Vyhledávání
4.7.2022
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Malý výlet do lingvistiky

V minulém čísle jsme hovořili o tom, jak se díky romštině rozluštila velká záhada: odkud přišli Romové. Více než šest set let evropského pobytu nevěděl nikdo, že Romové pocházejí z Indie - dokud vědci neobjevili, že romština je indický jazyk a že je podobná hindštině, bengálštině, pandžábštině, marvárštině, maráthštině, gudžarátštině a podobně. Rádi bychom vám ukázali, jak si je romština s ostatními indickými jazyky blízká.

Zkratky: hindi h, romština r, marvarština m, bengalština b

r: bal kan nakh muj dand čhib
h : bal kan nak munh dant džibh
č: vlas ucho nos ústa zub jazyk

r Mire bala hin kale, tiro nakh hin baro, amare kana lole.
m Mere bal kale hain, tero nak baro he, hamare kan lal hain.
č Moje vlasy jsou černé, tvůj nos je velký, naše uši jsou červené.

r Me raňi, tu raňi - ko anela paňi?
h Men rani, tu rani - kon laega pani?
č Já dáma, ty dáma - kdo přinese vodu?

Podstatná jména

bijav/bijao h svatba, gav/gav h vesnice, ladž/ladž h hanba, dar/dar h strach, dori/dori h šňůrka, džov, džou/džou h oves, džuv/džun veš, jag/ag h oheň, bakri ovce (koza)/bakri h koza, mačho/mačhli h ryba, berš/varš h rok, khel (maďar. r.)/khel hra, dad otec/ dada dědeček (z otcovy strany), kak/kaka strýc, čhuri/čhuri h nůž, lon/lun m sůl, gori Neromka/gori h žena bílé pleti, manuš/manuš h člověk, kaľi rat/kali rat h tmavá noc...atd.

Přídavná jména

kalo/kalo m černý, purano/purano m starý (o věcech), terno/ torun b mladý, učo/unča h vysoký, baro/baro m velký, šuko/ sukha h suchý, melalo/maila h špinavý, tato/tato (bandžárština) teplý...atd.

Slovesa

dža/dža jdi, phir/phir choď, dikh/dekh podívej se, šun/šun m poslyš, ma rov/ro mat neplač, ker/kar dělej, džan/džan věz, amen geľam/amra gelam b (do)šli jsme, ma mar/mar mat nebij, asa/hanso směj se, cha/kha jez, ma čor/čor matnekraď, gin/gin počítej, sov/so spi, sikhav/sikha ...atd.

Příslovce, číslovky

kiťťi (maď. r)/kitti m kolik, athe (olaš.r)/athe m zde, but(t)/bahut h mnoho, jekh/ek jeden, duj/do dva, trin/tin tři, štar/čar čtyři, pandž,panč/panč pět, deš/das deset, biš/biš m dvacet, upre/upar nahoře, nahoru, tele/tole b dole, dolů...atd.

Uvedli jsme některá indická slova, která mají téměř stejnou podobu jako slova romská. V romštině je ale ještě mnohem více indických výrazů (zhruba 60-70 %), jenomže jsou pozměněné. Romové nežijí v Indii více než tisíc let a tak se pochopitelně romština vyvíjela jinak než ostatní indické jazyky. Poukážeme alespoň na ty nejdůležitější změny.

Aspirované (přídechové) (sou)hlásky: čh kh ph th (ťh maďar. r)

Romština, podobně jako jiné indické jazyky, má hlásky, které je třeba vyslovovat s přídechem - jako by za hláskou následovalo "h". Každá přídechová hláska má svého nepřídechového "sourozence".

