Vyhledávání
24.3.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Knihy Romů a o Romech


Holocaust

Politika


Sto romských osobností

Václav Miko

Stručné životopisy sta osobností s romskými kořeny pojaté autorem s důrazem na pozitivní pohled na Romy a jejich předky. Kniha je určena pro širokou veřejnost, kterou jistě překvapí, jaké světové osobnosti mají romský původ. Kniha je vytištěna na kvalitním hladkém papíru, který zvýrazní zejména stovku krásných perokreseb.
A5
148 stran
ISBN: 90-80-87313-03-9
Vydavatel: Nová Forma s.r.o.
www.novaforma.czAnticikanismus v Čechách

Václav Miko

Publikace je určena pro všechny, kteří se zabývají lidskými právy. Vznikla na základě eskalace problému česko-romských vztahů. Toto téma popisuje autor především pohledem romského aktivisty.
A5
132 stran
ISBN 978-80-87313-02-2
Vydavatel: Nová Forma s.r.o.
www.novaforma.czŠpalíček romských miniatur

Václav Miko

Osoby a dějství z romského dramatu, které se odvíjelo na scéně historické Moravy. Autor, který se dlouhodobě zabývá romskou minulostí, podává v této knize nástin historie moravských Romů v uplynulých šesti stoletích. Na příkladech konkrétních osob a jejich životních příběhů zobrazuje formou drobnokreseb osudy romského etnika od jeho vstupu do země na počátku 15. století, přes jeho pronásledování a vyhošťování, pozvolnou toleranci a usazování, vznik prvních romských osad a málo ochotné přijímání usedlíků do domovského svazku příslušných obcí až po postupnou integraci, která byla násilně přerušena masovými deportacemi a záhubou v nacistických koncentračních táborech. Text je oživen citacemi z autentických historických pramenů a vzpomínek pamětníků a doplněn málo známou obrazovou dokumentací.
Vydání: 1.
Formát: 16 str. fotopříloh, vázaná vazba, 124 stran
ISBN: 978-80-7325-151-2
Rok vydání: 2008
Vydavatel: Centrum pro studium demokracie a kultury
www.cdk.czDevleskere čhave / Svedectvom starých pohladníc

Jana Horváthová

Kniha přibližuje způsob života Romů, jejich oblékání, řemesla, zachycené na starých pohlednicích.
176 stran
1. vydání
Knihu nabízíme za 380 Kč + poštovné
Knihu je možné objednat na adrese: Žofínská 12, 702 00 Moravská Ostrava
E-mail: aros.mk.info@seznam.cz

Další podrobnosti najdete zde.My rómsky národ

Ian Hancock

Kniha profesora Iana Hancocka přehledně přibližuje romské dějiny, kulturu, zvyky a rituály, zabývá se rovněž romskou kuchyní, zdravím a nemocemi, romštinou a představuje zajímavé romské osobnosti.
Bratislava, 2005
Petrus, Polárna 6, Bratislava
Rozsah: 262 str.Pal le devleskero Sidorkus - O božím Sidorkovi

Haluška, Vladislav

Přeložila M. Hübschmannová. Zrcadlové romsko-české vydání.
Pohádky Vladislava Halušky (vhodné i pro nejmenší), biografický úvod, doslov K. Ryvolové. Ilustrace: děti ze školy ve slovenských Bystranech.
Praha, 2003
Nakladatelství Signeta
Rozsah: 90 str.
Cena: 99 Kč
Vodojemská 553, 19014 Praha 9
Telefon: 281 962 185
Fax: 281 960 362
Mobil: 603 357 745
E-mail: dvorak@signeta.cz
www.signeta.cz


O Velké Ramě a jiné příběhy O Velké Ramě a jiné příběhy

Agnesa Horvátová

Kniha povídek Agnesy Horvátové.
Praha, 2003
Nakladatelství Signeta
Vodojemská 553, 19014 Praha 9
Telefon: 281 962 185
Fax: 281 960 362
Mobil: 603 357 745
E-mail: dvorak@signeta.cz
www.signeta.cz


Romové v Byzanci (?)

