Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:38

Agentura pro sociální začleňování začne spolupracovat s Ostravou i Příbramí
31-01-2014  Agentura pro sociální začleňování


Vládní Agentura pro sociální začleňování začne od července pracovat v devíti nových místech na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Bude mezi nimi i Ostrava nebo Příbram. Na včerejším jednání o tom rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury.

Vybranými městy, obcemi a regiony jsou: České Velenice, Frýdlantsko, Chodov, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Příbram, Slaný, Veselí nad Moravou, Vrbno pod Pradědem (Agentura s nimi začne spolupracovat od začátku července 2014).

„Agentura v posledních letech v mnoha městech dokázala, že během tříleté spolupráce se situace v obci může v oblasti sociálního vyloučení výrazně změnit k lepšímu. Ke spolupráci se znovu hlásí především města, která nechtějí problémy chudoby, sociálního vyloučení, společenského napětí a soužití přehlížet, ale aktivně řešit. Jsem rád, že si řekla o podporu od Agentury. Jsem přesvědčený, že pouze spoluprací mezi samosprávami a státní správou se dá takto složitý problém řešit,“ komentuje výběr ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a dodává: „Jsem potěšený, že přibývá měst a obcí, které chtějí sociální problémy řešit a ne je vystrkovat za své hranice na úkor jiných.“

Sociální vyloučení se v Ostravě vztahuje také k problematice ubytoven pro sociálně slabé. Podle loňské kontroly úřadu práce jich v Ostravě funguje minimálně 45. Řada z nich není řádně zkolaudovaná k bydlení, přesto jejich majitelé vybírají za ubytování s nízkou kvalitou velmi vysoké částky. „Jsem rád, že budeme pracovat v Ostravě. Je to nejtěžší úkol a výzva nejen pro Agenturu, ale také pro Ostravu a její městské části. Jsme připraveni,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Jsem rád, že Agentura může začít spolupracovat také s Příbramí, kde si část obyvatel v poslední době stěžuje na zhoršenou bezpečností situaci ve městě. Můžeme přispět ke zklidnění situace dříve, než přeroste v protesty v ulicích,“ doplňuje k výběru ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Jako podstatné vidím i to, že podporu Agentury můžeme poskytnout v případě Frýdlantska i celému mikroregionu. Podmínkou úspěchu je dobrá spolupráce mezi obcemi v regionu, a takový předpoklad na Frýdlantsku je. Pak by měla být podpora celému území, včetně malých obcí, které samy nemají dostatek kapacit řešit tak závažné problémy, nejúčinnější,“ dodává Martin Šimáček.

Ke spolupráci s Agenturou se přihlásilo dvanáct obcí a měst z celé republiky. Zástupci každého z nich představili před členy Monitorovacího výboru Agentury aktuální situaci ve svých obcích i to, jaká opatření jsou města ve spolupráci s Agenturou ochotna přijmout.

Agentura bude v každém městě a obci působit po standardní dobu tří let. Během ní sestaví v obci takzvané Lokální partnerství složené ze zástupců obcí, neziskových organizací, škol, úřadů, zaměstnavatelů, policie a dalších, kteří se podílejí na sociálním začleňování. Pomůže městům a obcím sestavit strategický plán sociálního začleňování a zajistit finance pro jeho naplnění. Ty budou získávány převážně z dotačních titulů Evropské unie.

Součástí plánu bývá nejčastěji zajištění sociálních pracovníků a prostorů pro jejich činnost, podpora vzdělávání prostřednictvím školních psychologů a asistentů pedagoga nebo podpora zaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikací, podpory veřejně prospěšných prací, sociálních podniků nebo pomoc se zajištěním asistentů prevence kriminality.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády. V současné době působí ve 26 obcích a městech České republiky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26337
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003