Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.01.2021 10:24

Zájem měst o práci agentury pro sociální začleňování je velký. Z některých lokalit ale odejde
25-05-2011  Jana Zemková


Přerov Zájem měst, která chtějí spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, dalece převyšuje možnosti agentury. Vyplývá to z analýzy, kterou projednala vláda. Od července začne agentura působit v dalších 10 lokalitách. Naopak v sedmi, ve kterých před třemi lety začala, už skončí. Mezi nimi je i Přerov, kde lidé z agentury pomáhali sociálně slabším obyvatelům s hledáním bydlení, zaměstnání a také se vzděláváním.

Agentura, která ve spolupráci s městy, neziskovými organizacemi, úřady práce a školami připravovala řadu projektů na zlepšení situace v romských lokalitách, ukončí svoji činnost k 30. červnu na několika místech. Přerov je jedním z nich. Důvody rozhodnutí shrnul konzultant agentury Martin Navrátil.

„Náš styl práce spočívá v tom, že uzavřeme s městem jakési partnerství, které se týká výměny informací, ale hlavně proporčního zapojení do aktivit – tady je velikánský prostor, jak společně s městem připravovat projekty, jak systémově některé věci měnit.“

„Město Přerov má v tomto trošku jiné pojetí; přeje si, abychom tady působili, ale spíše se chce na naši práci jen dívat a vyhodnocovat ji. To z našeho hlediska není úplně vyhovující, protože samozřejmě město má veliké rozhodovací pravomoci a také možnost přijímat poměrně veliké dotace na řešení tohoto problému. Čili řekl bych, rozdíl v pojetí nás má k tomu, abychom tu spolupráci po třech letech ukončili.“

Tajemník přerovského magistrátu Jiří Bakalík naopak tvrdí, že podpora ze strany města směrem k agentuře byla maximální.

„Začala velmi dobrá spolupráce. Je možné, že představy o možnostech magistrátu jsou trošku jiné, než ve skutečnosti správa města může zajistit. Představa agentury byla, že magistrát by mohl dělat ještě víc – neznám mnoho měst, která by do práce se sociálně znevýhodněnými investovala tolik, co město Přerov. Proto mě tato situace může možná i trošku mrzet.“

Největší díl práce agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Přerova spočíval ve spolupráci s neziskovými organizacemi a úřadem práce. Agentura také pomohla základní škole Boženy Němcové, kterou navštěvuje více než 80 procent žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, s přípravami projektu z oblasti kariérového poradenství, potvrdila ředitelka školy Ilona Bočinská.

„V tomto projektu se zabýváme tím, aby žáci po skončení povinné školní docházky, pokud je to dřív než v 9. třídě, mohli desátý rok navštěvovat školu a dokončit si celou povinnou školní docházku. Hlavní částí toho projektu je sledovat jejich úspěšnost na střední školy, učiliště a sledovat minimálně dva, možná i tři roky potom jejich setrvání v tom středním vzdělávacím proudu.“

Působení agentury se zaměřuje do míst, kde žije více Romů. Pomáhá například sladit činnost neziskových organizací, které se jim věnují, zprostředkovává žádosti o evropské peníze a nabízí možnosti, jak zabránit růstu nezaměstnanosti, záškoláctví nebo ničení nájemních bytů.

Důvody, proč agentura pro začleňování odejde z Přerova, zjišťovala Jana Zemková

Poslech
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23944
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003