Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:40

Agentura pro sociální začleňování nabízí obcím a městům spolupráci od července 2014
27-09-2013  Agentura pro sociální začleňování


Vládní Agentura pro sociální začleňování v příštím roce rozšíří svoji působnost do dalších obcí, měst a mikroregionů, které řeší problematiku sociálního vyloučení. V tuto chvíli je vypsáno výběrové řízení, ve kterém bude vybráno 9 obcí, se kterými začne Agentura spolupracovat od 1. července 2014.

„Obcím nabízíme dlouhodobou spolupráci na dobu minimálně tří let, podle potřeby i delší. Základem spolupráce je dohoda na společném konstruktivním řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách na území obce. Během spolupráce by mělo dojít ke změnám, které se významně pozitivně projeví jak v samotné sociálně vyloučené lokalitě, tak v jejím okolí. Měla by být zavedena opatření, která zlepší dostupnost předškolního a školního vzdělávání dětí, zvýší podporu zaměstnanosti, zlepší dostupnost a úroveň bydlení, zajistí síť potřebných sociálních a dalších služeb,“ představuje nabídku Agentury ředitel Martin Šimáček.

Spolupráce je založena na partnerství, které uzavře obec a Agentura s dalšími institucemi jako například školy, policie, zaměstnavatelé či neziskové organizace. Ti se poté společně podílejí na řešení sociální situace obyvatel, analyzují problémy v místě a zpracovávají systémové návrhy na jejich řešení. Výsledkem je Strategický plán sociálního začleňování, který je předložen Radě města a zastupitelstvu jako závazný dokument a který je posléze naplňován.

Na konci tříleté spolupráce by obec měla situaci zvládat samostatně, bez potřeby další podpory od Agentury. Ta posléze zůstává pouze vzdáleným partnerem – pomocníkem pro případ krizových situací.

„Za dosavadní působení Agentury se na různých místech z celé republiky již osvědčila řada systémových kroků, které Agentura nabízí obcím k využití. Osvědčený model postupu práce Agentury může vždy být specificky adaptován na podmínky daného města či obce,“ dodává Šimáček.

Podrobná pravidla výběrového řízení, přehled osvědčených kroků i dotazník k vyplnění pro uchazeče o spolupráci najdou zájemci na webové stránce Agentury na webové stránce Agentury (adresa: http://www.socialni-zaclenovani.cz/nabor). Přihlášku mohou města a obce podávat do konce listopadu.

Agentura pro sociální začleňování v současnosti spolupracuje s 26 městy a obcemi z celé republiky. Během roku 2012 bylo obcím a městům, které spolupracují s Agenturou, schváleno celkem 37 projektů na podporu sociálního začleňování hrazených z evropských i národních dotačních titulů. Ty projekty podpořily více než 10 tisíc osob. Letos v červnu Agentura po třech letech ukončila spolupráci s těmito 9 obcemi a městy: Bílina, Bruntál, Havířov, Jáchymov, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá /Toužim.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26131
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003