Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:38

Vláda přijala sedm opatření pro předcházení sociálním nepokojům
11-12-2013  Agentura pro sociální začleňování


Protiromská demonstrace v Českých Budějovicích (Foto: Jiří Čondl, Český rozhlas) Vláda dnes schválila sedm opatření, která pomohou řešit důvody, které vedly v letošním roce k sérii protiromských nepokojů, mj. v Českých Budějovicích, Duchcově nebo Ostravě. Přijala usnesení, které ukládá ministerstvům konkrétní legislativní úkoly.

Návrhy opatření vzešly z jednání vládní Pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů, která zasedla za účasti předsedy vlády a ministra Peciny letos v létě. Odborné podklady pro tyto návrhy připravila vládní Agentury pro sociální začleňování. Původně bylo předloženo osm návrhů, včetně úkolu pro ministerstvo pro místní rozvoj předložit do pololetí příštího roku návrh legislativní úpravy sociálního bydlení.

„Materiál byl na vládu připraven s rozporem ministerstva, které jej uplatnilo i při jednání vlády, a úkol byl z návrhu usnesení vyňat,“ vysvětlil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který je zároveň pověřen řízením Sekce pro lidská práva.

„Je nutné systémově zasáhnout proti zneužívání dávek majiteli ubytoven. Stát také musí pomoci zajistit, aby lidé, kteří mohou pracovat, měli takovou možnost – zejména prostřednictvím motivační veřejné služby, ale také díky dobře promyšlené aktivní politice zaměstnanosti, která bude směřovat zejména do regionů s nejvyšší nezaměstnaností,“ uvádí k hlavním bodům přijatého usnesení Š

imáček. Generální ředitelství Úřadu práce vydalo v srpnu závazný pokyn pro úřady na celém území republiky. Týká se postupu při stanovování doplatku na bydlení. „Je třeba, aby byl postup při vyplácení doplatku na bydlení na všech místech republiky jednotný, aby vycházel z výše plateb za bydlení, která je v daném místě obvyklá a aby sankce, které z něj případně vyplynou, směřovaly spíše k ubytovatelům než ubytovaným,“ poznamenává k jednomu z úkolů pro ministerstvo práce Martin Šimáček.

Ministerstvo práce má také do konce března příštího roku předložit vládě návrh na obnovení odměňování lidí, kteří vykonávají veřejnou službu a návrh, jak dlouhodobě financovat sociální práci ve vyloučených lokalitách a jak zaručit, aby v místech, kde se nacházejí, byla garantována minimální kapacita sítě těchto služeb.

„Stát a jeho představitelé musí také přesvědčivou argumentací a jasným osobním postojem aktivně bojovat proti mýtům o údajném zvýhodňování jedné skupiny obyvatel, které se nyní nezadržitelně šíří zvláště prostřednictvím sociálních sítí, ale i dalších médií,“ uvádí k další části usnesení Martin Šimáček.

Ministru školství usnesení ukládá dokončit do konce června příštího roku přípravu novely školského zákona, která se věnuje i financování podpůrných opatření pro děti se specifickými potřebami. Ministerstvo spravedlnosti má do konce března ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vyhodnotit institut oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a případně navrhnout jiné nástroje na podporu oddlužování zadlužených a předlužených občanů.

Všechna ministerstva mají do konce května příštího roku předložit vládě souhrnnou informaci o plnění těchto opatření.

Pracovní skupina pro řešení sociálních nepokojů, která tato opatření vládě navrhla, byla zřízena na začátku tohoto roku v rámci evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku. Je složena ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu a Agentury pro sociální začleňování a má zajistit koordinovaný postup státní správy při řešení podobných situací.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26293
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003