Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:38

Agentura pro sociální začleňování odchází po třech letech ze šesti měst
30-06-2011  Agentura pro sociální začleňování


Po tříleté spolupráci ukončuje k 30. červnu vládní Agentura pro sociální začleňování působení v polovině tzv. pilotních lokalit. Zároveň začíná působit v deseti nově vybraných a bude tak spolupracovat s celkem 26 obcemi a městy. Pěti ze šesti měst však bude nadále poskytovat podporu pro nastartované projekty nebo při řešení krizových situací.

Agentura odchází z následujících míst: Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Roudnice nad Labem a Slezská Ostrava. Rozhodli o tom v únoru členové Monitorovacího výboru Agentury, který je jejím kontrolním orgánem složeným z odborníků a zástupců vybraných ministerstev. Tři roky jsou standardní doba, za kterou má Agentura zajistit ve spolupráci s městy nastartování změn v sociálně vyloučených lokalitách a předat řízení nastavených integračních politik a projektů do rukou měst. V šesti z nich aktuálně Agentura ukončuje své působení, v šesti dalších bude naopak z rozhodnuti Monitorovacího výboru pokračovat až do konce roku 2012.

„Pro pilotní fázi ověřování účinnosti práce Agentury byla cíleně vybrána města a obce s rozdílnou velikostí, v různých částech republiky i s rozdílnou zkušeností s procesy sociálního začleňování. I přes úvodní komplikace se během této doby podařilo nasbírat řadu cenných poznatků, které budou v budoucnu využity pro další práci Agentury a již dnes jsou zužitkovávány při vstupu do dalších lokalit. Celkově si myslím, že je projekt Agentury velmi užitečný a daří se mu přinášet tolik potřebné propojení státní správy a místních subjektů na poli sociálního začleňování,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

„Je to poprvé, kdy Agentura ukončuje činnost v některých městech. Máme z toho rozporuplné pocity. Někde odcházíme od rozdělané práce a víme, že tři roky nestačily, abychom si mohli říci: tady jsme nastartovali důležité změny a situace se bude díky naší intervenci nadále zlepšovat. Mám na mysli například Jesenicko,“ uvedl ředitel Agentury Martin Šimáček. „Osobně se budu o situaci na místě stále zajímat a Agentura bude nejméně do roku 2012 podporovat realizaci osmi velkých projektů, které jsme pomohli připravit a které se právě rozebíhají.“

„Jsou ale místa, odkud odcházíme s tím, že jsme odvedli dobrou práci, připravili velké systémové projekty a další řízení lokálního partnerství Agentury předáváme do rukou obce, které jsme na to pomohli obstarat finanční prostředky. Teď mluvím například o Broumově,“ vysvětlil Šimáček.

Základní doba pro spolupráci Agentury, obce a dalších místních partnerů, kterými jsou školy, policie, neziskové organizace a další, je nastavena na tři roky. „Mezi městy jsou obrovské rozdíly. V některých stačí i jeden rok, aby se změny začaly projevovat, jinde nebudou stačit ani tři roky,“ shrnuje Šimáček. „Například v Přerově se Agentuře podařilo společně s neziskovými organizacemi připravit jedny z nejzajímavějších a nejsystémovějších opatření. Jde například o vybudování sociální firmy, školního poradenského pracoviště na základní škole v ulici Boženy Němcové. Další rozsáhlé projekty připravované ve spolupráci s vedením města však město těsně před podáním stáhlo,“ uvedl Šimáček.

Pilotním lokalitám velmi uškodily prudké změny v koncepci Agentury v roce 2008. Tehdejší vedení nejprve slibovalo partnerům přímou finanční podporu, ale posléze se ukázalo, že peníze Agentura přinášet nebude. Ve většině pilotních lokalit se v tu chvíli práce zastavily a lokální partnerství se rozpadla. „Považuji proto za mimořádný úspěch, že se ve většině pilotních lokalit podařilo v průběhu roku 2009 práce znovu nastartovat, připravit strategické plány i velké projekty ze strukturálních fondů,“ shrnuje Šimáček. „Lokality, ve kterých jsme začali pracovat v roce 2010, tento počáteční handicap nemají a daří se nám v nich dosahovat výsledků mnohem rychleji.“

V současné době probíhá externí evaluace činnosti Agentury v pilotních lokalitách a její výsledky by měly být veřejnosti k dispozici do konce srpna. „Do konce roku také vyhodnotíme metody naší práce a jejich účinnost v různě velkých městech a obcích. Jsem přesvědčený, že se nám podařilo shromáždit unikátní know-how, se kterým jsme skutečně motivovaným obcím připraveni během tří let účinně pomoci,“ dodal Šimáček.

Agentura navíc pro partnery v obcích postupně vyvíjí unikátní opatření. Mezi nejzajímavější patří systém prostupného garantovaného bydlení. Díky němu vzniká síť ubytování a sociálních služeb, která zachytává lidi v bytové a sociální krizi a pomáhá jim postupně zvýšit své kompetence a dopracovat se k bydlení v běžném nájemním bytě ve městě. Do systému jsou zapojovány byty měst i soukromých majitelů a neziskové organizace poskytující základní sociální služby. Takový model aktuálně startuje například v Chebu, jedné z pilotních lokalit, kde Agentura neskončí v červnu, ale prodlouží svoji práci ve městě do konce roku 2012.

Pěti ze šesti měst, která Agentura opouští, bude do konce roku 2012 poskytovat takzvanou vzdálenou podporu, především ve formě pomoci při realizace velkých projektů a při řešení krizových situací.

Od začátku července zároveň Agentura začíná spolupracovat s deseti novými obcemi a městy. Nadále tak bude Agentura působit celkem ve 26 místech České republiky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24000
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003