Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.08.2020 18:32

Vídeňské muzeum zahájilo výstavu o životě Romů a Sinti v Rakousku
25-02-2015  Wien Museum


Obchodování s koberci, kolem roku 1970 (© soukromá sbírka, oj: Wien Museum) Vídeňské muzeum zahájilo 11. února výstavu o životě Romů a Sinti v Rakousku. Výstava s názvem „Romane Thana“ přiblíží jejich historii, osudy a příběhy. Zaznamenává fáze nucené asimilace a vyčlenění. V ohnisku pozornosti je Vídeň a Burgenland, ale i místa, kde probíhalo pronásledování a vyhlazování.

Zobrazení Romů a jejich života pocházelo řadu let ze strany většinové společnosti. Jednalo se jak o romantizovanou představu, tak o obrazy, které dokládají opovržení. Je jen málo romských historických svědectví. Stereotypy se staly základem rasistického pronásledování.

Záchytný tábor Hellerwiese, 1940/41 (Fotografie: Spolkový archiv, obraz č. 146-1987-108-18, Zdroj: Wien Museum) Ve vyhlazovacích táborech bylo dle odhadů zavražděno 70 až 90 % rakouských Romů. Přeživší stáli v roce 1945 s holýma rukama a byli systematicky znevýhodňováni. Někteří se stěhovali do Vídně s nadějí, že se ve velkoměstě „ztratí“. Převážná část nynějších Romů přišla do Vídně a Rakouska z východní a jihovýchodní Evropy za prací.

Výstava nabízí také pohled z druhé strany a z jiné perspektivy. Deset obrazů pochází přímo z romské komunity. Desítka lidí sledovala svou rodinou historii a zabývala se svou identitou, zkoumala a dohledávala zajímavé materiály, vytvářela video-svědectví, dodávala umělecké příspěvky. Obrazy rakouské umělkyně Ceiji Stojky zakoupené muzeem města Vídně „Wien Museum“ ukazují bolestné vypořádávání se s holokaustem.

K výstavě je připraven katalog a doprovodný program. Projekt vznikl ve spolupráci Vídeňského muzea Wien Museum, Romano Centro, Iniciativou pro menšiny (Initiative Minderheiten (IM)) a zemským muzeem Burgenland.

Kde: Wien Museum Karlsplatz, 1040 Wien
Kdy: 12. únor -17. květen 2015
www.wienmuseum.at
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26773
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003