Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.06.2020 09:35

Open Society Fund Praha pořádá konferenci Jak zlepšit přístup Romů k bydlení
02-02-2011  Tisková zpráva


Romské děti v Rudňanech na Slovensku (Foto: Jana Šustová) Přes 140 hostů z České republiky i ze zahraničí se zúčastní konference Zlepšování přístupu Romů k bydlení: dobré lokální praxe, financování a legislativa, která se uskuteční ve dnech 2. až 4. února 2011 v hotelu Pyramida v Praze. Konferenci pořádají Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s mezinárodní sítí nadací Open Society Foundations, Úřad vlády ČR, Evropská agentura pro základní lidská práva a Sekretariát Dekády romské inkluze.

Konference představí lokální a mezinárodní kontexty zlepšování přístupu Romů k bydlení a identifikuje klíčové kroky, které by měly jednotlivé evropské vlády v této oblasti podniknout. Na konferenci bude otevřena i aktuální otázka financování projektů bydlení z Evropského fondu regionálního rozvoje a dalších zdrojů EU.

„Hosté ze zahraničí na konferenci představí příklady, jak a kdy se podařilo úspěšně vyřešit bytovou situaci sociálně vyloučených osob, což může přispět k řešení problémů v České republice i v dalších zemích,“ uvedl ředitel Nadace Open Society Fund Robert Basch. Z diskuzí vznikne sada doporučení pro jednotlivé vlády i pro nastavení Evropského fondu regionálního rozvoje a katalog dobrých praxí.

Konference se zúčastní například náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, ředitel Evropské agentury pro základní lidská práva Morten Kjaerum, expertka Světové banky Katarina Mathernova, zástupce Generálního ředitelství pro regionální politiku EU Alexandros Tsolakis, zvláštní zpravodajka OSN pro přiměřené bydlení Raquel Rolnik a další.

Jazykem konference je angličtina, čeština a romština.

Konference se koná v rámci předsednictví České Republiky Dekádě romské inkluze 2005-2015, mezinárodní iniciativy, k níž se přihlásilo dvanáct států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko). Jde o politický závazek zúčastněných států, řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku.

Nadace Open Society Fund Praha se dlouhodobě zabývá nejen otázkou bydlení, ale i dalšími aspekty problematiky Romů a sociálně vyloučených osob v České republice.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23703
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003