Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 27.09.2020 15:04

Novela školského zákona může být krok správným směrem, řekli rodiče a neziskové organizace předsedům parlamentních školských výborů
10-09-2014  Open Society Fund Praha


Ve škole (Foto: Lucie Maxová, Český rozhlas) Zástupci nevládních organizací, škol i rodičů dnes seznámili předsedy školských výborů obou komor Parlamentu ČR Jaromíra Jermáře a Jiřího Zlatušku s problémy, kterým čelí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na setkání pořádaném Nadací Open Society Fund Praha také podpořili, byť s připomínkami, chystanou novelu školského zákona.

Setkání se zúčastnili členové Nadace Open Society Fund Praha, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, společnosti Člověk v tísni, Univerzity Palackého, rodiče dětí se zdravotním postižením a romští aktivisté, kteří poznali bariéry v českém školství na vlastní kůži. Vystoupila i Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a ředitel ZŠ Poběžovice Vladimír Foist.

Hlavním tématem byla chystaná novela školského zákona, která má přístup k žákům se speciálními potřebami zlepšit. Oproti současnému důrazu na stanovení diagnózy dítěte by nově měly poradenské instituce především určit míru a typy podpůrných opatření, které konkrétní žák potřebuje pro plnohodnotné studium.

„Novela školského zákona je krok správným směrem, neboť usnadňuje přístup dětí k podpůrným opatřením, například významně zlepší přidělování asistentů pedagoga. Poukázali jsme ale i na její dílčí nedostatky, které vidíme například v navrženém způsobu, jak zařadit dítě do speciální školy. Novela navíc neposílá do systému více peněz, je proto nezbytné současně připravit a schválit reformu financování regionálního školství,“ uvedl Filip Rameš, manažer Nadace Open Society Fund Praha.

Na novelu naváže katalog podpůrných opatření zpracovávaný v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Vedoucí projektu Jan Michalík z Univerzity Palackého proto na setkání představil detaily jednotlivých opatření.

„Změna zákona je nutně doprovázena dalšími opatřeními přímo ve školách a na pedagogických fakultách, neboť řada učitelů není na aplikaci podpůrných opatření připravena. Přitom učitel je základním stavebním kamenem celého systému. Bez jeho fundovanosti, nasazení a náležitého ohodnocení nemůže navržený model nikdy fungovat,“ řekla ombudsmanka Anna Šabatová.

Nadace Open Society Fund Praha, jedna z pěti největších nadací v Česku, se oblasti školství dlouhodobě věnuje. Hájí rovné šance na vzdělání pro všechny děti a přispívá k zavádění moderních metod do výuky. „Cílem dnešního setkání bylo zprostředkovat politikům nejrůznější pohledy na české školství. Věříme, že diskuse s různými aktéry přispěje k vyšší kvalitě projednávání zákonů,“ dodal Filip Rameš.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26599
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003