Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 02.12.2020 19:44

Noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé dnes převzali certifikáty
16-03-2011  Veronika Sedláčková, Jaroslav Beránek


Noví držitelé certifikátu Ethnic Friendly zaměstnavatel (Foto: Jana Šustová) Dalším firmám a institucím, které jsou otevřeny etnickým menšinám jako svým zaměstnancům, byly v pražském Evropském domě uděleny certifikáty pod značkou “Ethnic Friendly zaměstnavatel“.

Česko je pravidelným terčem kritiky ochránců lidských práv. Zdejší zaměstnavatelé stále příliš často diskriminují uchazeče o práci kvůli jejich etnické nebo národnostní příslušnosti. O to víc si podle občanských sdružení zaslouží ocenit ti, kteří takové praktiky nepěstují.

Občanské sdružení IQ Roma Servis právě těmto zaměstnavatelům každoročně uděluje certifikát pod značkou "Ethnic Friendly“.

Za Krajské ředitelství policie JMK certifikát převal ředitel plk. Mgr. Tomáš Kužel (Foto: Jana Šustová) „Dnes byly oceněny CzechPack Manufacturing, s.r.o. z Teplic, Ekoltes Hranice, a.s. z Hranic na Moravě, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a Sofira Kadaň, s.r.o.,“ potvrzuje ředitelka občanského sdružení IQ Roma Servis Katarína Klamková.

„Krajské ředitelství nás překvapilo. Sami se aktivně přihlásili a podali přihlášku. Poté jsme šli na šetření a policie skutečně měla proaktivní zájem. Byla tam velká snaha týmu značku mít,“ říká Klamková.

Za EKOLTES Hranice, a.s., certifikát převzal ředitel Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D. (Foto: Jana Šustová) Od roku 2011 to zaměstnavatelé toužící po ocenění mají ztížené. „Od tohoto roku chceme, aby tam bylo reálné zaměstnávání, aby alespoň jeden ze zaměstnanců byl z řad etnických menšin. To proto, aby ta značka skutečně měla praktický efekt a bylo zde provázání s reálným zaměstnáváním,“ vysvětluje Klamková. To doteď nebylo podmínkou.

Podle ní oceněné firmy a instituce nejsou úplnými výjimkami, diskriminace kvůli etnickému původu, a to hlavně vůči romských uchazečům o práci, není u zaměstnavatelů pravidlem: „Nemůžu říct, že by to bylo pravidlo. Naši i klienti z jiných organizací se s odmítavým postojem a komunikací, která jim dává najevo jistý druh ponížení, při běžné praxi ale setkávají.“

Že jsou společnosti, které se dobrovolně a veřejně hlásí k tomu, že jsou etnicky vstřícné, je podle Klamkové pozitivní. „Zmíním CzechPak Manufacturing, kde přímo romský zaměstnanec společnost na ocenění navrhl. A společnost tu přihlášku akceptovala. Myslím, že je dobré těmihle příklady dokazovat, že Romové jsou skutečně hodnotnými zaměstnanci,“ dodává Klamková.

Ředitelka občanského sdružení IQ Roma Servis Katarína Klamková vyhlásila nové držitele ocenění Ethnic Friendly

Poslech
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23784
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003