Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 02.06.2020 08:05

Stanovisko Českého helsinského výboru k Novému Bydžovu
17-03-2011  Český helsinský výbor


Policejní těžkooděnci v Novém Bydžově (Foto: Filip Jandourek) Český helsinský výbor kritizuje tvrdý zásah Policie ČR v Novém Bydžově proti občanským aktivistům a signatářům výzvy „Nový Bydžov není sám“, kteří přijeli vyjádřit nesouhlas s pochodem členů a sympatizantů Dělnické strany sociální spravedlnosti, Autonomních nacionalistů a Národního odporu.

Český helsinský výbor vyzývá ministra vnitra Radka Johna, aby z postupu Policie ČR v Novém Bydžově vyvodil důsledky.

Český helsinský výbor vyzývá orgány činné v trestním řízení, aby důsledně a účinně vyšetřily poznatky o trestné činnosti spáchané účastníky shromáždění, zejména aby neopakovaly špatnou praxi z událostí v Litvínově - Janově z podzimu 2008 a předešly vytváření dojmu beztrestnosti v řadách neonacistických účastníků.

Český helsinský výbor vyzývá ministra vnitra Radka Johna, aby připravil a inicioval řízení o rozpuštění politické strany Dělnická strana sociální spravedlnosti, která prokázala, že, ač pod jinou hlavičkou, ideologicky, personálně i fakticky realizuje stejné cíle a činnost jako její předchůdkyně, rozpuštěná Dělnická strana.

Český helsinský výbor z téhož důvodu vyzývá orgány činné v trestním řízení, aby zahájily trestní řízení vůči osobám reprezentujícím DSSS, neboť je u nich dáno podezření ze spáchání trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Český helsinský výbor vyzývá zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou, aby se starostou Nového Bydžova Pavlem Loudou a signatáři „Prohlášení starostů“ projednala nepřijatelnost takových postupů, jaké minulou sobotu uplatnilo vedení Nového Bydžova v součinnosti s Policií ČR.

Z internetových stránek a videoklipu „Proti cikánskému teroru“ je jasné, že na akci v Novém Bydžově zvaly vedle DSSS i neonacistická hnutí Národní odpor a Autonomní nacionalisté a nemůže být tedy pochyb o tom, že pochod pořádaly skupiny, které patří ke krajní pravici a jsou založené na myšlenkách neonacismu.

Tato uskupení ve svých politických programech, veřejných projevech i tištěných materiálech cíleně vyvolávají nenávist vůči etnickým skupinám i dalším menšinám, a štvaním proti vymezeným skupinám občanů záměrně cílí k shromažďování politického kapitálu. Společným jmenovatelem programů stran těchto uskupení je násilí proti skupině obyvatel, ať už v rovině verbální a symbolické, či v rovině fyzického útoků.

Fyzické násilí mnohdy přímo roste z násilí verbálního, je-li to druhé tolerováno. Proto je třeba „číst“ významy, které tyto strany veřejnosti sdělují a nečekat, až znovu sáhnou k otevřenému násilí.

Případná tolerance projevů pravicových extrémistů se rovná tichému souhlasu a tyto projevy legitimizuje, tolerancí projevů pravicového extremismu se ve společnosti tvoří posunutá hranice toho, co ještě je ospravedlnitelné a soudnost ztrácejí i jinak rozumní lidé. K nevraživým výzvám a prohlášením se bohužel v poslední době uchylují i někteří politici ze stran až dosud se řadících k hlavnímu politickému proudu.

Přestože strany, jako např. „nová“ DSSS fungují v demokratickém prostředí, není možné tolerovat jejich myšlenky, které omezují demokratická a občanská práva ostatních obyvatel země, a tím napadají samotnou podstatu demokratického systému.

Je s podivem, že u vědomí zmíněných relevantních skutečností, zástupci města při prvních nenávistných projevech nerozpustili demonstraci, přestože se v jejím průběhu naplnila negativní očekávání týkající se svolavatelů a účelu akce a ze strany organizátorů i účastníků docházelo k podněcování k nenávisti, jakož i k souvisejícím protiprávním jednáním. Naopak, při krátkém setkání se zelenými exministry Ondřejem Liškou a Džamilou Stehlíkovou se zástupcem výzvy „Nový Bydžov není sám“, Michaelem Kocábem se projevoval starosta města Pavel Louda nepřátelsky a s velkou dávkou arogance. Rovněž je s podivem, že když nekonali představitelé města, že shromáždění nerozpustila Policie ČR, která je k tomu také oprávněna.

Překvapivý byl i úskok velitele zásahu, Petra Krásy, který nejprve navrhl přítomným politikům podání oficiálního oznámení na místní oddělení policie, na základě kterého by pak bylo možné krajně pravicový mítink rozpustit, aby krátce po té, kdy Liška, Kocáb a Stehlíková vstoupili do policejní budovy a podnět s příslušníkem Policie ČR sepisovali, spustil bleskový zásah proti protinacistickému shromáždění. Po krátkém varování použila policie velmi tvrdých donucovacích prostředků. Nájezdy těžkooděnců na koních na sedící lidi, bití dlouhými obušky, dělobuchy a zajišťování osob. Rychlost a brutalita zásahů měla jediný cíl: uvolnit cestu pro nerušený průvod Národního odporu a Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Uvolnění cesty neonacistům v Novém Bydžově je nutné vnímat jako memento, u něhož lze jenom doufat, že nebude východiskem pro uvolnění cesty neonacistům k pověsti legální a legitimní skupiny v české společnosti.

Anna Šabatová
Michael Kocáb
František Valeš
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23799
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003