Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:40

Havířov chce zlepšit podmínky bydlení a zaměstnanost sociálně vyloučených
21-06-2011  Agentura pro sociální začleňování


Foto: www.socialni-zaclenovani.cz Vznik sociální firmy zaměstnávající dlouhodobě nezaměstnané, zavedení systému prostupného bydlení, opravy domů a bytů, do kterých se zapojí sami jejich obyvatelé, nebo zřízení pozic romského asistenta přímo na základních školách – to jsou aktivity, které v příštích třech letech budou pomáhat ke zlepšení situace sociálně slabých obyvatel Havířova. Jsou zahrnuty ve strategickém plánu sociálního začleňování, který včera přijali zastupitelé města.

„Na tvorbě plánu strávili několik měsíců intenzivní práce všichni členové lokálního partnerství, které ve městě vede vládní Agentura pro sociální začleňování. Cílem plánu a v něm obsažených aktivit je odbourávat bariéry, které znesnadňují možnost pro sociální začlenění vyloučených obyvatel města,“ říká náměstek pro sociální rozvoj města Havířov Daniel Pawlas.

„V Havířově je dlouhodobě neutěšená situace především v oblasti zaměstnanosti a bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Věřím, že úspěšné praxe z ostatních míst, kde Agentura působí, dokážou situaci v těchto dvou, ale i v dalších oblastech změnit k lepšímu,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Členové Lokálního partnerství Havířov se při přípravě strategického plánu rozdělili do tří pracovních skupin. V každé z nich se její členové věnovali jednomu specifickému problému – šlo o skupiny zaměřené na témata: vzdělávání, bydlení, bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů.

Cílem v oblasti bydlení je zlepšit úroveň bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Stane se tak prostřednictvím oprav a údržeb domů, do kterých se zapojí sami jejich obyvatelé. S touto formou podpory má společnost RPG, která vlastní většinu bytů v obou havířovských sociálně vyloučených lokalitách, dobrou zkušenost z ostravských lokalit Kunčičky a Liščina. Pro zajištění tohoto cíle je třeba zajistit přítomnost neziskové organizace v lokalitě, která bude s obyvateli lokality dlouhodobě pracovat, informovat je a bude je motivovat k tomu, aby se zapojili do oprav.

Dalším cílem je vytvořit v Havířově během tří let systém takzvaného prostupného bydlení. V rámci něj budou moci klienti přecházet z prvního stupně - krátkodobého bydlení na ubytovně nebo v azylovém domě do tréninkového bydlení spojeného s povinnou spoluprací s poskytovateli sociálních služeb a odtud do finálního třetího stupně - dlouhodobého nájemního bydlení.

Oblast vzdělávání počítá se zřízením pozice romského asistenta přímo na základních školách Jarošova a Školní. Ti budou pracovat s dětmi přímo ve třídách, ale i s jejich rodiči přímo v lokalitách. V Havířově-Prostřední Suché zřídíme předškolní klub, dokončen bude v roce 2013. Autoři plánu se také zavázali pokračovat v dosud úspěšných aktivitách, jakými jsou například fungování mateřského centra v blízkosti lokality Havířov-Šumbark nebo projet Stejná šance, ze kterého jsou financováni asistenti pedagogů na dvou základních školách, studovny a tvorba výukových materiálů.

Ve třetí oblasti zaměřené na zajištění bezpečnosti a prevenci sociálně patologických jevů je mezi priority na nejbližší léta zařazen rozvoj základních sociálních služeb jako například sociální poradenství a terénní sociální práce v Prostřední Suché. V lokalitě Šumbark vznikne ještě během tohoto roku poradenské centrum Khamoro.

Na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel sociálně vyloučených lokalit – nezaměstnanost v nich dosahuje až devadesáti procent – plán navrhuje založit v Havířově sociální firmu zaměřenou na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a také pokračování jejich zapojování do veřejné služby a veřejně prospěšných prací.

„Na schválený plán v nejbližší době Agentura naváže poradenstvím při podávání projektových žádostí všem členům Lokálního partnerství. Cílem je,aby tyto žádosti měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních a navržené projekty mohly být realizovány,“ vysvětluje lokální konzultantka Agentury v Havířově Helena Palicová.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V Bílině působí Agentura od května roku 2010

Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Havířov je ke stažení zde.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23976
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003