Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 21:25

Na Pavlači oslaví konec školního roku
28-06-2011  Tisková zpráva


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač (Foto: Jana Šustová) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač, které funguje pod hlavičkou občanského sdružení Ratolest Brno, připravilo pro své klienty a jejich rodiče již tradiční oslavu konce školního roku. Oslava se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2011 od 14 hodin na dvoře pavlačového domu v ulici Milady Horákové v Brně, kde zařízení působí.

Pro děti a mládež budou připraveny zajímavé hry a soutěže a čekají na ně i drobné odměny za vysvědčení. Představí se také klientky klubu s tanečním vystoupením. „Cílem akce je ohodnotit děti za jejich výsledky ve škole, motivovat je k dalšímu studiu a především přivítat dva měsíce plné léta a odpočinku,“ řekla Věra Růžičková, vedoucí NZDM Pavlač.

NZDM Pavlač je jedním z programů občanského sdružení Ratolest Brno a v současnosti provozuje dva nízkoprahové kluby – klub pro děti od 6 do 11 let a klub pro mládež od 12 do 18 let. Děti a mladé lidi, kteří do klubů docházejí, spojuje především prostředí sociálně vyloučené lokality pavlačového domu, ve kterém vyrůstají, než barva pleti, a to přesto, že většina klientů zařízení jsou Romové. NZDM Pavlač jim poskytuje bezpečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy.

V letošním roce je věnována velká pozornost aktivitám podporujícím vzdělávání, které jsou realizovány v rámci projektu „Šanci dětem!“. NZDM Pavlač klientům nabízí například možnost využít hodiny doučování s lektorem, možnost využívání PC místnosti, program pro předškoláky nebo seberozvojové skupiny.

Projekt „Šanci dětem!“ je určen především dětem a mládeži žijícím v lokalitách Brno-střed a Brno-sever. Hlavním cílem je zvýšit šance převážně romských dětí ve věku 3-18 let, žijících v těchto lokalitách, na úspěšné zvládnutí povinné školní docházky, podpořit jejich motivaci k následnému vzdělávání a nadále jim asistovat až k úspěšnému absolvování studia. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23995
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003