Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:05

Jáchymovští zastupitelé schválili plán začleňování sociálně slabých pro nejbližší tři roky
10-02-2011  Tisková zpráva


Jáchymov (Foto: www.kr-karlovarsky.cz) Zastupitelé Jáchymova včera schválili strategický plán sociálního začleňování, který společně připravili členové Lokálního partnerství Jáchymov vedeného vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Plán obsahuje konkrétní cíle a prostředky napomáhající integraci sociálně vyloučených obyvatel města na nejbližší tři roky.

„Přijetí strategického plánu sociálního začleňování je prvním krokem, který pomůže nastartovat další a již konkrétní aktivity. Ne nepodstatným prvkem je vlastní proces tvorby strategického plánu, kdy se na jeho přípravě podílejí v jednotlivých pracovních sekcích místní občané a firmy. To pokládám za velice důležité,“ oceňuje přijetí plánu starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Aředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček k tomu dodává: „Strategický plán v Jáchymově je prvním z dokončených a přijatých strategických plánů v nových lokalitách, v nichž Agentura začala působit v dubnu loňského roku. Další budou následovat v dalších městech a obcích během února a března.“

Platforma lokálního partnerství byla v Jáchymově ustavena v květnu loňského roku. Jejími členy jsou kromě zástupců města také zástupci policie, úřadu práce, ZŠ Jáchymov, Probační a mediační služby a neziskových organizací (Člověk v tísni, PECKA). Ti se rozdělili do pracovních skupin, které od července do konce prosince pracovaly na přípravě plánu. „Největší zásluhu na jeho vzniku mají především ředitel Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov Jan Musil a ředitel pobočky společnosti Člověk v tísni Jan Němeček, jejichž podíl na vzniku plánu je zásadní,“ uvádí Šimáček.

Pracovní skupiny odpovídaly hlavním prioritám plánu – vzdělávání, sociálně-patologické jevy, zaměstnanost a bydlení. Speciálně zřízená skupina se zaměřila na přípravu prvních projektů.

V oblasti vzdělávání plán počítá se zřízením další přípravné třídy, s rekonstrukcí prostor mateřské školy a kurzy a semináři pro sociální pracovníky a pedagogy.

V rámci oblasti zaměstnanost bude v Jáchymově zaveden systém veřejně prospěšných prací a veřejné služby, který zde dosud nefungoval a který by měl přispět k udržení pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných. V Jáchymově také v nejbližších letech vznikne nové nízkoprahové centrum s doprovodným systémem sociálních služeb a terénními programy. Ve spolupráci s Probační a mediační službou a zaměstnavateli budou vytvářeny speciální pracovní příležitosti pro osoby vracející se z vězení. Součástí budoucích aktivit v oblasti bydlení bude příprava rekonstrukce bytů pro sociální bydlení.

„Na základě tohoto plánu teď budou připravovány konkrétní projekty. S jejich podáváním bude pomáhat pracovník Agentury, tak aby měly co možná největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních. Plán je živým materiálem, který bude jednou ročně revidován a aktualizován,“ vysvětluje vedoucí lokálních koncepcí Agentury Jakub Švec.

Kompletní text strategického plánu je ke stažení zde.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23718
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003