Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.06.2020 04:13

Šestnáctý ročník literární soutěže Romano suno začíná na Mezinárodní den Romů
03-04-2013  Nová škola


Účastníci soutěže Romano suno z roku 2010 (Foto: Jana Šustová) Literární a výtvarná soutěž Romano suno, vyhlašovaná každoročně obecně prospěšnou společností Nová škola, vstupuje do šestnáctého ročníku. Od roku 1996 oceňuje žáky základních a středních škol, kteří ovládají romštinu nejen v mluveném, ale i v psaném projevu.

Smyslem soutěže je umožnit dětem popsat svět kolem sebe vlastníma očima a uplatnit znalost jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak pomáhá poznat svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny.

Pro mnohé ze soutěžících je jejich příspěvek vůbec první zkušeností literárně se vyjádřit v romštině. Každoročně si soutěžící mohou vybrat buď z navrhovaných témat, anebo zvolit téma vlastní. „Kvůli možnosti zapojit do soutěže také děti a mladé lidi, kteří mají k romštině vztah, ale neovládají ji na dostatečné úrovni, je letos už druhým rokem vyhlášeno navíc téma, pojednávající o vztahu pisatele k romštině, To může být zpracováno v češtině,“ přibližuje změnu koordinátorka Marie Bořkovcová. Soutěžící se mohou vyjádřit také výtvarnou formou.

8. dubna – na Mezinárodní den Romů – se dozví soutěžící témata letošního ročníku. Na samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (30. června 2013). Slavnostní vyhlášení nejlepších literárních i výtvarných příspěvků proběhne na konci kalendářního roku. To nejlepší se také objeví (i českém a anglickém překladu) ve sborníku Romana suna 2013.

Soutěže se každoročně účastní stovky dětí ze základních a středních škol po celé republice. „V roce 2012 dorazilo do Nové školy 316 příspěvků, z nichž porota vybrala 44 vítězů a čestných uznání ve čtyřech věkových kategoriích výtvarné i literární soutěže. O vítězných příspěvcích rozhodovala romsko-česká porota, v níž zasedl například spisovatel Petr Šabach nebo výtvarnice Ladislava Gažiová,“ uvedla koordinátorka akce Marie Bořkovcová.

Více o soutěži najdete na www.novaskolaops.cz.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25696
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003