Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 22:54

Doprovodné výstavy před festivalem Barevná devítka ukazují i odvrácenou tvář země
21-08-2012  Tisková zpráva


Festival Barevná devítka přibližuje vzdálené země, přináší kulturu a tradice z různých kontinentů, seznamuje s lidmi z mnoha krajin a ukazuje, jak se žije jinde na světě. Na festivalu se můžete výborně pobavit a procestovat si více jak 20 zemí, které se v rámci programu prezentují. Letos přizvali organizátoři ke spolupráci také dvě neziskové organizace, společnost Člověk v tísni a humanitní centrum Dialog, které se zaměřují na chudé oblasti světa a které představují svou činnost na dvou různých výstavách ještě před zahájením festivalu.

Člověk v tísni na festivalu pořádá soutěže pro děti i dospělé, představuje nejen svoje projekty a problémy v rozvojových zemích v souvislostech. Od pondělí 13. srpna je otevřena výstava na radnici Městské části Praha 9 s názvem VODA NAD ZLATO. Přináší fotografie, na nichž přední česká fotografka Alžběta Jungrová loni na jaře zachytila život běžných lidí v Etiopii. Každodenní realita je zde bezprostředně ovlivňovaná nedostatkem čisté pitné vody. Člověk v tísni se od roku 2010 věnuje kampani s názvem Cena vody. Cílem je informovat českou veřejnost o globálních problémech s nedostatkem a špatnou kvalitou vody v rozvojových zemích. Záměrem je, aby se česká veřejnost mohla sama aktivně zapojit do řešení těchto problémů a pochopila je v souvislostech.

Víte, co se stane, když v Etiopii dlouho neprší? Nebo jak daleko musí Afričanky chodit pro vodu? I o tom je výstava VODA NAD ZLATO. Autorka fotografií k ní uvádí: „Byla to má druhá cesta do Etiopie, tentokrát v těsné spolupráci s Člověkem v tísni. Projeli jsme zemi až na hranice se Súdánem, kde je problém s nedostatkem vody nejhorší. Snímky ukazují smutnou etiopskou realitu.“

Centrum Dialog připravuje výstavu fotografií zachycujících obrázky ze života afrických dětí. Její vernisáž proběhne v nákupní Galerii Fénix v Praze 9 v úterý 21. srpna. Na výstavě jsou portréty dětí z hlavního města Guiney Conakry či blízkého okolí a z Nairobi v Keni. Snímky zachycují děti ve škole a při každodenních činnostech na pozadí chudých podmínek, ve kterých se děti učí, hrají si a vyrůstají. Fotografie vznikaly od roku 2005 až do letoška, jejich autorky Lucie Chocholatá a Lucie Tamášová jsou zároveň koordinátorkami projektů v Africe.

„Fotografie jsou tematicky zaměřené na děti z chudých oblastí Afriky, kam naše sdružení směřuje svou rozvojovou činnost. Podporujeme zejména vzdělávání dětí prostřednictvím Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku,“ uvádí autorka snímků. Jde o financování a pomoc ve vzdělávání dětí, které vyrůstají v naprosto chudých podmínkách. Tyto děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe. "Adoptivní rodič" z Evropy, kterým může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma, mu hradí školné, učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje dítěti pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají děti jinde ve světě. Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku přináší mnohem víc než jednoduchou ekonomickou výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami. Podstatným rysem takovéto spolupráce je i začlenění humánních hodnot do přístupu k dětem a jejich výchově – výchova k nenásilí, nediskriminaci a solidaritě.

Sledujte aktuální informace na internetu nebo facebooku akce.
barevnadevitka.cz
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25284
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003