Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 08.04.2020 14:18

Pracovní skupina pod vedením zmocněnkyně pro lidská práva představila návrhy pro řešení sociálních nepokojů
01-08-2013  Agentura pro sociální začleňování


Protiromská demonstrace v Českých Budějovicích (Foto: Jiří Čondl) Vládní pracovní skupina pro řešení sociálních nepokojů, kterou svolala zmocněnkyně vlády pro lidská práva a jejíhož jednání se vzhledem k závažnosti situace zúčastnil i premiér Jiří Rusnok a ministr vnitra Martin Pecina, dnes projednala 8 návrhů na řešení eskalujících problémů v regionech. Pracovní skupina byla svolána na základě informací z terénu od Agentury pro sociální začleňování. Skupina předloží v co nejkratší době návrh opatření k projednání vládě.

„Sociální nepokoje se v posledních letech opakují, bohužel se však zvyšuje jejich intenzita i počet. Je to trend, na který musí vláda České republiky reagovat. Stejně jako na zvýšenou aktivitu pravicových extremistů, kterou nelze přehlížet. I když se odborníci shodují, že za nárůstem nepokojů nejsou jen nedostatečně řešené problémy sociálně vyloučených lokalit, ale také jistá míra nespokojenosti obyvatel Česka související s politickou a společenskou situací v Česku a hledání viníků především v romské populaci, musíme přijít s dostatečné razantním řešením situace právě sociálně vyloučených míst. K řešení musí přispět celá veřejná správa – starostové na území svých obcích, policie, ale také ministerstva. A o jejich úloze jsme dnes jednali,“ uvedl po jednání pracovní skupiny předseda vlády Jiří Rusnok.

„Výstupem dnešního jednání je soubor osmi konkrétních kroků, které skupina doporučuje k projednání vládě a ze kterých plynou další úkoly pro jednotlivé resorty. Jde například o potřebu přípravy zákona o sociálním bydlení, změny systému dávek pomoci v hmotné nouzi nebo o opětovné zavedení veřejné služby s bonifikací práce sociálně slabších,“ vyjmenovává některé z návrhů vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

„Státní správa musí změnit určité věci systémově. Musí zamezit zneužívání dávek majiteli ubytoven a současně s tím definovat sociální bydlení, které bude sloužit všem občanům Česka, kteří se ocitnou v krizové situaci. Musí pomoci zajistit, aby lidé, kteří mohou pracovat, měli takovou možnost – zejména prostřednictvím veřejné služby, ale také dobře promyšlené aktivní politiky zaměstnanosti, která bude směřovat zejména do regionů s nejvyšší nezaměstnaností,“ říká Monika Šimůnková.

„Jedním z nejzásadnějších témat, kterým se návrhy věnují, je potřeba zajištění dostatečných kapacit sociálního bydlení. Současná situace, kdy se tisíce lidí dostávají do složité sociální situace kvůli tomu, že jsou pro ně jedinou možností, kde bydlet, předražené ubytovny, je nadále neúnosná,“ dodává Šimůnková.

Tyto návrhy vycházejí z třicetistránkového podkladového materiálu, který pro pracovní skupinu připravili odborní pracovníci Agentury pro sociální začleňování. Vycházejí v nich ze svých zkušeností z míst, kde Agentura působí, i z dalších míst republiky, která řeší problematiku sociálního vyloučení.

„Tento materiál je jedním z nejkomplexnějších materiálů, který může pomoci řešit situaci sociálního vyloučení v České republice. Upozorňuje na to, že kromě toho, že některá radnice dostatečně neřeší problémy, které se vyskytují na území jejich obce, ani stát nemá dostatek systémových nástrojů pro řešení některých oblastí. Přijetí těchto návrhů může výrazně pomoci obcím v tom, aby situaci mohly úspěšně řešit. Samy obce si o zavedení některých opatření, která návrh obsahuje, opakovaně říkaly,“ vysvětluje ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Pracovní skupina dále navrhuje, aby do obcí se sociálně vyloučenými lokalitami byly zacíleny prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, aby byla obnovena bonifikace za výkon veřejné služby, aby byla dokončena novelizace školského zákona včetně reformy financování regionálního školství a aby byla garantovaná minimální kapacita sítě preventivních sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Vytvoření pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů schválila vláda v srpnu loňského roku. Skupina je svolávána pouze v případě výskytu závažnějších sociálních nepokojů v regionech. Tvoří ji kromě vládní zmocněnkyně a náměstci ministrů práce, školství, vnitra, průmyslu a pro místní rozvoj a ředitel Agentury pro sociální začleňování. Jejím cílem je, aby postup státní správy a resortů při řešení podobných situací byl co nejvíce provázaný a koordinovaný.

V tuto chvíli byla skupina svolána poprvé v reakci na opakující se protiromská shromáždění v Českých Budějovicích a v Duchcově a možné hrozbě podobných demonstrací i v dalších městech.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25963
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003