Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 26.10.2020 20:15

Romové se hlásí na střední školy. Zajistí jim to lepší budoucnost?
14-02-2011  IQ Roma Servis


Poradenská lekce (Foto: IQ Roma Servis) Za měsíc, 15. března, vyprší lhůta pro podávání přihlášek na střední školy. Zvládne moje dítě střední školu? Kterou vybrat a jaký to má vůbec smysl? To jsou otázky, které si v tomto období kladou také rodiče romských dětí a po svém se ptají i děti samotné.

Několikrát do týdne se pedagogické poradkyně IQ Roma servisu setkávají s žáky druhého stupně základních škol. Probírají s nimi právě otázky, které souvisejí s výběrem střední školy, studiem, případně volbou povolání. Tzv. lekce profesního poradenství jsou určené pro děti a mládež většinou ze sociálně vyloučených lokalit Brně a Jihomoravském kraji. Realizuje je na půdě škol občanské sdružení IQ Roma servis v rámci projektu dotovaného z Evropského sociálního fondu.

Poradenská lekce (Foto: IQ Roma Servis) „V romských rodinách se neklade příliš velký důraz na vzdělání. S dětmi proto mluvíme o tom, proč je pro ně škola důležitá. Romské děti často nedokážou zaujmout vlastní postoj k tomu, v čem jsou ve škole dobré a jak to mohou využít v navazujícím studiu,“ zdůrazňuje hlavní smysl poradenských lekcí Jana Pačinková.

Jaké jsou podle Jany Pačinkové hlavní překážky komplikující mladým Romům studium na střední škole? „Dost často se setkávám s obavou: udělám si střední školu, ale stejně mě nikdo nezaměstná, protože jsem Rom. Někteří mladí lidé si navíc nemohou dovolit ‚luxus‛ střední školy, protože musí pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu. Dále mnoho romských dětí navštěvuje segregované základní školy. Děti z těchto škol se obtížněji adaptují na škole vyššího stupně. Nejsou zvyklé na kolektiv neromských dětí a nejsou připravené na zvýšené nároky. Odcházejí pak předčasně, protože se jim nedaří.“

Dospívající Romové to s výběrem povolání mají těžké

Poradenská lekce (Foto: IQ Roma Servis) IQ Roma servis organizuje podobné poradenské lekce i pro žáky sekundárního vzdělávání. Od začátku projektu se uskutečnilo přes 40 lekcí na Odborném učilišti a Praktické škole Lomená v Brně, kam za mladými lidmi pravidelně dochází Romana Bagarová:

„V prvním ročníku hodně řešíme vztahy v kolektivu. Ve druhém se bavíme například o možnostech, jak si přivydělat peníze, aby neutrpělo studium. Třetí ročník pak přináší obavy ze závěrečných zkoušek a z přechodu do pracovního procesu. Zkoušíme si třeba napsat životopis, zahrát přijímací pohovor jako divadlo a podobně. Otevíráme ale také náročnější témata. Například téma nelegální práce jsme probrali technikou debatní ligy.“

Dospívající Romové potřebují daleko více podpory při volbě povolání. Nejsou v jednoduché situaci. Jejich rozhodnutí musí schválit rodina. Někdy mají problém objektivně reflektovat své schopnosti a možnosti a musí se připravit na diskriminaci, na kterou budou při hledání místa narážet.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23721
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003