Vyhledávání
10.6.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Jak proběhla Kampaň proti rasismu v roce 2002
16-01-2003

Vláda České republiky v uplynulém roce již potřetí realizovala prostřednictvím organizací občanského sektoru "Kampaň proti rasismu", jejímž cílem bylo přispět k předcházení projevů rasismu, diskriminace a xenofobie a podpořit toleranci osvětou a poznáním. Kampaň je založena na přesvědčení, že lékem proti nebezpečnému onemocnění rasismem nemůže být jen postih a represe; že stejnou pozornost musí společnost věnovat i prevenci.

Kampaň 2002 navázala na projekty uskutečněné v předchozích letech; současně se však pokusila najít i nové cesty, jak oslovit zejména mladé lidi. Proto se skládala ze zvláštních programů a akcí, které byly zaměřeny na různé cílové skupiny. Kampaň byla symbolicky odstartována hudebním happeningem "Music Beats Local Nazi", který se uskutečnil 14. září 2002 na pražské Štvanici, a oficiálně se uzavřela tiskovou konferencí dne 16. ledna 2003. Kampaň proti rasismu 2003 se již připravuje.

Kampaň proti rasismu tvořily čtyři základní projekty:

Music Beats Local Nazi

Happening Music Beats Local Nazi Protirasistický happening Music Beats Local Nazi, který byl úvodní akcí loňského ročníku vládní Kampaně proti rasismu, se uskutečnil 14. září 2002 na pražské Štvanici a byl volným pokračováním loňské kampaně Be Kind to Your Local Nazi. Jeho hlavním organizátorem byla společnost Člověk v tísni při ČT, o.p.s.. Produkci a propagaci zajišťovaly partnerské organizace Stereo Communications a Zep Tepi. Program festivalu byl rozdělen na dvě vzájemně se doplňující části: informační a hudebně-zábavnou. Smyslem celého festivalu, který v průběhu dne navštívilo více než 10.000 Iidí, bylo oslovit mladé Iidi a nenásilnou formou je upozornit na existenci rasismu a xenofobie v naší společnosti. Projekt doprovázela reklamní kampaň v České televizi, v tištěných médiích a na venkovních reklamních plochách.

Informační stan Těžištěm informační části byl NAZI-INFO stan - informační stan - cirkusové šapitó o průměru 30 m, v němž byla instalována multimediální výstava a probíhaly v něm tři hodinové bloky diskusí a cca 7 hodinová projekce dokumentárních filmů z archivů České televize na téma rasismus a extremismus. V bezprostředním sousedství byl umístěn vojenský stan s polní kuchyní, kde měli návštěvníci možnost v průběhu celého dne ochutnat jídla připravená příslušníky 6 menšin žijících v ČR.

Ochutnávka V rámci hudebně-zábavné části vystoupilo na pražské Štvanici více než 200 umělců na pěti scénách a 17hodinový program začal už od 10.00 hodin ráno. Hudebně-zábavná část festivalu byla financována ze sponzorských darů.

Více informací naleznete na www.musicbeats.cz a www.panackove.cz.


Fotogalerii naleznete zde.

Společná jízda

Společná jízda Více než 3000 studentů ze šedesáti středních škol z celé republiky se zúčastnilo dalšího pokračování osvětového a vzdělávacího projektu Společná jízda pořádané o.p.s. Společnost tolerance.

Poprvé byla Společná jízda obohacena o stále aktuálnější tematiku uprchlíků a migrace. Čtyřčlenné posádky tak tvořili vždy jeden romský lektor, zahraniční student, český student a uprchlík - tím je také inspirován název Společná jízda - chceme jím deklarovat vzájemnou pospolitost a toleranci lidí různých barev pleti a národností. Základem projektu je práce čtyřčlenných multietnických lektorských týmů, které navštěvují střední školy a se studenty diskutují o xenofobii, předsudcích, multikulturalitě a dalších souvisejících tématech.

Společná jízda Posádka Společné jízdy během svého tříměsíčního putování tentokrát navštívila postupně Prahu, Ostravu, Šumperk, Blansko, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlavu, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice a Hradec Králové.

