Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 15.07.2020 01:50

„Aktivity na Pavlači“ končí, projekt „Poznej sám sebe“ začíná!
06-12-2010  Tisková zpráva


Prostory pro menší děti v NZDM Pavlač (Foto: Jana Šustová) V říjnu 2010 ukončilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Pavlač občanského sdružení Ratolest Brno projekt „Aktivity na Pavlači“. Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku od 3 do 18 let, kteří pocházejí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin a tráví svoje dětství v nepodnětném prostředí sociálně vyloučené lokality. Cílem projektu bylo přispět k rozvoji praktických a sociálních dovedností těchto dětí a mladých lidí prostřednictvím rozšířené nabídky volnočasových a seberozvojových aktivit.

Pro děti a mladé lidi připravili pracovníci bohatý program, jehož součástí bylo například vaření, výlety, seberozvojové skupiny, pobytové akce či možnost zúčastnit se Vánoční a Mikulášské besídky. Dále poskytlo NZDM Pavlač dětem k dispozici hudební nástroje a výtvarné dílny. Klienti měli také možnost za pomoci pracovníků vymýšlet a realizovat další aktivity dle svého přání a motivace. Děti navrhly například sáňkování nebo návštěvu kina. Možnosti zajímavě a aktivně trávit svůj volný čas využilo 160 dětí a mladých lidí.

NZDM Pavlač Ratolesti Brno však nezůstává v nečinnosti a od listopadu 2010 realizuje nový projekt „Poznej sám sebe“, který navazuje na předchozí činnost a je opět otevřen všem dětem, které ve svém okolí nemají dostatek sociálních podnětů. NZDM Pavlač poskytuje bezpečné útočiště pomáhající předejít negativnímu vlivu prostředí, ve kterém děti vyrůstají, a připravit je na aktivní a samostatný život.

Oba projekty byly financovány ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23639
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003