Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:36

Agentura pro sociální začleňování: šance na práci pro 500 nezaměstnaných lidí ze severu Čech
22-08-2012  Agentura pro sociální začleňování


Údržba zeleně - ilustrační foto V šesti severočeských a jednom moravském městě vzniklo přes léto za podpory Agentury pro sociální začleňování 10 projektů na podporu zaměstnanosti z prostředků strukturálních fondů. Téměř pět stovek lidí s nízkou kvalifikací by mělo projít kvalifikačními kurzy a část z nich poté získá stálé zaměstnání na místech, která vzniknou v rámci projektů. Budou se podílet na údržbě zeleně, zahradnických nebo stavebních pracích. Projekty jdou do hodnocení na ministerstvo práce, v průběhu podzimu bude jasné, zda uspěly.

Pokud budou podané žádosti schváleny, začnou tyto projekty od března příštího roku fungovat například v Rumburku, Krásné Lípě, Děčíně, Mostu nebo Jirkově.

Pokud budou podané žádosti schváleny, začnou tyto projekty od března příštího roku fungovat například v Rumburku, Krásné Lípě, Děčíně, Mostu nebo Jirkově.

„Pracujeme ve 24 městech a nezaměstnanost patří mezi největší problémy. Proto pomáháme našim partnerům využit evropské finanční prostředky na podporu zaměstnanosti. Přes léto se podařilo ve spolupráci s vedením měst a neziskových organizací uzavřít deset velkých projektových žádostí, které zlepší kvalifikaci lidí bez práce a pomohou jim vrátit se na pracovní trh. Část z těch, kteří kurz úspěšně dokončí, bude rovnou zaměstnána na pracovních místech, která díky projektu vzniknou,“ popisuje ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. „Všechny tyto projekty vznikly v místech, kde je dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti mezi 12 a 15 procenty,“ dodává.

Například město Rumburk připravilo projekt s názvem Zelený Rumburk, v němž získá kvalifikaci a pracovní místo na údržbu veřejné zeleně 16 osob starších 50 ti let. Stejný počet pracovních míst navíc i pro mladé do 25 let s nízkým vzděláním nabídne projekt Práce v Českém Švýcarsku připravený městem Krásná Lípa. Oblastní charita Most zařadí do rekvalifikačních kurzů na zahradníka, obráběče kovu či nepedagogického pracovníka v sociálních službách 40 uchazečů o zaměstnání. Obdobné projekty připravily i sdružení RADKA o.s. v Kadani a město Jirkov.

„Všechny uvedené projekty vznikly ve spolupráci obce nebo neziskové organizace s Agenturou pro sociální začleňování. Při přípravě projektů pomáháme nejen se samotnou projektovou žádostí, ale přinášíme především zkušenost z jiných měst, takzvané dobré praxe, které se jinde osvědčily,“ říká Martin Šimáček.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25296
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003