Vyhledávání
31.5.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Užitečné linky


Česká republika

Média

Zpravodajský server sdružení Dženo

Denně aktualizovaný romský zpravodajský server provozovaný sdružením Dženo. Přehled koncertů romské hudby po celé ČR, monitoring článků s romskou tematikou, zprávy od Romů z domova i ze zahraničí. Na www.dzeno.cz naleznete i přímé linky na samostatné stránky romského měsíčníku Amaro gendalos a vysílání romského internetového rádia Rota. Radio Rota vysílá od listopadu 2002 a v jeho programu lze slyšet zprávy z romského světa, romskou hitparádu, poezii a nerušené hudební proudy romské hudby.
http://www.dzeno.cz

Amaro gendalos

Internetová podoba romského společensko-kulturního měsíčníku Amaro gendalos (Naše zrcadlo), které od roku 1997 vydává sdružení Dženo.
http://www.dzeno.cz/?r_id=30

Romano hangos

Romský politicko-společenský čtrnáctideník, který vydává Společenství Romů na Moravě.
http://www.romanohangos.cekit.cz

Romea

Romský informační server, který provozuje občanské sdružení Romea. Poskytuje aktuální i obecné informace o romské menšině v ČR a vedle informačních stránek obsahuje i samostatné stránky romského měsíčníku Romano voďi.
http://www.romea.cz

Romano džaniben - čtvrtletník romistických studií

Na stránkách čtvrtletníku Romano džaniben najdete kromě úvodních informací o charakteru časopisu a kontaktních adres i názvy všech doposud zveřejněných článků.
http://www.dzaniben.cz

Czech Romni News

Server, který provozuje Sdružení amatérských novinářů.
http://crn.agenturasan.com

Soužití Romů a ne-Romů

Barevný svět

Stránky skupiny Barevný svět, která prostřednictvím společných aktivit romské a neromské mládeže usiluje o přiblížení, střetávání a poznávání jednotlivých kultur, národností, etnik, jejich mentalit, názorů a hodnot.
http://www.barevnysvet.cz

Projekt výměny příběhů

Stránky Projektu výměny příběhů, který je zaměřen na komunikaci mezi majoritou a minoritami v České republice s důrazem na romskou komunitu. Projekt poskytuje otevřený prostor pro vzájemnou výměnu životních zkušeností vzniklých při setkávání lidí z různých komunit, které spolu obtížně komunikují. Návštěvník stránek http://www.stories-exchange.org si může nejen přečíst příběhy, které byly doposud zaznamenány, ale i přispět vlastním příběhem nebo zareagovat na příběhy, které ho na stránce zaujaly.

Zpráva o situaci romské komunity v České republice

Tuto studii o situaci romské komunity přijala vláda 29. října 1997 v momentě, kdy Česká republika čelila hrozbě zavedení víz ze strany Velké Británie. Jejím schválením uložila dvanácti ministerstvům řadu dílčích úkolů.

Čeští Romové v Evropě národů!

Stránka věnovaná projektu Čeští Romové v Evropě národů! Jejím cílem je přinést všem, kdo se zajímají o život romské menšiny v České republice a v EU, informace o tom, čeho romská populace dosáhla v oblasti kultury a vzdělání. Hlavními aktivitami projektu je série workshopů týkajících se kulturního porozumění mezi Romy a ne-Romy pro žáky a učitele základních škol.
http://www.roma-eop.cz

Různé

Romové ve městě Český Krumlov

"Český Krumlov je v rámci České Republiky považován za město s nejpozitivnějšími výsledky v soužití Romů s ostatním obyvatelstvem, kde romská komunita žije již více než dvacet let bez jakýchkoli vnitřních i vnějších konfliktů, v dobrém sociálně - společenském postavení," píše se na stránkách věnovaných českokrumlovským Romům, jejichž existence je důkazem, že Český Krumlov s Romy počítá. Přesvěčte se o tom sami na adrese:
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/i_romove.htm

Dokumentační středisko pro lidská práva

Občanské sdružení Dokumentační středisko pro lidská práva je právnická osoba registrovaná podle zákona o sdružování občanů. Cílem sdružení je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Dále pak podporuje právní vědomí občanů a ovlivňuje legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv.
http://www.lidska-prava.cz/

Společenství Romů na Moravě

Společenství Romů na Moravě bylo založeno v roce 1991 jako občanské sdružení podporující integraci Romů do společnosti. Zaměřuje se zejména na rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podporu romské kultury a ochranu lidských práv. Provozuje komunitní centra, kluby dětí a mládeže, poskytuje sociální a právní poradenství, od roku 1999 vydává romský čtrnáctideník Romano hangos.
http://www.sweb.cz/srnm/

Slovensko

Slovenská Rómska tlačová agentúra

Cílem projektu Rómskej tlačovej agentúry, která vznikla v únoru 2002 v Košicích, je odstraňovat předsudky vůči Romům, měnit mediální obraz Romů a ukázat na možnosti vzájemného soužití této minority s majoritou. Tým romských novinářů z pohledu romské komunity a s přehledem o romské problematice poskytuje informace o skutečných a nikoliv bulvárních a bulvarizovaných problémech a snaží se tak přispívat k vytváření multietnické společnosti na Slovensku.
http://www.rpa.sk

