Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 11:55

Romská sobota na hradě Veveří
02-08-2011  Lucie Křížová


Hrad Veveří (Foto: www.hradbezvyhrad.cz) Občanské sdružení Hrad bez výHrad ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně a dalšími partnery připravili na sobotu 6. srpna 2011 od 10:00 do 22:00 tematicky zaměřený program pod názvem „Romská sobota“, který proběhne v prostorách na Příhrádku Státního hradu Veveří.

Smyslem a cílem připravované akce je nejen přiblížit návštěvníkům Státního hradu Veveří historickou provázanost romské minority s kulturou a tradicemi na Moravě, ale i umožnit vzájemné setkání jednotlivců a institucí, které mají co do činění s vzájemnými vazbami Romů na majoritní společnost.

Jádrem programu dne bude zajímavý kulturní program, který návštěvníkům umožní poznat romskou kulturu (hudba a tanec) i aktivně zapojit účastníky do zajímavých poznávacích soutěží zaměřených na romskou komunitu. Návštěvníci uslyší tradiční cimbálovou muziku Horváthovci, kapelu Raba Band a představí se zde také brněnská taneční skupina Čercheňa.

Pro rodiny a děti budou připraveny tematické atrakce s vazbou na romské tradice. Děti si tak budou moci například vyzkoušet techniku známého romského výtvarníka Rudolfa Dzurka, tzv. sypaných obrázků. V historických prostorách bývalé hradní kovárny bude instalována krátkodobá výstava výšivek romské výtvarnice Markéty Šestákové s názvem „Život jako vyšitý“.

Zajímavým zpestřením bude i nabídka tradičních romských pokrmů.

Další informace najdete na stránce www.hradbezvyhrad.cz
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24057
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003