Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.09.2020 06:24

Lidé ohrožení chudobou se sejdou k diskuzím tento víkend v Brně
14-04-2011  IQ Roma servis


Setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení (Foto: www.iqrs.cz) O prožívání obtížných situací lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením se dozvíme více na v pořadí již druhém Národním setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení, které pořádají neziskové i veřejné organizace v Brně 15. a 16. dubna pod záštitou Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského a s finanční podporou Výboru dobré vůle Dagmar Havlové a pořádajících organizací.

Dvě desítky lidí, odborníků na vlastní životní zkušenost s chudobou, se sejdou v Ubytovacím a školicím středisku CČSH v Brně, aby společně diskutovali nad otázkami: Co pro mě znamená začlenění a běžný život?, Považuji služby pomáhajících profesí za schopné podporovat znevýhodněné obyvatele při začleňování do běžného života?, a další.

K tématu se vyjádří lidé s duševními onemocněními, bez přístřeší, ohrožení závislostmi, imigranti a azylanti, dále oběti trestné činnosti, lidé opouštějící zařízení pro výkon trestu či ochranné léčby, sociálně vyloučení z důvodu etnicity, neúplné rodiny s dětmi a mládež ohrožená nežádoucími společenskými jevy nebo opouštějící ústavní výchovu.

„Tradice národních setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením vychází z našeho přesvědčení, že má smysl usilovat o participaci našich klientů ve veřejném dění a politice formou přímého formulování svých potřeb a zkušeností. Letos se chceme dozvědět, co si tito lidé myslí o účelu a užitečnosti integračních služeb a pomáhajících profesí v České republice. Získáme tak pro MPSV ČR a krajské samosprávy konkrétní podněty, které, věříme, mohou přispět ke zvýšení efektivity těchto služeb,“ vysvětlila účel setkání Mgr. Katarína Klamková, ředitelka občanského sdružení IQ Roma servis, které je letos pořádající organizací. „Zároveň budou z účastníků vybráni zástupci pro obdobné setkání v Bruselu, čímž se tato diskuze přenese i na evropskou úroveň.“

Akci pořádá IQ Roma servis, o. s. ve spolupráci s organizacemi: EAPN ČR, o. s., Sociální odbor Magistrát města Brna, Člověk v tísni, o. p. s., Rozkoš bez rizika, o. s., A-kluby ČR o.p.s., o. s. Ester, Nový prostor, o. s., Probační a mediační služba Brno, Slavnostní zahájení uvede senátorka RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně ombudsmana.

Možnost chudých a sociálně vyloučených promluvit v samém centru Evropské unie a podílet se tak aktivně na tvorbě politik, které se jich dotýkají, je jedním z klíčových cílů projektu mezinárodní spolupráce Together and Across, financovaného z prostředků ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a realizovaného v IQ Roma servis.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23838
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003