M. Hübschmannová (ed.)

Obsah:
George C. Soulis: "Cikáni v Byzantské říši a na Balkáně v pozdním středověku
Ilse Rochowová: Hereze athinganů v 8. a 9. století a otázka jejich dalšího osudu
Ilse Rochowová, Klaus-Peter Matschke: Nově o Cikánech v Byzantské říši na přelomu 13. a 14. století
Z anglických a německých originálů přeložili R. Síbrt, K. Ryvolová, J. Krčík, překlad latinských a řeckých textů: J. Keprtová, V. Konzal, jazyková redakce a překlad francouzských textů: H. Šebková, odborná revize českého překladu: V. Konzal, předmluva a poznámky: M. Hübschmannová, obálka: Wang Di.
Praha, 1999
Nakladatelství Signeta
Rozsah: 64 str.
Cena: 90 Kč
Vodojemská 553, 19014 Praha 9
Telefon: 281 962 185
Fax: 281 960 362
Mobil: 603 357 745
E-mail: dvorak@signeta.cz
www.signeta.cz


Romové ve fotografii Evy Davidové

Romové ve fotografii Evy Davidové Publikace zachycuje reálný obraz života Olašských Romů jak v cikánských táborech tak i v městských slumech.
Cena: 142,- Kč
1. vyd.
Rozsah: 72 stran
Praha 2002
Vydalo nakladatelství učebnic Fortuna
Ostrovní 30, 110 00 Praha
E-mail: odbyt@fortuna.cz
http://www.fortuna.cz

Romové ve městě Romové ve městě

Pět příspěvků obsahuje mj. doporučení městům, jak postupovat při řešení problémů s neplatiči nájemného, zkušenosti a příklady dobré praxe, popis možností využití metod sociální práce, rozbor právní úpravy bydlení a popis nejčastějších chyb při podávání výpovědí včetně soudních rozhodnutí a výčet povinností majitelů domů v oblasti stavebních a hygienických předpisů.

Formát A5, brož.
144 stran
Cena 150 Kč
Vydal Socioklub, sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky
Praha 2002
Adresa: Socioklub, Plzeňská 175, 150 06 Praha 5, Box 19
E-mail: office@socioklub.cz
Tel.: 0602 / 365 612 nebo 57 21 43 25
Fax: 57 21 53 28
http://www.socioklub.cz

Přímý prodej: Knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1

Země utrpení

Dějiny otroctví a pronásledování Romů

Ian Hancock

Země utrpení

Kniha vyšla jako 1. svazek edice Droma, která se bude výhradně specializovat na romskou tematiku.

Z obsahu:

I. Odchod z Indie II. Přijetí v Evropě III. Život v otroctví IV. Cesta k osvobození V. Situace po zrušení otroctví VI. Přístup dalších evropských zemí: Transylvánie, Maďarsko, Rusko VII. Přístup dalších evropských zemí: Španělsko, Portugalsko a Francie VIII. Přístup dalších evropských zemí: Německo IX. Německý přístup k Romům ve 20. století X. Německé a holandské transporty do Ameriky XI. Přístup ostatních evropských zemí: Anglie a Skotsko XII. Britské transporty do Severní a Jižní Ameriky XIII. Současná situace Romů v Evropě XIV. Současná situace Romů v Severní Americe XV. Proticikánství

Cena: 189,- Kč
1. vyd.
Rozsah: 195 stran
Praha 2001
Vydalo vydatelství Signeta
E-mail: dvorak@signeta.cz
http://www.signeta.cz

Knihu je možné objednat přes internet na www.kosmas.cz u distributora Kosmas, s. r. o., za 170 Kč.

Základní informace o dějinách a kultuře Romů

Jana Horváthová

Základní informace o dějinách a kultuře Romů

Učebnice romského dějepisu a kultury určená pro učitele základních škol.
Rozsah: 52 stran
Vydalo MŠMT
1998


Romský dějepis

Arne B. Mann

Romský dějepis

Učebnice romského dějepisu a kultury, kterou si však mohou koupit i čtenáři se zájmem o multikulturalitu a dějiny etnických minorit u nás.

Cena: 139,- Kč
1. vyd.
Rozsah: 139 stran
Praha 2001
Vydalo nakladatelství učebnic Fortuna
Ostrovní 30, 110 00 Praha
E-mail: odbyt@fortuna.cz
http://www.fortuna.cz

Černobílý život

Editor: Zdeňka Jařabová

Autoři textu: Eva Davidová, Karel Holomek, Jana Horváthová, Milena Hübschmannová, Ctibor Nečas

Černobílý život

Kniha se v deseti kapitolách zabývá dějinami Romů ve světě a na našem území, představuje jejich hmotnou kulturu a umění a zamýšlí se nad postavením Romů v současnosti. Jejím cílem je zvýšit informovanost široké veřejnosti o Romech a romství (romipen), vzbudit ve čtenářích pocit, že přítomnost Romů na našem území je samozřejmostí, a snížit vzájemné nepochopení, které vyplývá z neinformovanosti. Kniha není vědeckou publikací. Obsahuje úvahy, historická fakta, záznamy písní a fotografie. Vyšla z iniciativy Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v českém a anglickém jazyce.

