Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 23:17

Příjmová chudoba ohrožuje v Česku 9 procent lidí
15-07-2011  Milan Kopp, Jaroslav Skalický


Český statistický úřad (Foto: Tomáš Adamec) Děti do 17 let jsou v Česku nejvíc ohroženy chudobou. Podle pravidel Eurostatu patří v Česku do skupiny lidí ohrožených chudobou osoby, jejichž čistý roční příjem se pohybuje kolem 120 tisíc korun. Zároveň žijí v průměrné domácnosti, která má dvě až tři osoby.

Podle předsedkyně Českého statistického úřadu Ivy Ritschelové bylo v roce 2009 ohroženo příjmovou chudobou v Česku 936 tisíc lidí, o 50 tisíc víc než v roce předchozím:

„Došlo k určitému obratu v dlouholetém trendu. Když se podíváme na poslední tři, čtyři roky, tak docházelo ke snižování této míry a v roce 2009 došlo k mírnému navýšení, a to ve všech sledovaných skupinách.“

Průměrný čistý roční příjem na osobu v Česku byl v roce 2009 143 tisíc korun. Podle Ivy Ritschelové se příjem počítaný i na děti zvýšil v roce 2009 proti předchozímu roku pouze o tři tisíce.

„Toto navýšení bylo spojeno s vyššími výplatami sociálních dávek, vyššími příjmy z pronájmu, či z pojištění. A nikoli s vyššími příjmy, které pocházejí ze zaměstnání nebo z podnikatelské činnosti.“

„Takže tady bychom asi mohli říci, že určitým způsobem je tento trend spojen s ekonomickou krizí,“ uvedla Ritschelová.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24037
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003