiů). Ve spise zvaném Mánavadharmašástra jsou zahrnuta podrobná pravidla, kdo s kým se smí nebo nesmí ženit a vdávat. (Mánavadharmašástra byla vytvořena patrně v 500 před Kr., ale písemně zaznamenána až 2 stol. po Kr. Údajně ji sepsal Manu).

Muži z "vyšších" varn měli povoleno brát si ženy o něco "nižší", ale "bílé" ženy měly přísně zakázáno vdávat se za šudry. Kdyby si bráhmanka nebo kšatrijka byla vzala šúdru, stala by se "nečistou": ona i její potomci. Její rod ji musel vyloučit, nikdo s ní nesměl mluvit, nikdo s ní nesměl jíst, nikdo ji nesměl uctít. Lidé, kteří se prohřešili proti tomuto Manuovu zákonu, byli nazývání čandálové.

Čandálové museli bydlet mimo obce, nesměli nosit zlaté šperky, jen železné, měli přikázáno jíst z rozbitého nádobí atd. Dříve mnozí cikanologové tvrdili, že indičtí předkové Romů byli čandálové. Je to pravda? Existuje mnoho skutečností, které ukazují, že to pravda není: Domové nebyli čandálové. Spis Sádhanamálá (8. stol.) hovoří o domském králi Herukovi, existují zříceniny domských tvrzí. To naznačuje, že Domové kdysi vládli vlastnímu území. O tom budeme hovořit příště.Související články
DatumNadpisRubrika
07.12.2012Romský exodus začal před 1500 letyZprávy ze života Romů
14.08.2012Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže zaměřené na romskou historii „I Am Roma“O Roma Vakeren
14.06.2011Česko připomíná pomocí pamětních kamenů své oběti holokaustuZprávy ze života Romů
23.08.2010Výstava o romském holokaustu poputuje za žákyZprávy ze života Romů
21.08.2009Romské emancipační hnutí ožilo v období Pražského jara a po sametové revoluciO Roma Vakeren
07.08.2009Romové v zemích českýchO Roma Vakeren
10.07.2009Jak Romové procházeli EvropouO Roma Vakeren
10.06.2005Romy vždy v jejich dějinách provázela hudba a tanecO Roma Vakeren
28.03.2003V pražské kavárně se lidé dozvídali zajímavosti z historie RomůO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)


Související články
DatumNadpisRubrika
07.12.2012Romský exodus začal před 1500 letyZprávy ze života Romů
14.08.2012Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže zaměřené na romskou historii „I Am Roma“O Roma Vakeren
14.06.2011Česko připomíná pomocí pamětních kamenů své oběti holokaustuZprávy ze života Romů
23.08.2010Výstava o romském holokaustu poputuje za žákyZprávy ze života Romů
21.08.2009Romské emancipační hnutí ožilo v období Pražského jara a po sametové revoluciO Roma Vakeren
07.08.2009Romové v zemích českýchO Roma Vakeren
10.07.2009Jak Romové procházeli EvropouO Roma Vakeren
10.06.2005Romy vždy v jejich dějinách provázela hudba a tanecO Roma Vakeren
28.03.2003V pražské kavárně se lidé dozvídali zajímavosti z historie RomůO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Historie"
26.10.07  Identita jako jedno z romských traumat
26.01.05  Historie
04.08.04  Radiodokument Českého rozhlasu 3 - Vltava: S Romy do Osvětimi
27.07.04  Základní tábor Osvětim I
26.07.04  Základní tábor Osvětim I
13.07.04  Historie
25.06.04  Osvětim - Březinka
21.06.04  Archiv a expozice o romských vězních v Osvětimi
20.06.04  Expozice o vězních z českých zemí v Osvětimi
12.02.02  Historie Romů na území České republiky
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz