Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.01.2021 10:07

Roudnická pobočka Naděje spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu Vlády ČR
16-11-2010  Tisková zpráva Naděje


Roudnická pobočka Naděje začala zajišťovat asistenci lokálnímu konzultantovi Agentury při Úřadu Vlády, která se zaměřuje na sociální začleňování v romských lokalitách. Naděje se přihlásila do výběrového řízení, vypsaného Agenturou v květnu 2010 a její nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší.

Pobočka v Roudnici nad Labem spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování již od počátků působení vládní agentury ve městě. V současnosti se tedy spolupráce ještě prohlubuje. Lokální konzultant bude mít v prostorách pobočky kancelář a pracovníci Naděje mu budou asistovat při organizování lokálního partnerství. Další spolupráce bude probíhat při získávání kvantitativních dat, souvisejících s problematikou sociálního vyloučení a při přípravě projektů, které mají za cíl řešit problematiku vyloučených lokalit a začlenění rodin z těchto lokalit do běžného života ve městě.

Naděje působí v Roudnici nad Labem od roku 2006 a podobnou problematiku sociálního začleňování řeší po celém území ČR již 20 let.

Více informací o pobočce Roudnice nad Labem najdete na adrese http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/74, o integračním programu http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/127
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23612
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003