Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.02.2021 19:00

Zasílejte nominace na Roma Spirit 2014 v České republice!
08-07-2014  Tisková zpráva


Udílení cen Gypsy Spirit v roce 2013 (Foto: Kristýna Maková) Otevřená společnost, o.p.s. a Nadace Michaela Kocába vyhlašují 4. ročník cen Roma Spirit 2014 v České republice (původní název Gypsy Spirit). Jejich posláním je ocenit a popularizovat aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice.

„Generalizace, resp. házení všech Romů do jednoho pytle je rakovinou snah o zlepšení soužití majority s romskými spoluobčany. Roma Spirit dokazuje, že je na obou stranách řada poctivých lidí a činorodých organizací, které se zcela vymykají tomuto trapně zjednodušenému pohledu,“ říká Michael Kocáb, bývalý ministr pro lidská práva a zakladatel původního projektu Gypsy Spirit v České republice.

Letošní ročník se koná pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, a Anny Šabatové, Veřejné ochránkyně práv.

„Většina Čechů nevěří, že Romové mohou udělat něco pozitivního pro naši společnost, mají vůči nim hluboko zakořeněné předsudky. Dílem je to proto, že ve veřejném prostoru není moc informací o čemkoliv pozitivním týkajícím se Romů. Podíváme-li se na počet nominací a na kvalitu nositelů cen v předchozích ročnících, vidíme, že se u nás děje mnoho dobrého napomáhajícího k tomu, aby česká společnost byla solidární. Naším cílem je tyto informace vyřvat do světa, a českou společnost zase o trochu více otevřít,“ říká Czeslaw Walek, ředitel Otevřené společnosti, o.p.s.

Ocenění Roma Spirit 2014 se bude udělovat v následujících kategoriích:

1. Nestátní neziskové organizace (za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež)

2. Společnost-firma/zaměstnavatel (za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity)

3. Obec-město (za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity)

4. Osobnost (ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů)

5. Média (ocenění pro novináře/novinářku za objektivní anebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění)

6. Čin roku (za čin, který přispěl k záchraně života)

Roma Spirit 2014 opět vyvrcholí slavnostním předáním cen dne 10. prosince 2014 v Pražské křižovatce u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Během večera představíme nejen nominované organizace a jednotlivce, ale také mladé romské talenty a skvělé romské kapely.

Víte o lidech, kteří svým přístupem, prací či zcela nenápadně proměňují životní podmínky Romů a zaslouží si, aby se o nich vědělo? Napište nám o nich víc! Nominaci pošlete prostřednictvím vyplněného formuláře zde.

Nominovat může jednotlivec i organizace za rok 2013 a 2014 do 30. září. 2014. On-line nominační formulář naleznete na webových stránkách Otevřené společnosti, o. p. s.

Projekt se koná za finanční podpory Nadace ČEZ, Nadace Michaela Kocába, US Embassy a Open Society Foundations.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26530
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003