Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 14.08.2020 13:10

Naděje pro sociální začleňování
06-02-2012  Naděje


Dnem 1. února 2012 zahájilo občanské sdružení Naděje realizaci nového projektu Naděje pro sociální začleňování č. CZ.1.04/3.2.01/19.00286 podpořeného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V oblasti sociálního začleňování zejména ve vyloučených romských lokalitách se Naděje angažuje již od počátku svého působení v Roudnici nad Labem v roce 2006. Sociální práce při začleňování sociálně vyloučených je od té doby hlavní součástí působení ve městě. Zájem o tuto problematiku vedl organizaci také k účasti na práci lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády České republiky.

Aktivity lokálního partnerství a partnerstvím generované materiály vyzdvihly nutnost rozšíření sociálních služeb v oblasti začleňování. Toto téma rovněž akcentuje aktuální městský komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Právě tyto důvody a také vlastní zkušenosti ze sociální práce, vedly organizaci k rozhodnutí připravit projekt pro zajištění a rozšíření sociální služby terénního programu ve prospěch sociálně vyloučených. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a dobrá spolupráce s Městem Roudnice nad Labem významně přispěly k úspěšnému schválení projektu.

Cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit sociální službu terénního programu a přispět tak k sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených z Roudnice nad Labem a Straškova-Vodochod. Cílovou skupinu projektu tvoří obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit, projekt podpoří minimálně 285 osob v Roudnici nad Labem a 15 osob ve Straškově-Vodochodech.

Důraz se bude klást na řešení problematiky nezaměstnanosti cílové skupiny a sociální integrace osob, ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených. Projekt bude participovat na redukci základní příčiny sociálního vyloučení, jako je nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, nevyhovující či nejisté bydlení, zadluženost. Svých cílů chce dosáhnout poskytováním sociální služby terénního programu s poradenstvím v nezaměstnanosti. Stěžejní aktivity projektu budou provádět dva terénní sociální pracovníci, dva terénní pracovníci v sociálních službách. Odborní pracovníci budou vyhledávat, kontaktovat a spolupracovat s klienty přímo v jejich přirozeném prostředí. Zde s nimi budou řešit problémy, spojené se sociálním vyloučením, jako je finanční destabilizace a zadlužení rodin, nevyhovující bytová situace, špatný přístup k sociálním službám a nezaměstnanost. Při řešení nezaměstnanosti pak bude působit pracovník poradenství v nezaměstnanosti.

Projekt byl podpořen na dobu tří let.




The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24726
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003