Součástí Společné jízdy byl tentokrát také průzkum postojů středoškolských studentů k otázkám multikulturality, který pro Společnost tolerance, o.p.s. provedl The Gallup Organization ČR.

Více informací o projektu Společná jízda naleznete na www.spolecnost-tolerance.cz.


Rozmanitost do knihoven

Beseda s dětmi Cílem projektu Rozmanitost do knihoven bylo vytvořit cestu a prostor pro poznávání rozmanitých kultur a etnických menšin a tak zvýšit tolerantnost odlišného vnímání různých skupin žijících v České republice.

Cestou pro poznávání se stala kniha a bylo vybráno 9 knižních titulů pojednávajících o multikulturních tématech a menšinách. Prostorem pro poznávání se staly knihovny a vybrané knihy byly zdarma rozeslány do 500 knihoven v celé České republice.

Ve Vietnamu se jí hůlkami Projekt byl podpořen následnou komunikační kampaní a doprovodnými programy, které se konaly ve 14 městech České republiky. Pro děti a mládež byla určena soutěž se zamyšlením nad tématem rasismu a tolerance, které se zúčastnilo přes 500 dětí ve věku od 4 do 17 Iet. Organizátory projektu byly Multikulturní centrum Praha a Mládež pro interkulturní porozumění.

Více informací o projektu Rozmanitost do knihoven naleznete na www.lidectete.cz.

Fotogalerii naleznete zde.


Medializace terénní sociální práce

Projekt Medializace terénní sociální práce (TSP) se zaměřil na šíření informací o této sociální službě zaměřené zejména na obyvatele chudinských enkláv, nad nimiž "standardní sociální služby" již zlomily hůl. Projekt vycházel z předpokladu, že ačkoliv je TSP velmi úspěšným modelem řešení sociální situace marginalizovaných skupin, naráží v mnoha případech na nepochopení plynoucí z nedostatku informací.

Logo terénní sociální práce V rámci projektu, který realizovalo brněnské romské středisko DROM bylo specifickými prostředky osloveno několik cílových skupin. Proběhlo sedm školení pro samotné TSP, s cílem zvýšit profesionalitu jejich práce. Setkání s TSP bylo zprostředkováno studentům 16 škol se sociálním zaměřením. Více než 5000 kusů informačního letáku o TSP, bylo distribuováno předplatitelům periodik z oblasti veřejné správy a školství. Byla zpracována brožura Úvod do TSP shrnující základní informace pro potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků. Ta byla rozeslána téměř 6000 obecním úřadům, dalším institucím veřejné správy a nevládním organizacím. O aktivitách týkajících se terénní sociální práce byla průběžně informována média.

Více informací o projektu Medializace terénní sociální práce naleznete na www.tspweb.cz
Související články
DatumNadpisRubrika
07.11.2008Odstartovala kampaň Udělej něco!O Roma Vakeren
12.10.2007Kampaň Diskriminace je levárnaO Roma Vakeren
19.01.2007Byla zahájena nová kampaň proti rasismu a xenofobiiO Roma Vakeren
14.12.2006Letošní vládní kampaň proti rasismu probíhá pod heslem Otevřenost k menšinám obohacujeZprávy ze života Romů
08.09.2006"Otevřenost menšinám obohacuje" je heslem nové vládní kampaně proti rasismuO Roma Vakeren
18.11.2005Letošní vládní protirasistické kampani propůčily tvář známé osobnostiO Roma Vakeren
09.11.2005Vládní kampaň proti rasismu ukazuje úspěšné příslušníky menšinZprávy ze života Romů
26.08.2005Finalistka České Miss Anděla Halušková propůjčila svou tvář kampani proti rasismuO Roma Vakeren
19.08.2005Začala nová kampaň proti rasismuO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Kampaně proti rasismu"
16.09.03  O Projektu Rozmanitost do knihoven 2003
15.09.03  Projekt Společná jízda v roce 2003
14.09.02  Music Beats Local Nazi
01.09.97  Projekt Tolerance: Kampaň proti předsudkům vůči Romům v roce 1997
  Kampaně proti rasismu
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz