Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:19

Bílina usiluje o zmírnění sociálního vyloučení
06-05-2011  Tisková zpráva


Nová sociální firma, dluhové a finanční poradenství, příprava na přechod dětí ze sociálně vyloučených lokalit z mateřských do základních škol, systém prostupného bydlení – tyto zbrusu nové služby a nástroje budou již během tohoto roku podporovat začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Bílině do společnosti. Jsou obsaženy ve strategickém plánu sociálního začleňování, který připravili členové Lokálního partnerství Bílina a který včera schválili zastupitelé města.

„Jsem rád, že se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravit plán, od jehož realizace očekáváme zmírnění problémů, které je nutné ve městě řešit v souvislosti s existencí sociálně vyloučených lokalit. Chtěli bychom se zaměřit především na podporu úspěšného zahájení školní docházky u dětí a zvýšení bezpečnosti ve městě. Jedním z důležitých úkolů je vybudování integrovaného centra prevence a přesun služebny městské policie přímo tam, kde je jí ve městě nejvíce zapotřebí, tedy na sídliště na Teplickém předměstí,“ říká o přijetém plánu místostarosta města Bílina Zdeněk Rendl.

„Úspěch či neúspěch Agentury pro sociální začleňování v lokalitách, ve kterých působí, je z velké míry závislý na tom, jak se k jejím aktivitám staví místní samospráva. Z tohoto důvodu hodnotím velmi pozitivně spolupráci zastupitelů města Bíliny,“ říká Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Členové Lokálního partnerství Bílina, které ve městě vede vládní Agentura pro sociální začleňování, se při přípravě strategického plánu rozdělili do čtyř pracovních skupin. V každé z nich se její členové věnovali jednomu specifickému problému – šlo o skupiny zaměřené na témata: bezpečnost a prevence sociopatologických jevů, zaměstnanost, vzdělávání a volný čas a bydlení.

Problematika bezpečnosti a prevence kriminality je jedním z nejpalčivějších problémů sociálně vyloučených lokalit v Bílině. Jedním z hlavních cílů plánu proto je vytvořit v Bílině komplexní a provázaný systém prevence. Stávající skupina Prevence kriminality bude doplněna o zástupce škol a úřadů. Součástí tohoto systému bude otevření Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí. To bude nabízet poradenské a preventivní služby i volnočasové aktivity pro děti a mládež.

V Bílině je také problémem vysoká míra nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 14 procent. Ještě vyšší je u obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Podpora zaměstnanosti je proto jedním z dalších cílů schváleného plánu. Podle něj bude v Bílině mimo jiné zřízena sociální firma, která do roku 2013 zajistí minimálně 20 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané ze sociálně vyloučených lokalit. Dalším cílem je vytvořit v rámci nízkoprahového zařízení specifický program pro mládež ve věku 15 až 26 let, ve kterém by bylo propojeno vzdělávání po základní škole navázané na konkrétní pracovní místa.

Do roku 2013 bude sociálně vyloučeným obyvatelům v Bílině také nabízena služba dluhového a finančního poradenství.

Velký význam je přikládán i problematice vzdělávání. Do roku 2013 má být v Bílině zřízen první ročník odloučeného pracoviště odborného učiliště, který by umožnil studium učňovského oboru přímo ve městě. Podpořit vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit by měla možnost předškolní přípravy těchto dětí na přechod z mateřských do základních škol.

Cílem v oblasti bydlení je zavést v Bílině během tří let systém takzvaného prostupného bydlení. V rámci něj budou moci klienti přecházet z prvního stupně - krátkodobého bydlení na ubytovně v Důlní ulici do tréninkového bydlení spojeného s povinnou spoluprací s poskytovateli sociálních služeb a odtud do finálního třetího stupně - dlouhodobého nájemního bydlení.

„Na schválený plán v nejbližší době Agentura naváže poradenstvím při podávání projektových žádostí všem členům Lokálního partnerství. Cílem je,aby tyto žádosti měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních a navržené projekty mohly být realizovány,“ vysvětluje lokální konzultant Agentury v Bílině Alexander Olah.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V Bílině působí Agentura od května roku 2010.

V Bílině žije v podmínkách sociálního vyloučení zhruba 2000 obyvatel. Nacházejí se zde dvě sociálně vyloučené lokality – sídliště Teplické předměstí a azylový dům v Důlní ulici. Většina z obyvatel těchto lokalit je dlouhodobě nezaměstnaná, jejich příjem tvoří především sociální dávky, mají velmi nízké vzdělání a jsou těžko uplatnitelní na trhu práce.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23901
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003