Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.09.2020 02:12

Ombudsman kritizuje růst případů cenové diskriminace
13-09-2011  Gabriela Grmolcová, Milan Kopp


V Česku přibývá podle ombudsmana diskriminačních případů cenového rozlišení. Typické je například poskytování slev pouze například občanům České republiky nebo zvedání cen, které vyloučí určitou etnickou skupinu.

Právníci veřejného ochránce práv zveřejnili příklady, většinou ale nejmenovali konkrétní podniky. Jednalo se například o Karlštejn, kde nabízeli českým návštěvníkům nižší ceny než cizincům, přičemž údaje o slevě byly psány českým jazykem.

Dalším příkladem je zákaz vstupu Poláků na fotbalový stadion, nebo ceny na diskotékách, které pořadatele zvýší tak, že se tam nedostanou Romové. To vše je podle ombudsmana v rozporu s dobrými mravy a majitelům těchto zařízení tak hrozí sankce.

Veřejný ochránce práv proto vydal doporučení, kterými by se podnikatelé, provozovatelé a organizátoři měli řídit.

Právníci ombudsmana ale nejsou ve všem za jedno s orgány státní správy v názorech na rozlišování cen. Údajně se ze strany státní správy jedná až o hon na poskytovatele slev.

Podle nich je rozlišování cen legitimní s ohledem na jeho ekonomický přínos. A proto ne všechny případy jsou nelegitimní. Právníci ombudsmana například nepovažují za diskriminační poskytnutí studentské slevy seniorům nebo odmítnutí podat dětské jídlo.

Také odlišnosti u vstupného na společenské akce u místních a ostatních návštěvníků není podle ombudsmana v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak zvýhodnění žen či mužů na různých sportovních nebo tanečních akcí, kam chtějí organizátoři z ekonomických důvodů nalákat opačné pohlaví.

Nesmí ale překročit zákon, to znamená rozlišování z důvodů státní nebo rasové příslušnosti, sexuální orientace a podobně.

Možné, dovolené a žádoucí

Jana Kvasnicová, právnička z oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv v Ozvěnách dne poznamenala, že ohrožení diskriminací jsou zejména občané staršího věku. „Potenciálně diskriminovaní jsou spíše starší lidé.“

„Snažili jsme se předestřít, že cenové rozlišování s ohledem na jeho ekonomický význam je možné, dovolené a žádoucí. Nicméně obchodníci by se neměli dopustit zásahu do lidské důstojnosti.“

„Naopak diskriminací není situace, kdy obchodník zvolí slevu pro skupinu, která nemá typicky o nějakou službu zájem,“ uvedla Kvasnicová a jako příklad uvedla volný vstup pro ženy na fotbalové utkání. „Je to v pořádku, protože organizátor se nesnaží někoho vyloučit, ale naopak přilákat.“Celý příspěvek najdete zde: www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/947482
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24273
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003