Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.09.2020 04:08

Organizace Progressive oslaví deset let od založení benefičním koncertem v pražské Malostranské besedě
06-03-2014  Kristýna Maková


Organizace Progressive se zabývá problematikou drogově závislých a snižováním dopadů závislosti na jejich okolí, ale vlastně i celou společnost. Od svého založení pomáhá i závislým Romům. V letošním roce oslaví Progressive deset let své činnosti benefičním koncertem. Více řekl Kristýně Makové výkonný ředitel Vojtěch Janouškovec:

Vojtěch Janouškovec (Foto: Kristýna Maková / Český rozhlas - Radio Praha) „Obecně prospěšná společnost Progressive je organizace, která už víc jak deset let pracuje v oblasti závislostí, v oblasti užívání nebo zneužívání návykových látek, konkrétně v práci s aktivními uživateli drog, s jejich rodinami, s jejich blízkými. Provozujeme terénní program pro uživatele drog, kontaktní centrum a program pracovní rehabilitace. To jsou takové tři hlavní projekty, které aktuálně vedeme.“

Oblast, které se věnujete, se říká terciární prevence. To je termín, který není veřejnosti moc znám. Vysvětlil byste nám, co to znamená?

„Oblast terciární prevence, alespoň v oblasti zaměřené na práci s uživateli drog, se především zabývá snižováním dopadů fenoménu užívání drog jako takového. A to snižování dopadů jak pro konkrétního člověka, který užívá drogy, tak pro celou společnost. Někdy můžete zaslechnout i termín harm reduction, to je to snižování rizik.“

Předpokládám, že se setkáváte často spíše s negativními ohlasy na vaši práci, že mnoho lidí nevnímá vaši práci tak, že byste snižovali rizika, která takový člověk pro společnost znamená, ale že se zabýváte lidmi, kteří jsou v podstatě společensky odepsaní. Jak na takové věci reagujete?

„Snažím se většinou smířlivě, i když je to pochopitelně náročné. I po těch deseti letech se s tím setkávám poměrně často. Musím říci, že se tomu ale nelze úplně divit, protože ta oblast není úplně známá, informací není příliš mnoho. Smysl je na první pohled poněkud skrytý a není úplně evidentní. Může se to opravdu zdát jako podpora užívání. Proč dáváte tomu člověku čisté injekční jehly, když on by drogy vůbec užívat neměl? Ono to opravdu není o podpoře.

My užívání drog nepodporujeme, neschvalujeme ho. Díváme se na to nicméně velmi pragmaticky, a to tím způsobem, že ačkoli se nám to nelíbí, a i když se snažíme tomu jako společnost předcházet a minimalizovat možnosti, jak je možné užívat drogy, i tak zde existuje poměrně značná skupina lidí, která ty drogy, konkrétně injekčně, užívá. Jedna z velmi efektivních možností, jak reagovat, je snižovat dopady, které to představuje pro celou společnost. Neřešit to, nezabývat se tím, může přinášet celospolečensky mnohem více rizik, než to řešit. Mluvím o rizicích infekčních onemocnění, samozřejmě je zde to hlavní, HIV/AIDS - toto onemocnění je stále velmi aktuální a stále velmi rizikové. Neexistuje opravdu žádná hranice mezi touto problematickou rizikovou skupinou a celou společností. A mluvím také o finančních dopadech, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak tito lidé svým chováním vytvářejí náklady na systém. Našim cílem je ta rizika, ty dopady snižovat, a tím do značné míry snižovat i náklady s tím spojené.“

Teď v pátek 7. března bude v Malostranské besedě v Praze koncert na podporu činnosti organizace Progressive. Řekněte nám o tom něco bližšího.

„Velmi rád vás pozvu. Jedná se o koncert, který jsme uspořádali k tomu desetiletému výročí organizace, které bylo završeno minulý rok. Je to benefiční koncert, bude se konat v pátek 7. března od 19:00. Vystoupí na něm zpěvačka Kateřina Svobodová se skupinou Tajemoje, legendární kapela Už jsme doma a akusticky-elektronická experimentální skupina At eye level. Výtěžek této akce poputuje na jeden z našich projektů, je to právě ten projekt, který se zabývá resocializací klientů a pracovním uplatněním aktivních uživatelů drog.“
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26362
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003