Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:41

Obce a města se mohou hlásit ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
17-01-2011  Tisková zpráva


Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011 rozšíří svou působnost do dalších obcí, měst a mikroregionů. Do tříkolového výběrového řízení se mohou zájemci přihlašovat do 25. února.

„Obcím nabízíme dlouhodobou spolupráci na dobu minimálně tří let, která může být v případě zájmu ještě prodloužena. Během ní proběhne standardizovaný proces Agentury zaměřený na podporu sociálního začleňování,“ popisuje nabídku ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Agentura vyhradí pro každou obec lokálního konzultanta Agentury. Ten v místě sestaví takzvané lokální partnerství, do něhož budou zapojeni všichni významní aktéři, kteří mají vliv na sociální začleňování – vedení obce, zástupci škol, bytových úřadů, úřadů práce, neziskových organizací, policie, romští poradci a další.

Agentura v každé obci nejprve zpracuje situační analýzu, která podrobně popíše hlavní problémy místních sociálně vyloučených lokalit. Na ni naváže příprava místní strategie sociálního začleňování. Z ní bude vycházet příprava konkrétních projektů. Lokální konzultanti budou partnerům pomáhat s přípravou projektových žádostí, tak aby měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních.

Obce spolupracující s Agenturou se zároveň mohou ucházet o podporu pro výstavbu a rekonstrukci zázemí pro sociální služby v rámci integrovaného operačního programu a pro zajištění komplexní sítě těchto služeb v rámci individuálních projektů obcí. Tyto dotační tituly Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj jsou jedinečně přístupné pouze pro obce, v nichž Agentura působí.

Počet obcí, které budou vybrány ke spolupráci, závisí na počtu pilotních lokalit, ve kterých Agentura ukončí své působení. O tom rozhodne v polovině února Monitorovací výbor Agentury. Počet vybíraných lokalit bude mezi šesti a osmi.

„Zájemci teď mohou zasílat vyplněné dotazníky týkající se sociálně vyloučených lokalit v obci, dosavadních integračních snah a budoucí spolupráce s Agenturou do 25. února na adresu Úřadu vlády. V následném pohovoru bude vybráno maximálně 16 obcí, z nichž členové Monitorovacího výboru na svém jednání v dubnu 2011 vyberou vítězné uchazeče,“ říká vedoucí oddělení lokálních koncepcí Agentury Jakub Švec.

Lokální konzultanti začnou v nových lokalitách působit od 1. července 2011.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Funguje od roku 2008 a v současné době působí ve 23 lokalitách České republiky.

Dokončení situační analýzy, místní strategické plány a modelová řešení z pilotních lokalit jsou dostupná na www.socialni-zaclenovani.cz.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23692
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003