Rozsah: 180 stran.
Kniha vyšla v nakladatelství Gallery s podporou vlády Irska a MŠMT ČR.
Praha 2000
Náklad: 2000 výtisků, z toho 1500 v českém a 500 v anglickém jazyce.

Knihu lze získat za manipulační poplatek 100 Kč (+ případné poštovné a balné). Dá se buď objednat na adrese:

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové,
P.O.Box 240, 111 21 Praha 1,
E-mail: vdv@telecom.cz

anebo osobně vyzvednout na adrese:
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2
110 00 Praha 1
Tel.: 02 / 24 21 68 83 nebo 02 / 24 21 73 31
Fax: 02 / 24 21 70 82
Pondělí - čtvrtek: 8 - 17 hodin
Pátek: 8 - 15 hodin

Romové. Tradice a současnost

O Roma. Angodez the akának

Romové. Tradice a současnost

Kniha přináší odborné poznatky a pozývá čtenáře do osobitého světa Romů. Pojednává o historii, kultuře, tradicích a jazyce Romů a nabízí nahlédnutí do života Romů nejen v ČR, ale i v jiných zemích Evropy.

Rozsah: 91 stran
Brno 1999
Vydali: Moravské zemské muzeum a SVAN ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně


Romové, bydlení, soužití (1945-1998)

Kolektiv autorů

Romové, bydlení, soužití

Tato publikace, která byla zpracována na základě projektu Phare-Nadace rozvoje společnosti, se chce stát praktickou metodickou pomůckou s cílem přispět k rozvoji znalostí i praktických dovedností specializovaných pracovníků, občanských organizací a iniciativ působících v péči o příslušníky romské minority, romských poradců, pracovníků veřejné správy a odborníků působících při poskytování právního, sociálního a občanského poradenství. Jejím cílem je seznámit se zkušenostmi ze vzniku a řešení konfliktních situací, přinést návody jak zabraňovat, případně omezovat, vznik romských ghett a uvádí návrhy postupů při správě bytů a postupů v sociální práci.

Publikace obsahuje informace, praktické návody, ověřené zkušenosti a výklad právních předpisů v této oblasti. Poukazuje na rizika diskriminace Romů v oblasti bydlení, na nejčastějsí problémy v nájemním bydlení, informuje o možnostech využívání sociálních dávek a sociální práce při řesení problémů v bydlení, praktické zkušenosti z Olomouce, Českého Krumlova a informace o brněnském projektu komunitního bydlení. Obsahuje rozhovor s romskou poradkyní Martou Bandyovou a přinásí i krátký kurz nájemního práva.

Rozsah: 126 stran.
Cena 80 Kč
Vydal Socioklub, sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky
Praha 2000
Adresa: Socioklub, Plzeňská 175, 150 06 Praha 5, Box 19
E-mail: office@socioklub.cz
Tel.: 0602 / 365 612 nebo 57 21 43 25
Fax: 57 21 53 28
http://www.socioklub.cz


Romové v České republice (1945-1998) Romové v České republice

Kniha vedle statistických a demografických údajů seznamuje s hodnotami, které Romové uznávají, s jejich jazykem, historií, vývojem postojů státu k romskému obyvatelstvu a příslušné legislativy a vývojem romské reprezentace a různých romských organizací. Věnuje se vzdělávání romských dětí v školském systému, postavení Romů na trhu práce a v systémech sociální ochrany, zabývá se otázkou sociální patologie ve vztahu k Romům a vzděláváním dospělých Romů. Podává přehled mezinárodních dokumentů vztahujících se k romské problematice. V závěrečné studii jsou mj. shrnuty informace o stavu romské menšiny v naší zemi a možnostech jeji integrace, o úloze romské reprezentace, o povinnostech státu vůči Romům a je navržen a formulován program integrace. Kniha je rozdělena na 20 kapitol napsaných členy multidisciplinárního týmu.

558 stran
110 Kč
Vydal Socioklub, sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky
Praha 1999
Adresa: Socioklub, Plzeňská 175, 150 06 Praha 5, Box 19
E-mail: office@socioklub.cz
Tel.: 0602 / 365 612 nebo 57 21 43 25
Fax: 57 21 53 28
http://www.socioklub.cz

Přímý prodej: Knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1

Cesty Romů / Romano Drom 1945-1990

Eva Davidová

Cesty Romů

Kniha se zabývá změnami v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Popisuje např. tradiční řemesla a způsob obživy, změny ve stravě a domácím hospodaření, specifika odívání, lidové náboženství, migraci Romů ze Slovenska do České republiky, státní řešení tzv. cikánské otázky za totalitního režimu a situaci Romů od listopadu 1989 do konce roku 1990.

Vydalo vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 1995


Romaňi Čhib, učebnice slovenské romštiny

Hana Šebková, Edita Žlnayová

Romaňi Čhib

První rozsáhlá učebnice romštiny na našem trhu. Slovenskou romštinou mluví zhruba 70-80 % romského obyvatelstva nejen na celém území Slovenska, ale dnes i v celé České republice.

1. vydání, 272 stran.
Cena: 160 Kč
Praha 1999
Vydalo nakladatelství Fortuna
Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
E-mail: odbyt@fortuna.cz


Romsko-český a česko-romský slovník

Milena Hübschmannová, Hana Šebková, Anna Žigová

Romsko-český a česko-romský slovník

Tento slovník slouží nejen Romům, ale i ostatním, kteří vstupují do česko-romských kontaktů. 656 stran.

2. vyd., Praha 1998
Cena: 160 Kč
Vydalo nakladatelství Fortuna
Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
E-mail: odbyt@fortuna.cz


Romské pohádky

Milena Hübschmannová

Ojedinělá publikace obsahuje zachycené pohádky romských vypravěčů, jak je zapsala Milena Hübschmannová, a krásné ilustrace romského malíře Rudolfa Dzurka. Pohádkám přikládají Romové velkou hodnotu, hodnotu něčeho blízkého, srozumitelného, vlastního, co jim dává pocit opodstatněnosti existence. Vedle pohádek kniha obsahuje i romské lidové povídky, humoresky a anekdoty.

Vydalo nakladatelství Fortuna
Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
E-mail: odbyt@fortuna.cz

Cikáni

Angust Fraser

Kniha Cikáni vypráví vyčerpávající historii příchodu Romů do Evropy a nejpodrobněji mapuje život Romů ve středověké Evropě. Kniha je obohacena i o stručné dějiny Romů na českém území, které napsala Marta Miklušáková.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny

Šaj pes dovakeras / Můžeme se domluvit

Milena Hübschmannová

"Berte, prosím, tuto knížečku jenom jako skizzu k dílu, které by mělo být - a snad jednou bude napsáno: o porozumění mezi Romy a neromy," píše v úvodu knihy Milena Hübschmannová. Celá "skizza" pak pojednává o původu mnoha nedorozumění, které mezi Romy a gádži panují, a čtenářům poskytne neopakovatelný pohled do běžného života Romů.

Vydala Univerzita Palackého v Olomouci.
E-mail: prodejna.vup@upol.cz

Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou

Elena Lacková

Vzpomínky Eleny Lackové na dětství v romské osadě na východním Slovensku. Elena Lacková, která byla mimo jiné první romskou studentkou University Karlovy, v knize brilantně a s humorem vypráví své životní zážitky.

Vydalo nakladatelství Triáda
Nuselská 39, 140 00, Praha 4
Telefon 02/691 33 51-6

Pohřbi mě vestoje

Cikáni a jejich pouť

Isabel Fonsecová

Pohřbi mě vestoje

Bestseller o pouti Romů, který napsala americká novinářka Isabel Fonsecová. Autorka v letech 1991-95 podnikala dlouhodobé i krátkodobé výpravy do východní a střední Evropy (do Albánie, Bulharska, bývalého Československa, Německa, Moldavska, Polska a bývalé Jugoslávie), kde navštěvovala Romy a žila mezi nimi. Z jejích poznámek vznikla tato kniha.

Vydalo nakladatelství Slovart 1998


Slunečnice / Khamori luluďi

Vlado Oláh

Romská poezie.

Vydalo nakladatelství MMM Praha.


Jak jsem chodila do školy / Sar me phiravas andre škola

Tera Fabiánová

Povídka spisovatelky Tery Fabiánové z dob jejího dětství na východním Slovensku.

Vydalo Nakladatelství a vydavatelství ÚDO České Budějovice ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě, 1992. Překlad: Milena Hübschmannová.

Tulák - Čavargoš

Tera Fabiánová

Romská pohádka z pera romské spisovatelky Tery Fabiánové. Překlad: Milena Hübschmannová.