čh-č: čha (romský chlapec) - ča (jen), čhorel (lít, sypat) - čorel (krást), čar (tráva) - čhar (popel, zastarale)
kh-k: kher (dům) - ker (dělej), khoro (džbán) - koro (slepý), čik (bláto) - čikh (kýchnutí)
ph-p: pherel (nabírat vodu) - perel (padnout), diliňipen (hloupost) - diliňi phen (hloupá sestra)
th-t: the (a, také) - te (jestliže, ať), thav (niť) - tav (vař)

V romštině se uchovaly pouze neznělé přídechové souhlásky. V ostatních indických jazycích je kromě neznělých přídechových ještě sedm znělých přídechových: džh, bh, gh, dh, ddh, tth, rrh, + čh, kh, ph, th.

Pravděpodobně bylo dříve i v romštině tolik přídechových (aspirovaných) hlásek, jenomže po cestě do Evropy se ty znělé ztratily. A co se stalo? Indické znělé se proměnily na neznělé.

gham h (slunční žár) > kham (slunce), ghi h (přepuštěné máslo) > khil (máslo), ghas (tráva) > khas (suchá tráva-seno), bhumi (země) > phuv (země), bhen m (sestra) > phen (sestra), dhuan (kouř) > thuv (kouř), dho > thov (tut) umyj se, ghar > kher dům, bhari > phari těžká..atd.

Metathese

"Metathese" je ozančení pro výměnu dvou hlásek ve slově: velryba - verlyba. K takovéto "výměně místa" došlo v mnoha indických slovech

larrka - raklo chlapec (neromský), burrho m - phuro starý (o lidech), bandh-ná h - phand-el (zaváz-at, zavř-ít)...atd.

Cerebrály: dd, tt, ddh, rrh

"Cerebrály" jsou hlásky, které v evropských jazycích neexistují. Nacházejí se ovšem v indických jazycích. Dokud žili Romové v Indii, byly cerebrály bezpochyby i ve staré romštině. Jenomže v průběhu mnoha staletí, co žijí Romové v Evropě, evropské jazyky ovlivnily romštinu, a cerebrály se většinou změnily na hlásku r. Cerebrální rr se uchovalo pouze v dialektu kalderašů (kotlářů). Cerebrály se vyslovují takto: jazyk se zvedne a přitiskne vzadu k hornímu patru.

dd > r: ddoi (dřevená lžíce) > roj (lžíce), ddig (směr) > rig (olaš. r) strana, udd-na/urr-na > ur-el (lít-at), khadda (dýka) > charo (meč)
ndd > ndr: anda h > jandro (vejce), pinddli h (lýtko) > pindro (noha), mand > ma(nd)ro chleba
tt > r, nt > ndr: pett > per (břicho), atto m > aro (mouka), kanta h > kandro (trn)

Je mnoho a mnoho dalších pravidel, podle nichž se romština vyvíjí a mění poněkud jinak než ostatní indické jazyky, které "zůstaly v Indii". O tomto tématu bychom mohli napsat mnoho tlustých knih. V dnešním článku jsme chtěli pouze srovnat romská a indická slova, aby si čtenáři uvědomili, v čem jsou stejná a v čem a jak se od sebe odchýlila. Pro dějiny Romů je obzvláště jedna změna nesmírně důležitá

dd > r
Proč? ..........................Protože.
Ddom > Rom


Související články
DatumNadpisRubrika
30.01.2016Přihlašte se ke studiu romistiky na pražské Filosofické fakultě!O Roma Vakeren
16.01.2016Na pražské Filosofické fakultě se po čtyřech letech otevírá studijní obor romistikaO Roma Vakeren
07.11.2015Na 5. listopad připadá Mezinárodní den romštinyO Roma Vakeren
20.06.2015Mezinárodní den romštiny očima tlumočnice Eriky GodlovéO Roma Vakeren
14.03.2015Romsky psaná literatura se objevovala i před rokem 1989O Roma Vakeren
24.01.2015S romskými spisovatelkami o romštině a mladé generaci RomůO Roma Vakeren
08.11.2014Už dvacet let se Erika Godlová věnuje tlumočení do romštinyO Roma Vakeren
15.07.2014Pozvánka k účasti na projektu Prethodžipen – PřekladZprávy ze života Romů
08.04.2014Nápad poslanců TOP 09 na výuku v romštině považují ve škole v Obrnicích za nesmyslO Roma Vakeren
08.04.2014Speciální romské třídy na školách a romština jako pomocný vyučovací jazyk - zbytečnost nebo šance?O Roma Vakeren
05.11.2013I romština má svůj mezinárodní den. Slaví se právě dnesZprávy ze života Romů
23.02.2013O kurzy romštiny je v Brně velký zájemO Roma Vakeren
21.02.2013Mezinárodní den mateřského jazykaZprávy ze života Romů
15.09.2012Od tragického úmrtí Mileny Hübschmannové uplynulo již 7 letO Roma Vakeren
13.09.2012Spisovatelka Agnesa Horváthová vzpomíná na Milenu HübschmannovouZprávy ze života Romů
21.07.2012O situaci romštiny v NěmeckuO Roma Vakeren
05.11.2011Romština a její rozděleníO Roma Vakeren
01.10.2011Na Evropském dni jazyků nechyběla ani romštinaO Roma Vakeren
03.09.2011Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy se zabývají analýzou jazykové situace Romů v České republiceO Roma Vakeren
20.08.2011V září uplyne šest let od tragické smrti Mileny HübschmannovéO Roma Vakeren
06.08.2011Veronika Hlaváčová: "Při studiu romistiky se dozvídám sama o sobě a naučím se svoji řeč"O Roma Vakeren
04.06.2011Olašští Romové: Postavení ženy ve společnostiO Roma Vakeren
28.05.2011Olašská romština: Příbuzenské vztahyO Roma Vakeren
14.05.2011Slovenská romština: Příbuzenské vztahyO Roma Vakeren
07.05.2011Slovenská romština a části lidského tělaO Roma Vakeren
09.04.2011Přejímání slov do romštiny z jiných jazykůO Roma Vakeren
02.04.2011Olašská romštinaO Roma Vakeren
12.03.2011Jaká je budoucnost romštiny?O Roma Vakeren
05.03.2011Tvoření budoucího času v romštiněO Roma Vakeren
26.02.2011Opakování je matka moudrostiO Roma Vakeren
19.02.2011Číslovky v romštiněO Roma Vakeren
12.02.2011Časování slovesa býtO Roma Vakeren
05.02.2011Určování rodů u podstatných jmen a důležitost členůO Roma Vakeren
29.01.2011Jazyk olašských RomůO Roma Vakeren
22.01.2011Výslovnost v romštiněO Roma Vakeren
08.01.2011Základní fráze v romštiněO Roma Vakeren
01.01.2011Romština a její rozděleníO Roma Vakeren
21.05.2010Romština pro každéhoO Roma Vakeren
30.03.2010Spory o výuku romštiny na školáchZprávy ze života Romů
26.03.2010Má se ve školách vyučovat romština?O Roma Vakeren
24.03.2010Romština by mohla být volitelným jazykem, chybí ale zájemZprávy ze života Romů
06.11.2009Jak se máš, Cikáne?O Roma Vakeren
30.10.2009O kořenech romistiky v Čechách s Ladislavem GoralemO Roma Vakeren
23.10.2009S Ladislavem Goralem o romistice, herectví a mnohém jinémO Roma Vakeren
23.10.2009Indičtí Domove, předci dnešních RomůO Roma Vakeren
14.08.2009Olašští Romové v ČeskuO Roma Vakeren
31.07.2009Jak jsou na tom romské děti s romštinou?O Roma Vakeren
