Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 26.02.2020 15:17

Otevřená výzva pro romské spisovatele
02-05-2012  


Logo občanského sdružení Kher Občanské sdružení KHER vyhlašuje otevřenou výzvu pro romské spisovatele k účasti na projektu vydání sbírky romských pohádek. Jejím cílem je jednak podpora romských autorů (známých i neznámých, etablovaných i dosud nepublikujících) v tvorbě tohoto tradičního žánru romské lidové slovesnosti, jednak zpřístupnit prostřednictvím nových médií pohádkovou tvorbu veřejnosti.

Romští autoři žijící nebo pocházející z České nebo Slovenské republiky mohou své pohádky zasílat nejpozději do 15. června na emailovou adresu nakladatelstvi.kher@seznam.cz nebo na níže uvedenou poštovní adresu, a to v romštině, případně češtině nebo slovenštině (u romského originálu je vítaný vlastní překlad do jednoho z uvedených majoritních jazyků, není ale nutností).

Z došlých textů pak budou vybrány ty, jež budou zařazeny do této pohádkové sbírky. Ta bude publikována ve formě elektronické knihy a bude zdarma ke stažení na stránkách nakladatelství a dalších serverech. V případě získání finanční dotace je v budoucnu možné také vydání tištěné verze.

O výsledku otevřené výzvy, respektive o zařazení či nezařazení autorských děl do sbírkové knihy, budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni nejpozději do konce července 2012.

Podmínky účasti:

- Účastnit se mohou romští autoři žijící nebo pocházející z České nebo Slovenské republiky.

- Text musí být napsán v romštině, případně češtině nebo slovenštině (u romského originálu je vítaný vlastní překlad do jednoho z uvedených majoritních jazyků, není ale nutností).

- Přihlášené texty musí být opatřeny celým jménem a kontaktními údaji autora.

- Autoři svým přihlášením do otevřené výzvy souhlasí s redakcí a korekturou textů a s publikací přihlášených textů ve výše zmíněné knize, a to bez nároku na honorář, jelikož publikace vzniká bez jakékoliv finanční podpory.

- Autoři své texty zašlou nejpozději do 15. června 2012 na emailovou adresu nakladatelstvi.kher@seznam.cz nebo na poštovní adresu: KHER, Veverkova 33, Praha 7 170 00.

Nakladatelství KHER vzniklo v roce 2012 jako občanské sdružení, které si především klade za cíl podporovat, rozvíjet a propagovat literatury Romů a romského jazyka a současně vytvářet platformu, kde romští autoři budou moci snáze publikovat a čtenářům zpřístupňovat svoji tvorbu. Nakladatelství se primárně specializuje na vydávání elektronických publikací.

Kontakty:

Lukáš Houdek, +420 604 463 676 Radka Steklá, +420 773 231 155 nakladatelstvi.kher@seznam.cz

Na internetových stránkách právě pracujeme. Prozatím najdete více informací o nás na www.facebook.com/nakladatelstvikher
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24926
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003