Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.06.2020 04:17

Projekt „Pošli to dál“ nabízí mladým Romům přípravu na střední a vysokou školu, zároveň je učí být přínosem pro romskou komunitu
08-02-2013  Slovo 21


Pošli to dál (Autor: Slovo 21) „Pošli to dál“ – nabádá projekt občanského sdružení Slovo 21, které kromě jiného dlouhodobě pracuje s romskou mládeží, především při přípravě na přijímací zkoušky na střední, ale i vysoké školy. Zatímco v předešlých devíti letech v rámci nejrůznějších projektů připravovali uchazeče o studium zkušení lektoři z řad pedagogů, nový projekt přichází s inovací – zavádí totiž princip přenosu zkušeností mezi všemi zapojenými věkovými kategoriemi a přímo poskytuje chybějící pozitivní vzory. Případní zájemci se do kurzů můžou hlásit už teď.

V praxi to znamená, že romští studenti středních škol, kteří navštěvovali – a v rámci pokračování projektu stále navštěvovat budou – přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy, budou sami lektory svých mladších vrstevníků, kteří by rádi uspěli u „přijímaček“ na střední škole. Od září do prosince projekt financovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a probíhal ve 4 regionech – v Praze, Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Ve stejných krajích doučování a příprava na střední a vysoké školy pokračuje také od ledna a potrvá až do konce školního roku. Pro úspěšnost se jej rozhodlo znovu finančně podpořit MŠMT ČR a nově i mezinárodní organizace Romský vzdělávací fond.

„Chceme maximálně zapojit romské studenty středních škol do projektu tak, aby i oni sami byli nejen účastníky, ale zároveň i participanty. Tento princip učí jednu podstatnou věc – za to, že něco dostávám, mohu také něco dát, a tím přispět také vlastní komunitě. „Jsme přesvědčeni, že je důležité motivovat žáky už od základních škol, doprovázet je na školy střední a podpořit v rozhodnutí studovat i školu vysokou,“ vysvětluje koordinátorka projektu Denisa Miková. Dodává, že studenti, kteří v projektu působí zároveň jako lektoři, oceňují především získání pracovních zkušeností a navázání spolupráce s neziskovou organizací, která má v oblasti integrace Romů a cizinců do společnosti dobré jméno nejen v Česku, ale i za jeho hranicemi.

Kromě samotného doučování a přípravy na střední a vysoké školy nabízí projekt „Pošli to dál“ také poradenskou podporu, romské žáky a studenty připraví na přechod na vyšší stupeň vzdělávání, popřípadě jim poradí s výběrem středoškolského nebo vysokoškolského oboru. Studenti, kteří se chystají na vysokou školu, budou mít také možnost poznat akademické prostředí prostřednictvím mentora – vysokoškolského romského studenta. Ten svého mladšího vrstevníka seznámí například s tím, jak to na akademické půdě chodí a vysvětlí mu, že není čeho se obávat.

„Romští žáci a středoškoláci se nemohou obrátit na své rodiny o radu, protože sami rodiče nemají jasnou představu o systému středního a vysokého školství a následného uplatnění,“ říká Martina Horváthová ze sdružení Slovo 21. To Pro romské uchazeče o studium na VŠ dokonce provozuje webovou stránku www.dzadureder.cz, která soustřeďuje důležité informace pro rozhodování o oboru dalšího studia. Úspěšnost absolventů přípravných kurzů se při přijímání na vysoké školy v dlouhodobém průměru pohybuje kolem 60 %.

Občanské sdružení Slovo 21 je nevládní nezisková organizace založená v roce 1999 s cílem podporovat boj proti rasismu a diskriminaci, rozvíjení dodržování lidských práv, vytváření rovných příležitostí a napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. S přípravou a doučováním romských žáků a studentů má devítiletou zkušenost.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25640
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003