Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 23:10

Věřící Romové v Česku
01-09-2013  Magdaléna Trusinová


Romové v evangelickém kostele U Salvátora (Foto: Jana Šustová) Snesou většinoví věřící romského kněze? Umějí čeští faráři pracovat s věřícími Romy? Existuje segregace v církvích? Na tyto otázky hledá odpovědi Magdaléna Trusinová v pořadu Zaostřeno na církve.

Poslech pořadu v mp3

„Teď je ta pravá chvíle“

„Navzdory všem současným nesnázím a zklamáním stále věřím ve svůj sen. Je to sen, který je hluboce zakořeněn v Americkém snu. Sním o tom, že jednoho dne tento národ povstane a svým životem naplní smysl svého kréda: ‚Za samozřejmou pravdu pak pokládáme, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni,‘“ prohlásil před padesáti lety u Lincolnova památníku ve Washingtonu baptistický kazatel Martin Luther King Jr.

V jeho slavném proslovu mimo jiné zaznělo: „Teď je ta pravá chvíle splnit všechny sliby Demokracie. Teď je ta pravá chvíle vykročit z hluboké a ponuré rokle segregace na sluncem ozářenou cestu rasové spravedlnosti. Teď je ta pravá chvíle vyvést náš národ ze zrádných bažin rasového bezpráví na pevnou půdu bratrství. Teď je ta pravá chvíle otevřít brány možností pro všechny děti Boží.“

Evangelický farář Mikuláš Vymětal (Foto: Jana Šustová) V Česku znějí tato slova obzvlášť aktuálně - ve chvílích, kdy zemi křižují pochody nenávisti namířené proti Romům, je třeba slova M. L. Kinga Jr. připomínat, a to i mezi křesťany. I když církve se k současné situaci stavějí vesměs rozumně, je přesvědčen farář ČCE Mikuláš Vymětal: „Duchovní i laici se často modlí za pokojné soužití s Romy v České republice. Tento projev solidarity ovšem není příliš zřejmý a církve by měly vystupovat hlasitěji.“

Podle evangelického faráře by měli duchovní chodit na shromáždění na podporu Romů a svou přítomností vyjadřovat podporu lidem ohroženým pochody nenávisti. „Církve by tím mohly nově najít místo ve společnosti, které ztrácejí nebo opouštějí. Je to pro ně velká výzva dokázat to, v co věříme: že Bůh je Otcem všech lidí a že právě ti, kteří jsou na tom nejhůř, jsou Bohu nejmilejší,“ doplňuje Mikuláš Vymětal. Sám se angažuje např. v občanském sdružení Konexe nebo iniciativě Nenávist není řešení.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26065
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003