26.06.2009RomštinaO Roma Vakeren
19.06.2009Podle výzkumu třetina romských dětí dobře ovládá romštinuO Roma Vakeren
02.04.2009Pozvánka na konferenci Situace romštiny na území ČRZprávy ze života Romů
16.02.2007Romistika je křižovatka oborů - lingvistiky, sociologie a historieO Roma Vakeren
22.09.2006V Praze proběhla 7. mezinárodní konference romské lingvistikyO Roma Vakeren
07.09.2006Praha bude dějištěm 7. mezinárodní lingvistické konference romistické lingvistikyZprávy ze života Romů
16.06.2006Pražské sdružení Athinganoi nabídne bezplatné kurzy romštinyO Roma Vakeren
02.12.2005Představujeme studentku romistiky Renatu BerkiovouO Roma Vakeren
24.10.2005Paťiv - koncert na počest Mileny HübschmannovéZprávy ze života Romů
16.09.2005Hodiny romistiky s Milenou Hübschmannovou byly naplněny láskou a vřelostíO Roma Vakeren
02.09.2005Představujeme Michala Miku - studenta romistikyO Roma Vakeren
18.03.2005Představujeme Danu Dubjelovou, redaktorku Rádia Rota a studentku romistikyO Roma Vakeren
04.03.2005Na Slovensku udělena první osvědčení učitelům romského jazykaZprávy ze zahraničí
21.01.2005Romistiku lze studovat i na SlovenskuO Roma Vakeren
09.07.2004"Romština je velice lehký jazyk", tvrdí překladatel Emil CinaO Roma Vakeren
09.01.2004Na základních školách by se měla vyučovat i romštinaO Roma Vakeren
18.07.2003Rozhovor s prvním Romem, který v ČR vystudoval obor romistikaO Roma Vakeren
23.05.2003Sborník Romano džaniben má novou grafickou úpravuO Roma Vakeren
31.01.2003Dialekty slovenské romštinyO Roma Vakeren
24.01.2003Rozdíly mezi olašskou a slovenskou romštinouO Roma Vakeren
17.01.2003Romistka Milena HübschmannováO Roma Vakeren
17.01.2003Rozdíl mezi slovenskou a olašskou romštinouO Roma Vakeren
06.12.2002ZprávyO Roma Vakeren
01.11.2002Z ruskou prezidenta přijali ocenění i Milena Hübschmanová a ing. Karel HolomekO Roma Vakeren
01.11.2002Paměti romských ženO Roma Vakeren
18.10.2002Nejdůležitější je mateřštinaO Roma Vakeren
26.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
05.04.2002Romština v rodináchO Roma Vakeren
22.03.2002ZprávyO Roma Vakeren
11.01.2002Jak proběhl 5. ročník literární a grafické soutěže Romano suno - Romský senO Roma Vakeren
24.08.2001Rozhovor s romistou Zbyňkem AndršemO Roma Vakeren
06.07.2001LondýnO Roma Vakeren
07.05.2001Výstava Romano drom představuje unikátní fotografie romistky Evy DavidovéZprávy ze života Romů
17.04.2000PhDr. Milena Hübschmannová - romistkaAnketa
14.03.2000Romský jazykKultura
08.03.2000Slovenští Romové žádají uplatňování zákona o jazyceZprávy ze života Romů
26.02.2000PhDr. Hana Šebková - romistkaAnketa
26.02.2000Romština nás zavedla do IndieHistorie
26.02.2000Jan ČervenkaAnketa
05.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
04.09.1998KolínZprávy ze života Romů
04.09.1998OstravaZprávy ze života Romů
24.04.1998LondýnZprávy ze života Romů
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Historie"
26.10.07  Identita jako jedno z romských traumat
26.01.05  Historie
04.08.04  Radiodokument Českého rozhlasu 3 - Vltava: S Romy do Osvětimi
27.07.04  Základní tábor Osvětim I
26.07.04  Základní tábor Osvětim I
13.07.04  Historie
25.06.04  Osvětim - Březinka
21.06.04  Archiv a expozice o romských vězních v Osvětimi
20.06.04  Expozice o vězních z českých zemí v Osvětimi
12.02.02  Historie Romů na území České republiky
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2022
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz