Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 15.07.2020 02:03

Projekt Rom-Act přinesl změnu pro Romky v EU
21-07-2015  Tisková zpráva


Poprvé v historii projektů týkajících se uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení hráli Romové aktivní roli při tvorbě a realizaci projektu a projekt ROM-ACT tak dosáhl cílů ve spojitosti s inkluzí romských žen v Evropské unii. Romské ženy poskytly konkrétní návrhy a doporučení na vylepšení systémů uznávání výsledků učení v EU zpřístupněním marginalizovaným a znevýhodněným skupinám a zvýšení inkluzivity těchto systémů.

Ilustrační foto: Slovo 21 Projekt ROM-ACT je u svého konce a partneři konsorcia mohou rekapitulovat dosažené výsledky:

- vznikla EVROPSKÁ ZPRÁVA o stavu systémů uznávání v participujících zemích,

- vznikl POLITICKÝ DOKUMENT s konkrétními návrhy na opatření ke zvýšení dostupnosti systémů uznávání výsledků učení romské komunitě,

- vzniklo DVD se záznamem svědectví a hlasů některých žen, které prošly uznáváním výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, tedy uznáváním svých neformálně a informální získaných dovedností a znalostí,

- byl publikován PRŮVODCE adresovaný poskytovatelům vzdělávání a organizacím, které mají zájem podpořit romské ženy a podobně marginalizované a znevýhodněné skupiny v procesu uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

Největší výzvou a zároveň největším úspěchem projektu je dovedení 47 ROMSKÝCH ŽEN KE ZDÁRNÉMU UZNÁNÍ výsledků jejich předchozího učení navzdory různým obtížím a překážkám, jimž průběžně čelily. Tyto ženy se nyní staly živoucími příklady toho, že uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení je jednou z nejslibnějších cest k iniciaci pozitivních změn v životě nejvíce zranitelných skupin, mezi něž Romové patří. Navíc v mnoha případech se ženy zapojené do projektu nyní cítí dostatečně posílené k tomu, aby mohly sloužit jako rolové modely pro další romské ženy, které by se chtěly vydat stejnou cestou.

Vše o produktech projektu ROM-ACT jsou dostupné v několika jazykových variantách na webové stránce projektu (http://www.rom-act.eu).
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26912
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003