Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:58

O spolupráci s agenturou pro začleňování Romů zatím projevily zájem dvě desítky obcí
25-02-2011  Martin Hromádka, Tomáš Pavlíček


Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách rozšíří svou působnost do dalších obcí. Právě dnes se uzavírá výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit města a obce, které se snaží integrovat Romy do společnosti a chtějí s agenturou dlouhodobě spolupracovat na konkrétních projektech.

Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martina Šimáčka zatím o spolupráci projevilo zájem kolem dvaceti obcí. Další přihlášky očekává agentura ještě během dneška.

„Cirka osmi obcím, které vybereme ve výběrovém řízení, nabídneme tříletou spolupráci. Zmapujeme situaci ve vyloučených lokalitách a jejich okolí, a navrhneme harmonogram aktivit a opatření, která situaci budou konstruktivně a systematicky měnit,“ uvedl Šimáček.

Jak dodal, vládní organizace vybraným obcím také pomůže s financováním navržených opatření, a to zejména z prostředků strukturálních fondů.

„Po třech letech by se měla situace výrazně zlepšit a mělo by se v terénu objevovat méně sociálně vyloučených obyvatel. Optimální je, pokud se vyloučené lokality úplně rozpustí, protože se nám podaří většinu těchto lidí podaří začlenit do společnosti. Samozřejmě nejsme naivní a nejde o úplné vymazání problému, ale jeho redukci na přípustné minimum,“ vysvětlil Šimáček cíle projektu.

Z konkrétních opatření zmínil podporu sociálních služeb, terénní programy, zajištění infrastruktury pro sociálně aktivizační služby nebo podpora zaměstnanosti.

„Typicky se soustředíme na vznik sociálních firem, ale také měkkého poradenství, to znamená využití stávající struktury trhu práce v místě a zapojení těch, kteří stojí mimo něj. Jedním ze zajímavých opatření je podpora v rámci veřejných zakázek pro dlouhodobě nezaměstnané. V oblasti bydlení zavádíme modely prostupného bydlení,“ upřesnil Šimáček.

Podobné projekty už fungují například v Litvínově na sídlišti Janov. „Jsou tam základní ubytovny pro lidi v bytové krizi, na které se váží sociální služby. Ty pomáhají tyto lidi zkompetentnit, aby prostupovali modelem směrem k nájemnímu bydlení. V tuto chvíli je do toho zapojeno několik stovek klientů,“ řekl ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček ve Světě o desáté Rádia Česko

Poslech
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23742
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003