Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.10.2020 19:44

Bruselská konference se zabývá projekty EU na podporu romské komunity
11-03-2010  Tisková zpráva


Katalog ke konferenci Projekty na podporu romské komunity a její kultury, které financuje Evropská unie, se zabývla konference pořádáná v Bruselu 10. a 11. března Evropskou komisí. Akce je jedním z příspěvků Komise k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

„Romská komunita je velmi důležitá, mluvíme-li o dodržování rovných práv a o překonávání předsudků a nedůvěry. Doufám, že tato konference zvýší povědomí o diskriminaci, s níž se potýkají mnozí Romové, a představí to, co EU dělá pro nápravu v oblastech jako školství, ubytování a zaměstnanost,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Na konferenci bylo představeno 30 projektů zaměřených na romské komunity a financovaných z programů EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a občanství, jakož i ze strukturálních fondů EU. K projektům patří například příprava na podnikání, dialog mezi Romy a zbytkem společnosti, příprava učitelů na sociální začleňování Romů a podpora pro návrhy, výrobu a prodej tradičního romského oblečení.

O projektech se diskutovalo v seminářích a byly představeny také na výstavě a ve speciální publikaci. Výsledky konference budou příspěvkem ke druhému evropskému summitu o Romech, který se má konat v Córdobě ve Španělsku 8. dubna 2010.

Na konferenci se zaregistrovalo přes 500 účastníků; zastoupena je většina evropských a mezinárodních romských organizací.

Romové tvoří jednu z největších národnostních menšin v EU: ve členských státech jich žijí miliony. Čelí stále diskriminaci a sociálnímu vyloučení a jsou nejvíce ohroženi chudobou a nezaměstnaností. Průzkumy veřejného mínění na evropské úrovni a úrovni členských států dokládají, že mnoho Evropanů má negativní názory na Romy, které se často zakládají na stereotypech a předsudcích. Jiné tradiční evropské etnické menšiny jsou v podobné situaci.

Mnoho z oblastí, které jsou pro sociální začleňování Romů klíčové (vzdělávání, zaměstnanost, sociální začlenění, zdravotnické služby, rovnost žen a mužů či infrastruktura a územní plánování) jsou převážně nebo úplně v pravomoci členských států. Komise je odhodlána podporovat členské státy při zlepšování postavení Romů a využívání programů a fondů EU pro tento účel.

roma-conference.eu
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23146
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003