Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:38

Vláda se poradí, jak pomoci nepřizpůsobivým občanům
14-06-2010  Martina Mašková, Eva Presová


Vláda se dnes chce poradit o tom, jak začleňovat chudé a nepřizpůsobivé občany do většinové společnosti. V návrhu strategie boje proti sociálnímu vyloučení se chce zaměřit hlavně na nezaměstnanost, zadlužení obyvatel chudých komunit, vzdělávání dětí a sociální práci v rodinách.

Na rozpracování jednotlivých bodů strategie do podoby reálných návrhů mají pracovat klíčové resorty, jakými jsou ministerstvo školství, vnitra, práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní rozvoj, až do konce letošního roku.

Návrh obsahuje mimo jiné možnost provázat výplatu přídavků na děti se školní docházkou. „Osobně se kloním spíše k tomu nerealizovat takové opatření, nicméně musí proběhnout diskuse odborníků z ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Sociální pracovníci by podle navržené strategie měli v rodinách pomáhat vést domácnost a hospodařit s penězi. „Děje se to už nyní, je to standardní služba, kterou poskytuje řada neziskových organizací. Bohužel, počet terénních sociálních pracovníků je zatím velmi malý, v řádu stovek,“ uvedl Martin Šimáček.

Dodal, že klíčovým opatřením strategie je v tomto ohledu provázání pracovníků neziskových a dalších organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Města podle něj mají zájem stavět v problémových oblastech finančně dostupné nové byty, jež by pomohly obyvatelům ghett, kteří mají práci a vedou spořádaný život. Nicméně to není jediné řešení.

„Uplatňujeme takzvaný prostupný model bydlení, který počítá s nejnižším, holobytním, stupněm bydlení pro ty, kteří nejsou úplně připraveni bydlet nebo hradit své závazky. Teprve postupně se propracováváme do vyšších stupňů prostřednictvím tréninkového bydlení až ke standardnímu, ovšem na začátku podporovanému,“ řekl Martin Šimáček.

Dalším problémem sociálně slabších rodin jsou dluhy. Demograf Daniel Hůle upozornil na Rádiu Česko na působení takzvaných oddlužovacích agentur, které si od klientů si berou plnou moc, ale věřitelům neplatí. Jejich počet za první čtyři měsíce letošního roku údajně vzrostl.

„Hledáme v tomto ohledu různá opatření. Jedním z nich je provázat spolupráci terénních pracovníků a exekutorů tak, aby lidé, kteří se zadluží, měli možnost splácet a zároveň jejich rodinný rozpočet nebyl zhuntován. Velmi důležité je také ostře postupovat proti lichvě,“ sdělil Martin Šimáček.

Podle dubnového průzkumu hodnotí vztahy s romskou menšinou jako špatné 82 procent respondentů. Titíž respondenti ale přiznávají (61 % z nich), že při hledání práce jsou Romové znevýhodněni.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23356
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003