Romano nevo ľil

Rómsky nový list - nezávislé kulturně-společenské noviny Romů na Slovensku. http://www.rnl.sk

Ostatní evropské země

The Patrin Web Journal

Nejrozsáhlejší a pravděpodobně také nejlépe zpracované stránky o Romech na celém světě nabízí návštěvníkům elektronický časopis Patrin. Historie, kultura, holocaust, současné postavení Romů kdekoli na světě, to vše přibližuje Patrin. K jeho pročtení však budete potřebovat týdenní dovolenou!
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm

Roma National Congress

Roma National Congres (RNC) je organizace založená a vedená Romy. RNC snaží chránit a zastupovat Romy a poskytuje i pravidelný informační servis o Romech, nazvaný Romnews.
http://www.romnews.com/

Union Romani

Union Romani je nevládní organizace, která se zaměřuje ve své činnosti zejména na španělské Romy.
http://www.unionromani.org/

The Gypsy Lore Society

Stránky Gypsy Lore Society, organizace založené ve Spojených státech amerických, která se snaží prosazovat vzdělávání Romů, kočovníků a negramotných obyvatel Spojených států a přibližovat romskou kulturu.
http://www.gypsyloresociety.org/

Association of Gypsies/Romani International, Inc.

Association of Gypsies/Romani International je neziskové sdružení, které se zaměřuje na ochranu, uchování a rozvíjení romského národa, kultury a jednoty prostřednictvím víry.
http://www.christusrex.org/www2/gypsies.net/

Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch bylo založeno v roce 1978 jako Helsinki Watch a nyní je sdružením nezávislých regionální organizací, které se zabývající ochranou lidských práv. HRW patří k nejlepším organizacím, které monitorují stav lidských práv, o čemž svědčí důkladně a obsáhle zpracované zprávy, které jsou podloženy mnoha svědectvími místních lidí. Mezi takové patří i zpráva o postavení Romů v České republice, nazvaná Cizinci ve vlastní zemi.
http://www.hrw.org/

European Centre for Minority Issues (ECMI)

ECMI je nezávislá instituce, která slouží jako zdroj informací o záležitostech souvisejících s národnostními menšinami, vede výzkum a přispívá k zlepšení vztahů mezi menšinami a většinovými společnostmi v Evropě, zejména tam, kde panuje mezi jednotlivými etniky napětí.
http://www.ecmi.de/

European Roma Rights Center (ERRC)

ERRC se zaměřuje na právní ochranu Romů, snaží se Romy žijící v různých evropských státech zastupovat a být zdrojem informací o romských právech. Usiluje o to, aby Romové měli stejný přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a státním službám jako většinová společnost. http://www.errc.org/

United States Holocaust Memorial Museum

Virtuálně můžete navštívil americké Muzeum holocaustu, které shromáždilo během několika let celý archiv koncentračního tábora v Letech u Písku a zpřístupnilo jej veřejnosti. Archiv předávala muzeu česká vláda od roku 1994, kdy se o existenci letského tábora dozvěděl Helsinský výbor amerického Kongresu. Romští aktivisté vyslovili pochybnosti, zda česká vláda předala muzeu kompletní archiv. Vyjádřili dokonce obavu, že z něho byly "nelichotivé" dokumenty vyňaty, neboť se podle nich Češi za existenci tábora stydí.
http://www.ushmm.org/

Radio Netherlands / Eurolinks

Radio Netherlands se stejně jako Radio Praha snaží o zvýšení tolerance mezi jednotlivými etniky a kromě jiného na svých stránkách nabízí i seznam odkazů na řadu anti-rasistických organizací v zemích Evropské unie. Pokud vás zajímá, jak se s problémy rasismu a xenofobie vyrovnávají západní státy, pak neváhejte...
http://www.rnw.nl/racism/eurolinks.html

Romové v Rakousku

Rakouští Romové se dělí do pěti skupin podle dialektů romského jazyka, které si můžete poslechnout a dočíst se o nich na dobře zpracovaných stránkách.
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/

Romové ve Velké Britanii

Každý má příběh, který může vyprávět, ale ne každému je dána možnost být poslouchán. BBC na těchto stránkách dává lidem prostor, aby svými vlastními slovy a svým stylem vyprávěli svůj příběh.
http://www.bbc.co.uk/kent/voices/

Romani Patrin

Časopis Sdružení Romů v rakouském Oberwartu, který vychází jednou za čtvrt doku od února roku 1998. Najdete v něm články v romštině a v němčině.
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/journ_patrin/index.en.html

Ethnologue Datebase

Rozsáhlá databáze všech jazyků, kde nechybějí informace o jednotlivých jazykových skupiná, uspořádáná podle jazyků a jednotlivých států světa. Romštinu najdete v Language Indexu pod R.
http://www.sil.org/ethnologue

Flamenco World

Flamenco World nabízí velké množství informací o flamencu, jehož "stvořiteli" jsou španělští Romové. Stránky nabízejí kromě historie flamenca, fotky současných umělců - zpěváků, tanečníků, kytaristů a návody, jak se naučit flamenco tančit či hrát na kytaru.
http://www.flamenco-world.com/

Asie

Romská komunita v Jeruzalémě

Stránka Společenství izraelských Romů Domari.
http://www.geocities.com/domarisociety

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz