Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:14

Teplá a Toužim se dočkají řady nových sociálních služeb
30-03-2011  Tisková zpráva


Bytový dům obývaný Romy v Dobré Vodě u Toužimi (Foto: Jana Šustová) Nová sociální firma, nízkoprahové zařízení pro mládež, rekvalifikační kurzy, dluhové a finanční poradenství – tyto a řada dalších služeb budou v následujících třech letech k dispozici stovkám obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku – a nejen jim, ale i všem dalším lidem, kteří se potýkají se zadlužením, mají nízké vzdělání a hledají práci nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci. Jsou zahrnuty v plánu, který sestavili členové Lokálního partnerství Teplá a Toužim. Plán přijali na včerejším jednání zastupitelé města Teplá.

„Strategický plán nám spolu s partnery Lokálního partnerství umožní realizovat soubor opatření, která přispějí k postupnému začlenění sociálně vyloučených obyvatel z Teplé a okolí do společnosti. Osobně věřím, že nám strategický plán přinese možnost kvalifikovaně pracovat s dětmi a mládeží, což povede k smysluplnějšímu trávení volného času, předcházení kriminality, zvýšení vzdělanosti a lepšímu uplatnění mladých na trhu práce. Dalším významným cílem je snížení nezaměstnanosti v našem regionu,“ říká o strategickém plánu sociálního začleňování starostka Teplé Jana Čížková.

Schválený plán je výsledkem více než půlroční práce skupin složených se zástupců obou měst, škol, policie a neziskových organizací, které se věnují práci s lidmi dlouhodobě žijícími v podmínkách sociálního vyloučení. „Plán navrhuje konkrétní aktivity, termíny, do kdy se mají stát, a zodpovědné subjekty, které zajistí jejich zrealizování pro roky 2011 až 2013,“ říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování Alexander Olah.

Navrhované aktivity jsou v plánu rozděleny do čtyř oblastí - zaměstnanost, vzdělávání a volný čas, bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů a bydlení.

Zvýšení zaměstnanosti by měla napomoci nově založená sociální firma, která by měla v Teplé začít fungovat už od října tohoto roku. Ta vytvoří minimálně 10 pracovních míst pro lidi se žádným nebo základním vzděláním. Základní a střední školy v regionu budou moci pořádat kurzy pro doplnění základního vzdělání, které bude podmínkou pro vstup do rekvalifikačních kurzů. V Teplé je již dnes intenzivně využívána veřejná služba a veřejně prospěšné práce. Plán počítá se zajištěním pokračování této služby, která přispívá k navýšení existenčního minima a udržení pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných. Součástí podaného projektu bude i zřízení místa koordinátora pracovníků veřejné služby, který bude vykonávat dohled nad jejími pracovníky.

Velkým problémem řady rodin je vysoká zadluženost. Služba dluhového a finančního poradenství klientům, kteří o ni projeví zájem, nabídne pomoc s oddlužením, zároveň bude působit preventivně a varovat před dalším nebezpečným zadlužováním.

Pro podporu vzdělávání bude vytvořena pozice sociálního pracovníka, který bude mít na starosti speciálně zajištění komunikace a spolupráce mezi místními školami a rodinami. V Teplé bude z projektu hrazeného z evropských fondu zřízeno nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku 15 až 26 let. Bude mladým lidem pravidelně nabízet možnost smysluplného trávení volného času a zmírní tak jejich možnou inklinaci ke kriminalitě nebo užívání návykových látek. Důležitými službami, které v regionu zatím nejsou dostupné, jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Také ty, nejen pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit, zajistí jeden z připravovaných projektů.

Právě příprava projektových žádostí a vybírání vhodných dotačních titulů teď naváže na plánovací část působení vládní Agentury v místě. Na plán úzce navážou konkrétní projekty, které zajistí financování a zprovoznění všech uvedených nástrojů na podporu sociálního začleňování.

„Právě koordinace všech aktérů a propojenost řešení ve všech oblastech, se kterými mají obyvatelé sociálně vyloučených lokalit potíže, je jedním z hlavních cílů práce Agentury v každém místě,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V Toužimi a Teplé působí Agentura od dubna roku 2010.

Podle odhadů žije na Tepelsku v podmínkách sociálního vyloučení zhruba 500 obyvatel, na Toužimsku asi 140 obyvatel. Většina sociálně vyloučených lokalit se nachází ve spádových obcích. Většinou jde o panelové bytové domy, které dříve sloužily jako zázemí pro zaměstnance bývalých státních statků, do kterých se sestěhovaly většinou romské rodiny za cenově dostupným bydlením.

Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Teplá a Toužim je ke stažení zde: www.socialni-zaclenovani.cz nebo na stránce města na adrese www.tepla.cz
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23814
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003