Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 27.10.2020 22:24

Slovenští poslanci na Tour de Roma
26-07-2012  Miroslav Strelec


Alojz Hlina (Foto: obycajniludia.sk) Řešení romské otázky na Slovensku rozdělilo po pěti dnech prožitých v romských osadách dvojici poslanců parlamentu Igora Matoviče a Alojze Hlinu. Na Tour de Roma vyjeli 16. června ve společném karavanu, po návratu chce problémy Romů řešit každý po svém. Igor Matovič respektuje postoje svého stranického kolegy, ale s jeho návrhem se nesouhlasí. Alojz Hlina totiž podle něho navrhuje jedno řešení. Matovič by upřednostnil komplexní balíček. Více k tématu Miroslav Strelec.

Poslanec Alojz Hlina představil poměrně tvrdá opatření, která by měla pomoct romské komunitě překonat živoření z posledních dvaceti let:

“Stát si musí definovat, kolik dětí v rodině je schopný podpořit. Buďme zodpovědní, nelžeme si. Dvě nebo tři děti v rodině? Takto stojí otázka, ne jinak.”

Čím dřív si to vydefinujeme, tím dříve vytvoříme prostředí, ve kterém se vyhneme tragédiím, tvrdí poslanec Hlina.

“Neříkám, že někdo nemůže mít deset dětí, sedm dětí. To je svobodná volba každých rodičů. Podpora státu by ale měla končit po druhém nebo třetím dítěti.”

Druhým opatřením, které chce Hlina v parlamentu prosadit, je zrušení příspěvku při narození dítěte. Tvrdí totiž, že jde o ďábelské peníze, které způsobují utrpení v některých romských komunitách. Někde způsobují to, že děti se rodí do stoky, prožijí život ve stoce, a žijí tak úplně nedůstojný život, myslí si poslanec. Právě tyto dva Hlinovy návrhy se nesetkaly s pozitivní odezvou u jeho stranických kolegů – Igora Matoviče a Petra Polláka.

Hovoří poslanec Matovič:

Igor Matovič (Foto: www.facebook.com/igor.matovic.7) “Našim cílem není umělá názorová jednota, ale hledání pravdy. Možná hledání pravdy i při názorové nejednotnosti, konfrontaci, někdy i hádce a polemice o některých navrhnutých řešeních.”

Matovič za pět dní v romských osadách zjistil, že nepodchycením výchovy dětí zůstávají v podstatě závislé na sociálním systému, že rodičovský příspěvek při narození dítěte nezodpovědní rodiče nepoužívají na pokrytí potřeb dítěte, respektive že systém motivuje děti po ukončení školní docházky pobírat sociální dávky.

“Určitě bychom chtěli změnit systém tak, aby se neplatily příspěvky za to, že děti chodí do školy. To je prostě normální, že děti musí chodit do školy. Do budoucna by tedy neměla existovat nějaká podobná sociální dávka. S nějakým takovým návrhem tedy přijdeme. Stejně tak asi není správné, aby lidé, kteří sice vyloženě nezneužívají sociální systém, ale páchají přestupky a trestné činy, pobírali sociální dávky. Nechť dostanou jedno teplé jídlo denně. Jak ale jednou řeknou, že jsou společenskými vyvrheli tím, co páchají, budeme se k nim také tak chovat. Toto jsou tedy změny, které určitě navrhnout chceme.”

O konkrétních řešeních Matovič zatím hovořit nechce. Shrnul svá zjištění do 14 bodů, ze kterých mají vyplývat následná řešení.

Pokračuje poslanec a romský aktivista Peter Pollák:

Peter Pollák (Foto: obycajniludia.sk) “Krokem dopředu je už to, že budeme upozorňovat na to, že ne všichni Romové jsou stejní, že Romové nejsou homogenní skupinou, a i přesto mají lidé, kteří tvoří hodnoty, podobné problémy jako má většina Romů na Slovensku. Protože i mě neobsloužili v restauraci, i mě vyhodili z diskotéky. I když mám vysokou školu a titul před i za jménem, nemohl jsem se k některým službám dostat jen proto, že jsem Rom. Když na tyto věci upozorníme a budeme mluvit o tom, že Romové nemají stejný přístup ke službám nebo k něčemu, k čemu ostatní obyvatelé přístup mají, na Slovensku se to může změnit. Tito úspěšní Romové totiž nepotřebují řešit své existenční problémy, potřebují řešit například to, aby je lidé třeba nevnímali jako 'špinavé cikány'.”

O podpoře svých návrhů chce Alojz Hlina hovořit s poslanci vládní strany SMER. V případě neúspěchu avizuje tvrdší a radikálnější opatření:

“V případě, že neprojdou návrhy, které budou řešit tyto klíčové věci, v září obeznámím premiéra s připravovaným právním podáním žaloby k mezinárodnímu trestnímu soudu. Co bude předmětem podání, oznámím v září, už teď ale mohu říct, že si ho nikdo zarámovat nedá.”

Na začátku léta avizovala dvojice poslanců Matovič a Hlina pokračování své cesty po romských osadách i v měsíci srpnu. V současnosti, když jsou jejich názory na řešení romské otázky rozdílné, je však další společná Tour de Roma nejasná.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v mp3
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25138
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003