Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.09.2020 04:13

Po prázdninách na Pavlači
07-10-2010  Tisková zpráva


Občanské sdružení RATOLEST BRNO v září připravilo pro klienty svých sociálních programů množství aktivit. Děti a mladí lidé v tíživé životní situaci tak mohli využít například výtvarné dílny či vaření, klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pavlač se opět začali připravovat na vyučování.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pavlač, které se věnuje dětem a mládeži ze sociálně vyloučené lokality v okolí ulice Milady Horákové, se po prázdninové přestávce opět naplno rozběhl projekt Šanci dětem!. Od 1. září mají klienti Pavlače díky němu opět možnost využít každý den doučování s lektorem, zúčastnit se jednou týdně programu pro předškoláky nebo každý druhý měsíc seberozvojové skupiny.

Projekt Šanci dětem je určen především dětem a mládeži žijícím v lokalitách Brno-střed a Brno-sever. Hlavním cílem je zvýšit šance převážně romských dětí ve věku 3-18 let, žijících v těchto lokalitách, na úspěšné zvládnutí povinné školní docházky, podpořit jejich motivaci k následnému vzdělávání a nadále jim asistovat až k úspěšnému absolvování studia.

Projekt Šanci dětem! je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23524
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003