Praha, Apeiron 1992

Kaľi

Margita Reiznerová

Romská pohádka patronce Romů - svaté Kaľi, které dodnes vzdávají úctu ve francouzském městečku Les Saintes Maries de la Mer.

In: Kaľi, Praha, Romaňi čhib 1994 - přel. Lada Viková

Moudrá slova starých Romů - Goďaver lava phure Romendar

Souhrn romských přísloví.

Apeiron, Praha 1992. Překlad: Milena Hübschmannová, Hana Šebková, Anna Žigová.

Historický kalendář aneb Dějiny českých Romů v datech

Ctibor Nečas

Historik Ctibor Nečas v kalendáři uspořádal čtyři sta historických dat a událostí spojených s osudy Romů na našem území. Sled historických událostí začíná první dostupnou zmínku o možném pobytu Romů z roku 1242 a končí rokem 1997.

Vydala Univerzita Palackého v Olomouci.
E-mail: prodejna.vup@upol.cz

Dvakrát tím samým

Paul Polansky

Básně o romském holocaustu.

Vydalo nakladatelství G+G
E-mail: gplusg@gplusg.cz

S Romy žít budeme - jde o to, jak

Pavel Říčan

Přečíst si můžete recenzi této knihy od romisty Jana Červenky.

Vydalo nakladatelství Portál.
E-mail: portal@comp.cz


Bůh mluví ke svým dětem

Biblické vyprávění

Bůh mluví ke svým dětem O Del vakerel ke peskere čhave

Vakeribena pal e Biblia

Výběr příběhů z knih Starého a Nového zákona. Souběžný text v romštině a češtině. Překlad: Vlado Oláh (prešovské nářečí slovenské romštiny) a Gejza Demeter (humennské nářečí slovenské romštiny).

183 stran
Vydala Česká biblická společnost pro Matici romskou
Praha 1992

Skutky apoštolů

Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade

Překlad novozákonní knihy Skutky apoštolů do romštiny. Souběžný text v romštině a češtině. Knihu přeložil Vlado Oláh společně s Ivanou Kultovou z řečtiny do východoslovenského dialektu romštiny.

Vydalo Nakladatelství G plus G 2000

Co už umím - česko-romské povídání pro přípravné třídy Co už umím

Tento soubor je určen romským dětem v přípravných třídách, zejména dětem pětiletým, ale i starším, které mají odklad školní docházky. Soubor je složen z 22 celostánkových barevných situačních vyobrazení, která rozvádějí tematické okruhy Škola, Domov, Člověk a Čas, tedy jevy a situace, které děti obklopují a které mohou bezprostředně pozorovat. Situační vyobrazení jsou určena zejeména pro řízené pozorování a porovnávání námětů s reálnou skutečností, ale slouží i jako předloha k výtvarnému projevu dětí. Názvy jednotlivých tematických vyobrazení a jednoduché motivační věty jsou v češtině a v romštině, a to olašské a slovenské. Jednotlivá témata jsou doplněna metodickými pokyny a kartony s kreslenými černobílými obrázky, které mají dětem pomoci osvojit si důležité pojmy a vytvořit si potřebnou slovní zásobu.

1. vyd., Praha 1998
Vydalo nakladatelství Fortuna
Jungmannova 7, 110 00 Praha
E-mail: odbyt@fortuna.cz


Amari abeceda - Naše abeceda

Milena Hübschmannová

Amari abeceda - Naše abeceda

Slabikář pro nejmenší v české a romské verzi. Není určen pro děti, které nedovedou číst, ale pro ty, které si svou znalost čtení chtějí ověřit.

1. vyd., Praha 1998
Vydalo nakladatelství Fortuna
Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
E-mail: odbyt@fortuna.cz
Související články
DatumNadpisRubrika
04.05.2010Muzeum romské kultury se společně se seminářem romistiky FF UK zúčastní pražského knižního veletrhu Svět knihyZprávy ze života Romů
10.08.2005V Ostravě vznikne romská knihovnaZprávy ze života Romů
06.03.2005V zimě 1945 jsem se schovávala před sterilizacíZprávy ze života Romů
01.03.2002Knihy s romskou tematikou z nakladatelství FortunaO Roma Vakeren
Knihy Romů a o Romech: HolocaustKnihy
Knihy Romů a o Romech: PolitikaKnihy
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Knihy"
  Knihy Romů a o Romech: Holocaust
  Knihy Romů a o Romech: Politika
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz